Utforske tidligere kjente søk: Forstå det essensielle

Hjem / Blogg / Frihet til å operere / Utforske tidligere kjente søk: Forstå det essensielle

I en verden av immaterielle rettigheter spiller kjent kunst en avgjørende rolle i bestemme nyheten og oppfinnsomheten til en oppfinnelse. Enten du er en oppfinner, en patentsøker eller en patentgransker, er det viktig å forstå kjent teknikk og gjennomføre et grundig søk. I denne bloggen vil vi utforske alt du trenger å vite om tidligere kunstsøk, inkludert deres betydning, typer, kostnader og tilgjengelige alternativer for å utføre et slikt søk. 

Innholdsfortegnelse

Hva er kjent teknikk? 

Tidligere teknikk refererer til ethvert bevis som demonstrerer eksistensen av en oppfinnelse eller teknologi før innleveringsdatoen for en patentsøknad. Dette beviset kan inkludere patenter, patentsøknader, vitenskapelige artikler, tekniske artikler, produktmanualer, offentlige demonstrasjoner eller all offentlig tilgjengelig informasjon relatert til oppfinnelsen. Tidligere teknikk er avgjørende i bestemme patenterbarheten til en oppfinnelse, da det hjelper etablere om oppfinnelsen er ny og ikke åpenbar. 

Hvordan påvirker kjent teknikk dine patenter? 

Tilstedeværelsen av kjent teknikk kan ha en betydelig innvirkning på patentene dine. Hvis kjent teknikk er funnet det beskriver samme oppfinnelse eller gjengir Oppfinnelsen din er åpenbar, den kan påvirke nyheten og oppfinnsomheten til patentsøknaden negativt. I slike tilfeller kan patentet ditt bli avvist under undersøkelsen eller ugyldiggjort hvis det allerede er gitt. Tidligere teknikk fungerer som en målestokk som din oppfinnelse vurderes mot, og eventuelle likheter eller overlappinger kan svekke patentkravene dine. 

Hva er Prior Art Search? 

Et tidligere kjent søk er en prosess for å oppdage og analysere eksisterende informasjon relatert til en oppfinnelse bestemme dens nyhet og oppfinnsomhet. Det innebærer å søke gjennom ulike databaser, patentdepoter, vitenskapelige tidsskrifter, bransjepublikasjoner og andre kilder for å avdekke eventuell tidligere teknikk som kan være relevant for den aktuelle oppfinnelsen. Målet med et tidligere kjent søk er å finne alle relevante referanser som kan påvirke patenterbarheten til en oppfinnelse. 

Hva er De Forskjellige typer Of Tidligere kjente søk? 

Det er forskjellige typer tidligere kjente søk som kan utføres avhengig av de spesifikke kravene og målene. Noen vanlige typer tidligere kjente søk inkluderer: 

 • Patentsøk: Denne typen søk fokuserer på å utforske eksisterende patenter og patentsøknader relatert til oppfinnelsen. Det hjelper med å identifisere tidligere kjente referanser som viser lignende eller nært beslektede oppfinnelser. 
 • Søk etter ikke-patentlitteratur (NPL).: I tillegg til patenter er det et vell av informasjon tilgjengelig i vitenskapelig litteratur, tekniske artikler, konferansehandlinger og industripublikasjoner. Et NPL-søk tar sikte på å avdekke relevant kjent teknikk fra disse ikke-patentkildene. 
 • Ugyldighetssøk: Et ugyldighetssøk utføres for å utfordre gyldigheten til et eksisterende patent. Det innebærer å søke etter tidligere kjente referanser som ikke ble vurdert under den opprinnelige undersøkelsen av patentet. 
 • Freedom to Operate (FTO)-søk: Et FTO-søk utføres for å vurdere om et produkt, en prosess eller en teknologi kan krenke eksisterende patenter. Det hjelper med å identifisere patenter eller patentkrav som potensielt kan utgjøre en risiko for krenkelse. 

Hvorfor trenger du A Tidligere kunstsøk? 

Det er viktig å gjennomføre et tidligere kjent søk av flere grunner: 

 • Bestemmelse av patenterbarhet: Et grundig tidligere søk hjelper vurdere nyheten og oppfinnsomheten til en oppfinnelse før du sender inn en patentsøknad. Den lar oppfinnere og patentsøkere vurdere sjansene for å få patent og ta informerte beslutninger angående omfanget av kravene deres. 
 • Unngå krenkelse: Av gjennomføre et FTO-søk, kan du identifisere eksisterende patenter som kan utgjøre en risiko for krenkelse. Dette gjør at du kan gjøre nødvendige endringer i oppfinnelsen din eller ta lisenser for å unngå juridiske tvister og krenkelseskrav. 
 • Sparer tid og ressurser: Investering i et tidligere kjent søk på de tidlige stadiene av patentprosessen kan spare tid og ressurser. Det bidrar til å unngå kostnadene og innsatsen forbundet med å sende inn en patentsøknad som har liten sjanse til å lykkes på grunn av kjent teknikk. 
 • Styrking av patentkrav: Et omfattende tidligere kjent søk lar oppfinnere styrke patentkravene sine ved å forstå det eksisterende landskapet. Ved å vite hvilken kjent teknikk som eksisterer, kan oppfinnere utforme sine krav på en måte som skiller deres oppfinnelse fra den kjente teknikk, og øker sjansene for å oppnå et sterkere patent. 

Hvor mye gjør A Tidligere teknikk søkekostnad? 

Kostnaden for et tidligere kjent søk kan variere avhengig av flere faktorer, inkludert kompleksiteten til oppfinnelsen, dybden av søket, antall databaser og kilder som søkes, og ekspertise påkrevd. Å gjennomføre et grunnleggende søk på egen hånd ved å bruke fritt tilgjengelige ressurser kan være relativt billig, men det kan hende det ikke gir omfattende resultater. På den annen side, et profesjonelt kjent søk utført av en forskning fast eller en patentadvokat kan være dyrere men gir tilgang til spesialiserte databaser og ekspertise. 

Når kan bevis betraktes som kjent teknikk? 

For å bli betraktet som kjent teknikk, må bevisene være offentlig tilgjengelige og avsløre oppfinnelsen på en måte som gjør det mulig for en fagmann på området å replikere eller forstå den. Beviset kan omfatte patenter, patentsøknader, vitenskapelige publikasjoner, produktmanualer, offentlige demonstrasjoner, nettsteder, videoer eller annen form for dokumentasjon eller publisering som er før innleveringsdatoen for patentsøknaden. 

Hvordan gjøre tidligere kjente søk selv? 

Hvis du bestemmer deg for å utføre et tidligere kjent søk selv, her er noen trinn du må følge: 

 • Definer søkekriteriene dine: Identifiser tydelig nøkkelfunksjonene og elementene i oppfinnelsen du vil søke etter. 
 • Bruk patentdatabaser: Start med å søke gjennom patentdatabaser som f.eks US Patent and Trademark Office (USPTO)den Det europeiske patentkontoret (EPO), og andre nasjonale patentkontorer. Bruk nøkkelord, klassifiseringskoder og andre relevante søkeparametere for å begrense søket. 
 • Utforsk ikke-patentlitteratur: Se etter vitenskapelige tidsskrifter, tekniske artikler, konferansehandlinger og bransjepublikasjoner som kan inneholde relevant kjent teknikk. Bruk akademiske databaser, nettbiblioteker og søkemotorer for å få tilgang til disse ressursene. 
 • Analyser referansene: Se gjennom de relevante referansene du har funnet og sammenlign dem med oppfinnelsen din. Bestem deres relevans, likheter og potensielle innvirkning på patenterbarheten til oppfinnelsen din. 

Hvorfor Du burde Vurder å få De Søk utført By A Forskningsfirma/advokat? 

Selv om det å utføre et tidligere kjent søk på egenhånd kan være et kostnadseffektivt alternativ, er det flere fordeler med å få søket utført av et forskningsfirma eller en patentadvokat: 

 • Kompetanse og erfaring: Forskningsfirmaer og patentadvokater har spesialisert kunnskap og erfaring med å utføre tidligere kjente søk. De er kjent med nyansene i patentdatabaser og juridiske krav, og kan effektivt navigere gjennom ulike kilder for å avdekke den mest relevante kjente teknikk. 
 • Tilgang til spesialiserte databaser: Forskningsfirmaer og patentadvokater har tilgang til proprietære databaser, bransjespesifikke ressurser og abonnementsbaserte tjenester som kanskje ikke er lett tilgjengelige for allmennheten. Disse ressursene kan forbedre helheten og nøyaktigheten til søkeresultatene betydelig. 
 • Omfattende analyse: Profesjonelle søkefirmaer gir omfattende analyse og evaluering av tidligere kjente referanser som er funnet. De kan hjelpe deg med å forstå den potensielle innvirkningen av kjent teknikk på oppfinnelsen din, og gi verdifull innsikt for å styrke patentkravene dine. 
 • Juridisk kompetanse: Patentadvokater kan ikke bare utføre søket, men også gi juridisk rådgivning basert på søkeresultatene. De kan hjelpe deg med å forstå de juridiske implikasjonene, navigere i patentsøknadsprosessen og hjelpe deg med å utarbeide robuste patentkrav. 

konklusjonen 

Tidligere teknikk er et kritisk trinn i patenteringsprosessen, som gjør det mulig for oppfinnere og patentsøkere å vurdere nyheten og oppfinnsomheten til sine oppfinnelser. Av identifisering relevant kjent teknikk, kan du ta informerte beslutninger, styrke patentkravene dine og unngå potensielle krenkelsesproblemer. Selv om det er mulig å utføre et tidligere kjent søk på egen hånd, søker du ekspertise fra et analysefirma eller en patentadvokat kan gi mer omfattende og pålitelige resultater. Å investere i et grundig søk etter kjent teknikk kan spare tid og ressurser, og øke sjansene for å oppnå et sterkt og håndhevbart patent. 

Om TTC

Hos TT Consultants er vår særegne tilnærming sentrert rundt vår hybridløsning som blander kraften til AI-aktivert XLSOUT-teknologi med menneskelig ekspertise. Denne enestående kombinasjonen gjør at vi kan tilby førsteklasses løsninger for dine immaterielle rettigheter.

Teamet vårt består av dyktige fagfolk, inkludert erfarne IP-fagfolk, som brenner for konstant innovasjon og utvikling. Vi er stolte av vår evne til å IMPROVISERE, TILPASSE og IMPLEMENTERE tilpassede og strategiske løsninger som imøtekommer de unike behovene til våre kunder.

TT konsulenter tilbyr en rekke effektive løsninger av høy kvalitet for din immaterielle forvaltning, alt fra

og mye mer. Vi gir både advokatfirmaer og selskaper i mange bransjer nøkkelferdige løsninger.

Kontakt oss
Share Article
TOPP

Be om tilbakeringing!

Takk for din interesse for TT Consultants. Vennligst fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg snart

  Popup

  LÅS OPP STRØMEN

  Av din Ideer

  Øk din patentkunnskap
  Eksklusiv innsikt venter i vårt nyhetsbrev

   Be om tilbakeringing!

   Takk for din interesse for TT Consultants. Vennligst fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg snart