Teknisk speiding: utfordringer og løsninger

Hjem / Blogg / Landskapsanalyse / Teknisk speiding: utfordringer og løsninger

Markedet består av muligheter og innovasjoner i stadig utvikling. Dette gjør det viktig for bedrifter å være på sin side tærne, slik at de ikke går glipp av den neste store tingen. Det er her teknisk speiding går inn. Ved å hjelpe bedrifter med å identifisere, finne og evaluere teknologier, trender, produkter og tjenester, kan bistå med fremtidig strategiformulering og utvikling. 

Innholdsfortegnelse

Tech Scouting: A Double-Kantet sverd    

En dedikert teknologispeiding team er avgjørende for at bransjer skal holde seg konkurransedyktige. Men denne ytre innsatsen er en blandet velsignelse. Avhengig av hvor effektivt det brukes, kan teknisk speiding både øke og redusere produktiviteten. Ved å komme i kontakt med ulike kilder, hjelper teknisk speiding innovasjon og bedriftsverdi. Men å gå for dypt inn i prosessen kan også være et stort innslag i ressurser og kunne overse potensialet i virksomheten. Riktig balanse er derfor avgjørende for å holde innsatsen i sjakk.  

 

Utfordringer i teknisk speiding 

En fersk rapport med tittelen 'Beste praksis: speidertrender og ny teknologi identifiserte tre store utfordringer med teknisk speiding, nemlig: 

 1. Bygge sterke bånd med forretningsenheter 
 2. Invester nok tid i teknologispeiding. 
 3. Velge de mest passende områdene for å speide teknologi.

  La oss utforske hver enkelt i detalj. 

Bygge sterke bånd med forretningsenheter 

Inkluderer tilkobling-å bygge sammen med andre virksomheter i selskapets strategi er et initiativ med langsiktige fordeler. Slike forretningsbånd er avgjørende for å etablere relasjoner som kan være gjensidig fordelaktige. Drivkraften for denne relasjonsbyggingen må komme innenfra selskapet, og derfor er det avgjørende å integrere det med forretningsstrategien.  

Investere nok tid In Teknologispeiding 

Forskningen involvert i teknisk speiding er en uendelig prosess. det vil alltid være nye innovasjoner i horisonten som venter på å bli utnyttet. Men dette tar mye tid og ressurser. Bedrifter må vite hvor de skal trekke grensen i speidingen slik at øvelsen blir fordelaktig og ikke et sluk.  

Slik kan du sikre at bedriften bruker akkurat den nødvendige tiden: 

 1. Optimaliser forskning: Den uendelige mengden informasjon som er tilgjengelig kan være tyngende å sile gjennom. Dette er grunnen til at du trenger tilgang til kjernesystemer og smarte verktøy som hjelper deg å strømlinjeforme forskningen for å få maksimalt utbytte. Disse verktøyene bidrar ikke bare til å øke bredden i forskningen ved å inkludere mer data, men de er også raske og mer effektive enn manuelle søk.  
 2. Definer forskningsfokus: Det lønner seg å ha en veldefinert forskningsstrategi på plass før du starter forskning. Fraværet av en fører til at tid kastes bort på unødvendig datainnsamling og filtrering. Fremhev og formidle derfor grensene for å begrense omfanget av forskning og oppnå svært relevante resultater.  
 3. Bruk tid på evaluering: Mange ganger bruker bedrifter for mye energi på å luke ut dårlige muligheter. Selv om det er viktig å understreke kvaliteten på prosjektet du velger, er det mer kritisk å evaluere potensialet. Så gi tid til forskningen, men behold en tilstrekkelig mengde for å evaluere virksomheten også.  

Intern eller ekstern teknisk speiding? 

Bedrifter har to alternativer når det gjelder teknisk speiding - de kan enten gjøre det internt eller ansette et spesialisert firma. Hvordan klarer de to seg mot hverandre? La oss finne ut fordeler og ulemper. 

 • Intern speiding kan tilpasses mer effektivt med selskapets mål og målsettinger som kan være vanskelig å formidle til et eksternt firma. 
 • Selskapet har full kontroll over menneskene som utgjør det tekniske speiderteamet siden de er håndplukket til prosjektet. 
 • Interne team kan være en belastning på ansattes produktivitet. Outsourcing av den kjedelige prosessen er mer produktiv, spesielt for små og mellomstore bedrifter. 
 • Det interne teamet kan mangle tilgang til ressurser så vel som den erfarne erfaringen til et spesialisert firma. 
 • Outsourcing av teknisk speiding kan øke økonomien, men det anbefales sterkt for små og mellomstore bedrifter siden de mangler arbeidskraft til å ta opp dette spesialisert oppgave. Store bedrifter har mer arbeidsstyrke til rådighet og er i en bedre posisjon til å praktisere intern teknisk speiding. 

Blandet tilnærming 

I det siste har det blitt vanlig for bedrifter å ta i bruk en hybridmodell for teknisk speiding. I dette scenariet blir teknisk speiding satt ut til et annet firma, men et internt team opprettholdes. Her er hvordan det er gunstig: 

 1. Eksterne firmaer kan bli ropt inn for å fylle hullene i forskning utført av et internt team.  
 2. Veiledning fra spesialister kan forhindre at interne team går for dypt inn i forskning og bort fra de tiltenkte målene.  
 3. Det interne teamet kan fokusere på å utnytte og utvide mulighetene som finnes i selskapet, mens det eksterne firmaet kan utvide nettverket utenfor. På denne måten vil det interne talentet ikke bli oversett, og selskapet kan også holde fingeren på pulsen på markedet.  

konklusjonen

Teknisk speiding er et intensivt forskningsdomene med virkningsfulle implikasjoner for et selskaps utsikter. Å mestre kunsten med teknisk speiding innebærer å identifisere strategiske og teknologiske interesser, evaluere dem og administrere megaporteføljer med komplekse data. Alt dette kan høres ut som mye arbeid for selskaper som mangler verktøyene til å utføre disse funksjonene.  

Den enklere og mer effektive løsningen er å sette ut teknisk speiding til bedrifter med kjernekompetanse i å oppdage innovasjon. Bedrifter kan dra stor nytte av deres verdifulle innsikt og tilgang til det helhetlige synet på innovasjonsaktivitet i markedet. Så hvis du vurderer å implementere teknisk speiding i virksomheten din, se til ekspertene for effektiv veiledning.  

Om TTC

Vi har hele tiden identifisert verdien av ny teknologi utført av vårt ganske dyktige lederteam med bakgrunn som våre profesjonelle. I likhet med IP-ekspertene vi styrker, er sulten vår etter utvikling uendelig. Vi IMPROVISERER, TILPASSER og IMPLEMENTERER på en strategisk måte.

TT konsulenter tilbyr en rekke effektive løsninger av høy kvalitet for din immaterielle forvaltning, alt fra

og mye mer. Vi gir både advokatfirmaer og selskaper i mange bransjer nøkkelferdige løsninger.

Kontakt oss
Share Article
TOPP

Be om tilbakeringing!

Takk for din interesse for TT Consultants. Vennligst fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg snart

  Popup

  LÅS OPP STRØMEN

  Av din Ideer

  Øk din patentkunnskap
  Eksklusiv innsikt venter i vårt nyhetsbrev

   Be om tilbakeringing!

   Takk for din interesse for TT Consultants. Vennligst fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg snart