Vilkår for bruk

Hjem / Vilkår for bruk

Disse vilkårene for bruk ("Vilkår") gjelder for nettstedet som ligger på www.ttconsultants.com og alle andre nettsteder knyttet til TT Consultants som leder seeren eller brukeren til disse Vilkårene (samlet kalt "Siden"). I disse vilkårene refererer begrepene "TTC" "vi" og "oss" til TT Consultants, et privat selskap innlemmet under lovene i INDIA med sitt registrerte kontor på 413, Bestech Business Tower, Mohali Bypass, Parkview Residence Colony, Sector 66, Sahibzada Ajit Singh Nagar, Punjab 160055, India.

Disse vilkårene gjelder for alle besøkende, brukere og andre som har tilgang til eller bruker nettstedet på noen måte. Vær oppmerksom på at din bruk av nettstedet vårt utgjør din samtykke til å følge og være juridisk bundet av disse vilkårene. Hvis du er uenig i noen del av vilkårene, bør du avslutte tilgangen til eller bruken av nettstedet.

Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å endre, modifisere, legge til eller fjerne deler av disse vilkårene, når som helst uten skriftlig forhåndsvarsel til deg. Du skal sørge for å gjennomgå disse vilkårene med jevne mellomrom for oppdateringer/endringer. Din fortsatte bruk av nettstedet etter publisering av endringer vil bety at du godtar og godtar revisjonene.

1. DIN KONTO

1.1. Du representerer og garanterer at all informasjon du gir i forbindelse med din bruk av nettstedet er og skal forbli sann, nøyaktig og fullstendig, og at du vil vedlikeholde og oppdatere slik informasjon regelmessig. Du godtar at hvis du oppgir informasjon som er usann, unøyaktig, ikke aktuell eller ufullstendig, kan vi avslutte din tilgang til å bruke nettstedet etter eget skjønn.

1.2. Du kan bli bedt om å registrere deg hos oss eller gi oss informasjon for å få tilgang til visse tjenester eller områder på nettstedet. Med hensyn til slik registrering/informasjon kan vi nekte å gi deg, og du kan ikke bruke, et brukernavn (eller e-postadresse) som kan: (a) allerede være brukt av noen andre; (b) tolkes som å utgi seg for en annen person; (c) tilhøre en annen person; (d) krenke den intellektuelle eiendomsretten eller andre rettigheter til en person; (e) være støtende; og/eller (f) bli avvist av oss av andre grunner etter eget skjønn.

2. ÅNDSVERK

2.1. Innholdet på nettstedet, slik som tekst, grafikk, logoer, bilder, lydklipp, video, data, musikk, programvare og annet materiale (samlet "Innhold"), eies eller lisensieres av TTC-gruppen, og er beskyttet av opphavsrett, varemerke, patent og andre eiendomsrettigheter. Innsamling, arrangement og montering av alt innhold på nettstedet er den eksklusive eiendommen til TTC-gruppen og beskyttet av indiske og internasjonale lover om immaterielle rettigheter.

3. PRODUKTINFORMASJON

3.1. Alle beskrivelser, bilder, referanser, funksjoner, innhold, spesifikasjoner, produkter og priser på produkter beskrevet eller avbildet på nettstedet kan endres når som helst uten varsel.

3.2. Fra tid til annen kan det være informasjon på nettstedet som inneholder typografiske feil, unøyaktigheter eller utelatelser som kan være relatert til produktbeskrivelser eller tilgjengelighet. Vi forbeholder oss retten til å korrigere eventuelle feil, unøyaktigheter eller utelatelser og til å endre eller oppdatere informasjon når som helst uten forvarsel.

3.3. All informasjon, inkludert priser, beskrivelse og tilgjengelighet av produktene våre, kan endres når som helst etter eget skjønn.

3.4. Ingenting på nettstedet utgjør et bindende tilbud om å selge våre produkter og tjenester beskrevet på nettstedet eller å gjøre slike produkter og tjenester tilgjengelige i ditt område.

4. INGEN ULOVLIG ELLER FORBUDT BRUK

4.1. Nettstedet kan kun brukes til lovlige formål og er kun tilgjengelig for din personlige, ikke-kommersielle bruk, som skal være begrenset til handlinger som å se nettstedet, kontakte oss, gi informasjon til nettstedet og laste ned produktinformasjon for din vurdering. TTC forbyr spesifikt all bruk av nettstedet til ulovlige formål.

4.2. Det er ditt ansvar å finne ut og følge alle gjeldende lokale, statlige, nasjonale og internasjonale lover (inkludert krav til minimumsalder) med hensyn til bruken av nettstedet vårt. Du godtar og garanterer at nettstedet og våre produkter og tjenester kun vil bli brukt av deg på en lovlig måte.

5. PERSONLIG POLITIKK

5.1. Du bekrefter at du har lest og fullt ut forstår TTCs retningslinjer for personvern med hensyn til nettstedet. Du godtar videre herved at vilkårene i slike retningslinjer for personvern er akseptable for deg.

6. LENKER TIL TREDJEPARTS NETTSIDER

6.1. Nettstedet kan inneholde lenker til nettsteder til tredjeparter, inkludert sosiale nettsteder og produktprodusenter. TTC er ikke ansvarlig for og har intet ansvar for funksjonalitet, handlinger, passivitet, personverninnstillinger, personvernregler, vilkår og betingelser og innhold på slike nettsider. Vi anbefaler på det sterkeste at du leser gjennom og forstår vilkårene og betingelsene, personvernreglene, innstillingene og informasjonsdelingsfunksjonene til hver slik tredjeparts nettside. Linkene og den interaktive funksjonaliteten for tredjeparts nettsteder på nettstedet utgjør på ingen måte en godkjenning fra oss av disse tredjeparts nettstedene. Andre nettsteder kan lenke til nettstedet med eller uten vår autorisasjon, og vi kan blokkere lenker til eller fra nettstedet. DIN BRUK AV TREDJEPARTS NETTSIDER OG RESSURSER ER PÅ EGEN RISIKO.

7. FRASKRIVELSE AV GARANTIER

7.1. DU FORSTÅR ​​OG GODTAR UTTRYKKELIG AT, I DEN MAKSIMALE OMRÅDET SOM TILLATES AV GJELDENDE LOV, mens TTC forsøker å sikre at din tilgang og bruk av nettstedet er trygt, kan TTC ikke og representerer eller garanterer at nettstedet eller dets server vil være feilfritt. , uavbrutt, fri for uautorisert tilgang (inkludert tredjepartshackere eller tjenestenektangrep) eller på annen måte oppfyller kravene dine. Du godtar å ikke holde oss ansvarlige på noen måte for slike problemer.

7.2. DETTE NETTSTEDET OG ALT INNHOLD PÅ NETTSTEDET LEVERES PÅ ET 'SOM DET ER' UTEN GARANTIER AV NOEN SLAG, VERKEN UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, GARANTIER OM ETTIGHET, UNDERBEGRENSNINGER, SPESIELT FORMÅL . VED DIN BRUK AV NETTSTEDET ER DU AT DIN BRUK AV NETTSTEDET ER PÅ DIN EGEN RISIKO, AT DU PÅTAR DU FULLT ANSVAR FOR ALLE KOSTNADER KNYTTET TIL ALT NØDVENDIG SERVICE ELLER REPARASJON AV DEG ITE , OG AT TTC IKKE ER ANSVARLIG FOR NOEN SKADER AV NOEN SLAG KNYTTET TIL DIN BRUK AV SIDEN.

7.3. Nettstedet (inkludert uten begrensning innhold eller annen del av det) inneholder kun generell informasjon, og vi gir ikke profesjonelle råd eller tjenester ved hjelp av denne siden. Før du tar noen avgjørelse eller tar noen handlinger som kan påvirke din økonomi eller virksomhet, bør du konsultere en kvalifisert profesjonell rådgiver. Din bruk av dette nettstedet er på egen risiko, og du påtar deg fullt ansvar og risiko for tap som følge av bruken din, inkludert, uten begrensning, med hensyn til tap av tjenester eller data. Vi vil ikke være ansvarlige for noen direkte, indirekte, spesielle, tilfeldige, følgeskader eller strafferstatninger eller andre skader, enten det er i en kontraktshandling, vedtekter, tort (inkludert, uten begrensning, uaktsomhet), eller på annen måte, relatert til eller som følge av bruken av dette nettstedet, selv om vi visste, eller burde ha visst, om muligheten for slike skader.

8. SKADESLØSHET

8.1. Du skal holde TTC, dets eier, lisensinnehaver, tilknyttede selskaper, datterselskaper, gruppeselskaper (etter aktuelt) og deres respektive ledere, direktører, agenter og ansatte skadesløse, fra ethvert krav eller krav, eller handlinger inkludert rimelige advokathonorarer. av en tredjepart eller straff pålagt på grunn av eller som følge av ditt brudd på disse vilkårene og/eller våre retningslinjer for personvern, eller ditt brudd på lover, regler eller forskrifter eller rettighetene (inkludert brudd på immaterielle rettigheter) til en tredjepart .

9. ANSVARSBEGRENSNING

9.1. TTC skal under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for indirekte, straffende, tilfeldige, spesielle, følgeskader eller andre skader som følge av:
a) bruken eller manglende evnen til å bruke nettstedet; eller
b) uautorisert tilgang til eller endring av brukerens overføringer eller data; eller
c) ethvert annet problem.

9.2. Vi skal ikke holdes ansvarlige for manglende tilgjengelighet av nettstedet under periodiske vedlikeholdsoperasjoner eller enhver uplanlagt suspensjon av tilgang til nettstedet.

9.3. Du forstår og godtar at TTCs ansvar skal begrenses til den maksimale utstrekningen som er tillatt i henhold til loven, og ikke i noe tilfelle skal overstige INR 1000.

10. TIDSBEGRENSNING PÅ KRAV

10.1. Du samtykker i at ethvert krav du måtte ha som følge av eller relatert til forholdet ditt til TTC må innleveres innen seks måneder etter at et slikt krav oppsto; ellers godtar du at kravet ditt er permanent foreldet.

11. OPPSIGELSE

11.1. TTC forbeholder seg retten til, uten varsel og etter eget skjønn, å avslutte kontoen din eller din bruk av nettstedet, og å blokkere eller forhindre fremtidig tilgang til og bruk av nettstedet hvis du bryter noen av disse vilkårene. Ved en slik oppsigelse vil din rett til å bruke nettstedet umiddelbart opphøre. Du godtar at enhver oppsigelse av din tilgang til eller bruk av nettstedet kan gjennomføres uten forvarsel, og at vi umiddelbart kan deaktivere eller slette informasjonen din og alle filer knyttet til den, og/eller hindre ytterligere tilgang til slik informasjon eller filer. .

11.2. Du godtar at vi ikke skal være ansvarlige overfor deg eller noen tredjepart for oppsigelse av din tilgang til nettstedet eller til slik informasjon eller filer, og vi skal ikke være pålagt å gjøre slik informasjon eller filer tilgjengelig for deg etter en slik oppsigelse. .

11.3. Ved oppsigelse skal alle bestemmelser i disse vilkårene som i sin natur er ment å overleve oppsigelse, inkludert uten begrensning, alle representasjoner og garantier, skadesløsholdelse, eierskapsbestemmelser og begrensning av ansvar, overleve slik oppsigelse.

12. GJELDENDE LOV OG VERNET

12.1. Disse vilkårene styres av og tolkes i samsvar med lovene i [INDIA], og domstolene i [CHANDIGARH] vil ha eksklusiv jurisdiksjon med det formål å behandle eventuelle tvister i forbindelse med disse vilkårene; forutsatt at TTC har rett til å henvende seg til enhver domstol for å reise søksmål i forhold til brudd på dens immaterielle rettigheter.

12.2. Hvis noen bestemmelse i disse vilkårene anses å være ulovlige, ugyldige eller av en eller annen grunn ikke kan håndheves av en domstol med kompetent jurisdiksjon, vil denne bestemmelsen anses å kunne skilles fra disse vilkårene og vil ikke påvirke gyldigheten og håndhevelsen av eventuelle gjenværende bestemmelser.

12.3. Hvis noen del av disse vilkårene er ugyldige eller ikke kan håndheves i noen jurisdiksjon, da
(a) i den jurisdiksjonen skal den omtolkes til den maksimale effekten som er tillatt ved lov for å gjennomføre sin hensikt så nært som mulig, og resten av disse vilkårene skal forbli i full kraft og virkning; og
(b) i alle andre jurisdiksjoner skal alle disse vilkårene forbli i full kraft og virkning.

13. KONTAKT OSS

13.1. Du kan nå oss på [e-postbeskyttet] for eventuelle spørsmål.

TOPP

Be om tilbakeringing!

Takk for din interesse for TT Consultants. Vennligst fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg snart

    Be om tilbakeringing!

    Takk for din interesse for TT Consultants. Vennligst fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg snart