Wireless Electronic Skin: Transforming Industries and Human Interactions

Hjem / Blogg / Landskapsanalyse / Wireless Electronic Skin: Transforming Industries and Human Interactions

Trådløs elektronisk hud, ofte referert til som e-hud or elektronisk tatoveringsteknologi, markerer et revolusjonerende skritt i riket av bærbare enheter. Denne banebrytende teknologien dreier seg om utvikling av fleksible, tynne og strekkbare elektroniske enheter som sømløst fester seg til menneskehuden.  

Disse enhetene, utstyrt med en rekke sensorer og trådløse kommunikasjonsmuligheter, er klar til å transformere landskapet i helsevesenet, menneske-maskin-interaksjoner og generell velvære.  

Ved å integreres sømløst med kroppen, tilbyr trådløs elektronisk hud en ny tilnærming til kontinuerlig overvåking og sanntidsdatainnsamling, åpne opp nye grenser innen personlig tilpasset helsevesen og oppslukende teknologier.  

I denne utforskningen fordyper vi oss i nøkkelaspektene ved trådløs elektronisk hudteknologi, dens nåværende anvendelser i helsevesenet og den lovende fremtiden den har for ulike bransjer. 

Innholdsfortegnelse

Nøkkelaspekter ved Wireless E-Skin

 • Materialer og fabrikasjon:
  Utvikling av materialer som er fleksible, tynne og strekkbare for å sikre komfort og sømløs integrering med huden.
  Innovative fabrikasjonsteknikker for å konstruere elektroniske komponenter som opprettholder funksjonalitet selv under fysisk deformasjon. 
 • Sensorintegrasjon:
  Integrasjon av ulike sensorer som er i stand til å overvåke fysiologiske parametere som glukosenivåer, hjerterytme, blodtrykk og mer.
  Sensorer designet for å etterligne menneskelig berøring og gi en sensorisk opplevelse i applikasjoner som virtuell virkelighetsterapi. 
 • Trådløs kommunikasjon:
  Inkorporering av trådløs kommunikasjonsteknologi, som Bluetooth, for å muliggjøre sømløs dataoverføring mellom den elektroniske huden og eksterne enheter.
  Sanntidsdataoverføring for kontinuerlig overvåking og rettidig intervensjon i helseapplikasjoner. 
 • Kraft- og energihøsting:
  Implementering av energieffektive systemer og innovative kraftkilder, inkludert energiutvinning fra kroppens egne prosesser.
  Utforskning av bærekraftige kraftløsninger for å sikre langvarig og uavbrutt bruk. 
 • Databehandling og analyse:
  Inkludering av sofistikerte algoritmer for behandling og analyse av data samlet inn av sensorene.
  Integrasjon av kunstig intelligens og maskinlæring for forbedret datatolkning og personlig tilpasset innsikt. 

Disse nøkkelaspektene definerer samlet evnene og potensialet til trådløs elektronisk hudteknologi, og posisjonerer den som en transformativ kraft i ulike bransjer. 

Applikasjoner på tvers av bransjer 

Wireless Electronic Skin: Transforming Industries and Human Interactions

Trådløs elektronisk hudteknologi, med dens allsidige evner, strekker seg utover helsevesenet, påvirker ulike bransjer og fremmer innovasjoner innen menneske-maskin-interaksjoner.
Her utforsker vi virkningen av e-skin i ulike sektorer:
 

1. Helsevesen

 • Diabetesbehandling: E-hudplaster utstyrt med glukosesensorer muliggjør kontinuerlig overvåking av blodsukkernivået, og gir enkeltpersoner mulighet til å ta informerte beslutninger om insulindosering, kosthold og trening. 
 • Hjerterytmeovervåking: E-hudplaster med EKG-sensorer gir kontinuerlig overvåking utenfor kliniske omgivelser, noe som muliggjør tidlig oppdagelse av hjertesykdommer og rettidig medisinsk intervensjon. 
 • Blodtrykkovervåking: Noen e-hudplastre er designet for å overvåke blodtrykksnivåer gjennom dagen, og tilbyr en ikke-invasiv metode for enkeltpersoner å spore kardiovaskulær helse. 

2. Velvære og livsstil

 • Ernæringssporing: E-hudplaster med sensorer kan spore daglig matinntak, gi innsikt i ernæringsmønstre og hjelpe individer med å ta informerte valg om kostholdet sitt. 
 • Aktivitetssporing: E-hudplaster overvåker fysisk aktivitetsnivå, skritt tatt, kaloriforbrenthet og søvnmønster, og fremmer en sunn og aktiv livsstil. 

3. Virtual Reality (VR) og Augmented Reality (AR)

 • Oppslukende opplevelser: E-skin forbedrer VR-terapi ved gi en mer oppslukende opplevelse. I scenarier som virtuell eksponeringsterapi, gjenskaper den faktiske sensasjoner, og bidrar til en mer autentisk og effektiv terapeutisk prosess. 

4. Robotics

 • Myk robotikk: University of Edinburghs strekkbare e-skin persepsjonssystem gir taktile sensing evner egnet for myke roboter. Denne banebrytende teknologien lar roboter nøyaktig oppdage bevegelsene deres i delikate miljøer, og etterligner menneskelignende fysisk selvbevissthet. 

5. Kommunikasjon og samhandling

 • Berør kommunikasjon i VR: City University of Hong Kongs trådløse e-skin, med berøringsføling og haptisk reproduksjon, muliggjør interaktiv berøringskommunikasjon i virtuelle miljøer. Dette har potensial til å revolusjonere måten vi kobler og kommuniserer på i metaversen. 

6. Consumer Electronics

 • Fleksible skjermer: Samsungs strekkbare elektroniske hud, som kombinerer en strekkbar OLED-skjerm med en pulssensor, introduserer innovative formfaktorer for bærbare enheter. Denne teknologien tillater kontinuerlig overvåking av biometriske data, selv under søvn eller trening. 

7. Miljøovervåking

 • Fysisk-kjemisk sansing: Caltechs e-skin-teknologi, drevet av biodrivstoffceller, kan brukes for miljøovervåking i sanntid. Den kan oppdage og analysere ulike kjemiske parametere, og bidra til miljømessig bærekraft.

Ettersom trådløs elektronisk hudteknologi fortsetter å utvikle seg, integreres den i ulike bransjer showcases potensialet til å forbedre menneskelige opplevelser, forbedre effektiviteten og bane vei for innovative applikasjoner i fremtiden. Den sømløse integrasjonen med menneskekroppen og evnen til gi sanntidsdata gjør e-skin til en transformativ kraft på tvers av ulike sektorer. 

Market Outlook 

Den svimlende vekstbanen til markedet for elektronisk hud (e-skin) understreker dets transformasjonspotensiale og utbredte bruk på tvers av bransjer. I 2022 nådde markedet en verdsettelse på USD 9,395.85 millioner, satte scenen for en enestående bølge.  

Anslag indikerer en robust oppadgående trend, med forventninger om at markedet vil stige til USD 24,641.86 millioner av 2028, som gjenspeiler en imponerende sammensatt årlig vekstrate (CAGR) av 17.43% i perioden. 

Denne eksponentielle ekspansjonen drives frem av den eskalerende etterspørselen etter bærbare teknologier, spesielt innen helsevesenet, hvor e-skin har vist enestående effektivitet i kontinuerlig helseovervåking og sykdomsbehandling.  

Integreringen av avanserte sensorer, trådløs kommunikasjon og kunstig intelligens har drevet e-skin utover helsevesenet, og infiltrert industrier som robotikk, forbrukerelektronikk og virtuell virkelighet.  

Patentlandskapet, som gjenspeiler beskyttelsen av intellektuell eiendom som innovatører søker, er et tegn på den harde konkurransen og strategiske posisjoneringen i dette spirende markedet. 

Den anslåtte veksten betyr ikke bare økonomiske muligheter, men varsler også en fremtid der grensene mellom teknologi og den menneskelige opplevelsen fortsetter å viskes ut, og fremmer en ny æra med tilkobling, tilgjengelighet og forbedret velvære. 

Fremtidsutsikter av Wireless Electronic Skin 

Wireless Electronic Skin: Transforming Industries and Human Interactions

Banen til trådløs elektronisk hudteknologi presenterer en overbevisende fortelling for fremtiden, med en konvergens av fremskritt som har potensialet til å revolusjonere industrier og omforme interaksjoner mellom mennesker og maskiner.

Følgende nøkkelaspekter belyser det lovende fremtidsutsikter av e-skin: 

1. Fremskritt innen sensorteknologi

 • Kontinuerlig foredling og innovasjon innen sensorteknologier vil resultere i økt følsomhet, nøyaktighet og inkorporering av multimodale sansefunksjoner. 
 • Integrasjon av avanserte sensorer for å oppdage et bredere spekter av fysiologiske parametere, baner vei for mer omfattende helseovervåking. 

2. Økt integrasjon med AI og maskinlæring

 • Forbedret integrasjon med kunstig intelligens (AI) og maskinlæring (ML) algoritmer vil muliggjøre mer sofistikert dataanalyse, noe som gir personlig tilpasset innsikt og praktiske anbefalinger. 
 • Smarte læringssystemer som tilpasser seg individuell brukeratferd, og gir en proaktiv tilnærming til helseledelse og personlig velvære. 

3. Utvidelse til nye bruksområder

 • Diversifisering av applikasjoner til bransjer som sport og trening, spill og ergonomi på arbeidsplassen, og låser opp nye dimensjoner av brukeropplevelse og ytelsesovervåking. 
 • Integrering i industrielle omgivelser for arbeidersikkerhet, som tillater sanntidsovervåking av miljøforhold og fysiologiske tilstander. 

4. Forbedret krafteffektivitet og energihøsting

 • Fremskritt innen strømeffektiv design og energihøstende teknologier vil forlenge levetiden til e-skin-enheter, og redusere behovet for hyppig lading eller batteribytte. 
 • Utforskning av nye energikilder, for eksempel energi fra omgivelsene, for bærekraftig kraft til elektroniske hudenheter. 

5. Forbedret tilkobling og datadeling

 • Sømløs integrasjon med Internet of Things (IoT) økosystemer, letter interoperabilitet med andre smarte enheter og bidrar til et mer sammenkoblet og intelligent miljø. 
 • Sikre og effektive datadelingsprotokoller, som sikrer personvern og samsvar med regulatoriske standarder. 

6. Miniatyrisering og forbedret slitestyrke

 • Fortsatt miniatyrisering av komponenter og forbedringer i utformingen av e-skin-enheter for økt komfort, slitestyrke og estetikk. 
 • Integrering i klær, tilbehør og til og med smarte stoffer, og gir brukerne en sømløs og diskré opplevelse. 

7. Regulatoriske hensyn og standarder

 • Etablering av bransjeomfattende standarder og forskrifter for å sikre sikkerhet, effektivitet og etisk bruk av trådløs elektronisk hudteknologi. 
 • Samarbeid mellom regulatoriske organer, forskere og industriinteressenter for å definere retningslinjer og adressere potensielle etiske bekymringer. 

8. Samarbeid og industripartnerskap

 • Økt samarbeid mellom forskningsinstitusjoner, teknologiselskaper og helsepersonell for å akselerere utviklingen og bruken av e-skin-løsninger. 
 • Industripartnerskap for å drive innovasjon, møte tekniske utfordringer og få til en mer utbredt integrasjon av trådløs elektronisk hudteknologi. 

Innovasjoner innen trådløst elektronisk hud- og patentlandskap 

De landskap av trådløs elektronisk hud (e-skin) vrimler av innovasjoner som flytter grensene for bærbar teknologi. Disse fremskrittene spenner over en rekke bransjer, fra helsevesen til robotikk, og har ført til en økning i patentsøknader ettersom organisasjoner søker å beskytte sine banebrytende ideer.  

La oss fordype oss i noen bemerkelsesverdige innovasjoner og utforske patentlandskapet rundt trådløs e-skin-teknologi. 

1. Stanford Universitys berøringssimulerende E-Skin 

Forskere fra Stanford University har gjort betydelige fremskritt i å skape en e-skin som ikke bare fester seg til huden, men som også simulerer følesansen og overfører elektriske signaler til hjernen.  

Denne innovasjonen, oppnådd gjennom en tynn og elastisk polymersensor, har potensielle anvendelser innen proteser og oppslukende virtuelle opplevelser.  

Forskerteamet ved Stanford sendte inn patent (KR102504686B1) for en strekkbar sensor som er i stand til flere målinger av temperatur og belastning, og bidrar til universitetets robuste portefølje av e-skin-teknologier. 

2. XSENSIOs Lab-on-Skin Sensing Chip

XSENSIO SA har introdusert en Lab-on-SkinTM sensorbrikke, som er i stand til å oppdage fysiologiske endringer i sanntid. Denne innovative brikken er vert for flere sensorer, som hver retter seg mot spesifikke biomarkører, og gir en rik multiparametrisk analyse.  

XSENSIOs patent (US20220401012A1) detaljer bærbare systemer for måling av svettehastighet og metoder for å bruke det samme, og viser selskapets forpliktelse til å fremme feltet for e-skin i helsevesenet og personlig velvære. 

3. DGISTs Ultrathin Nanomesh OFET elektronisk hudenhet

Forskere fra Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology (DGIST) oppnådde en banebrytende bragd med utviklingen av verdens første ultratynne nanomesh organisk felteffekttransistor (OFET) elektronisk hudenhet.  

Denne nanomesh-strukturen måler og behandler biosignaler effektivt over en lengre varighet. DGIST sikret patent (US20230021804A1) for et strekkbart og bærbart trådløst 3-avlednings EKG-overvåkingsapparat, som viser deres forpliktelse til å fremme e-skin-teknologier for helseapplikasjoner. 

4. University of Edinburgh's Stretchable E-Skin Perception System

University of Edinburgh har bidratt til feltet med et strekkbart elektronisk hudoppfattelsessystem som nøyaktig karakteriserer formen, posisjonen og miljøstimuli til myke gjenstander.  

Kombinasjonen av kapasitiv 'e-skin'-design og nyskapende dyplæringsmetodikk tillater sanntids- og høynøyaktighet full-geometri formrekonstruksjon. Selv om spesifikke patenter for denne teknologien ikke er skissert, samsvarer forskningen med den bredere trenden med å utvikle avanserte sansefunksjoner for myk robotikk. 

5. City University of Hong Kongs Wireless Touch Communication E-Skin

Innenfor interaktiv berøringskommunikasjon har forskere fra City University of Hong Kong utviklet en trådløs, myk e-skin med berøringsfølende og haptiske reproduksjonsevner.  

Denne e-skin-lappen har fleksible aktuatorer arrangert i et 4 x 4-array, som konverterer berøringsinnganger til digitale signaler for kommunikasjon. Patentet (US20230021804A1) for denne teknologien fremhever potensialet i å berike den oppslukende opplevelsen i virtuell og utvidet virkelighet. 

6. Caltechs biodrivstoffcelledrevne E-Skin

California Institute of Technology (Caltech) har tatt en unik tilnærming ved å utvikle en e-skin som fester seg til ekte hud og drives av biodrivstoffceller som bruker menneskelig svette. Brenselcellene absorberer kjemisk laktat i svette, og genererer elektrisitet for å drive sensorer og trådløs kommunikasjon.  

Caltechs patent (US20230158686A1) skisserer metoder og et trykt grensesnitt for robotisk fysisk-kjemisk sansing, og viser det bredere potensialet til deres e-skin-teknologi utover helsevesenet. 

7. SAITs strekkbare elektroniske hud med hjertefrekvensvisning

Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT) har kombinert en strekkbar OLED-skjerm med en fotopletysmografi (PPG) sensor til en enkelt enhet. Denne integrasjonen tillater sanntidsovervåking og visning av brukerens hjertefrekvens, og markerer en innovativ tilnærming til strekkbar elektronisk hud.  

Selv om spesifikke patenter for denne teknologien ikke er nevnt, understreker Samsungs investering i forskning og utvikling deres forpliktelse til å fremme e-skin-teknologier for forbrukerapplikasjoner. 

Disse innovasjonene representerer bare et øyeblikksbilde av den mangfoldige utviklingen innen feltet trådløs elektronisk hud. Økningen i patentsøknader knyttet til disse innovasjonene understreker sektorens konkurransedyktige natur, med organisasjoner som streber etter å beskytte deres immaterielle rettigheter og sikre fotfeste i det raskt utviklende e-skin-markedet. 

konklusjonen

Konklusjonen er at riket for trådløs elektronisk hudteknologi, illustrert av den allsidige innovasjonen til e-skin, ligger på kanten av å omforme bransjer og menneskelig interaksjon.  

Fra starten, preget av tynne, fleksible sensorer som fester seg sømløst til huden, til det nåværende landskapet preget av banebrytende applikasjoner innen helsevesen, robotikk og oppslukende opplevelser, har e-skin vist frem sitt transformative potensial. 

De kontinuerlige fremskrittene innen sensorteknologier, integrasjon med AI, utvidelse til nye applikasjoner, forbedret strømeffektivitet og samarbeid understreker en lovende fremtid for e-skin.  

Spesielt gjenspeiler patenter konkurranseånden og den strategiske posisjoneringen i dette spirende markedet, og understreker det betydelige økonomiske potensialet og beskyttelsen av intellektuell eiendom som innovatører søker. 

Om TTC

At TT konsulenter, vi er en ledende leverandør av tilpasset intellektuell eiendom (IP), teknologiintelligens, forretningsforskning og innovasjonsstøtte. Vår tilnærming blander AI og Large Language Model (LLM)-verktøy med menneskelig ekspertise, og leverer uovertrufne løsninger.

Teamet vårt inkluderer dyktige IP-eksperter, tekniske konsulenter, tidligere USPTO-eksaminatorer, europeiske patentadvokater og mer. Vi henvender oss til Fortune 500-selskaper, innovatører, advokatfirmaer, universiteter og finansinstitusjoner.

tjenester:

Velg TT Consultants for skreddersydde, toppkvalitetsløsninger som redefinerer forvaltning av intellektuell eiendom.

Kontakt oss
Share Article
TOPP

Be om tilbakeringing!

Takk for din interesse for TT Consultants. Vennligst fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg snart

  Popup

  LÅS OPP STRØMEN

  Av din Ideer

  Øk din patentkunnskap
  Eksklusiv innsikt venter i vårt nyhetsbrev

   Be om tilbakeringing!

   Takk for din interesse for TT Consultants. Vennligst fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg snart