IP-TJENESTER

Teknologispeiding Tjenester

Styrk virksomheten din med AI-assistert teknologi speidertjenester

Utnytte en blanding av AI & LLM teknologi med ekspertinnsiktsur hybrid teknologi speidertjeneste gir deg handlekraftig innsikt og innovative tilnærminger. Oppdag nye muligheter uten bekymringer med vår innovasjon speider tjenester, inkludert patentspeiding, IP-speiding og teknisk speiding for bedrifter. 

Trenger du hjelp med teknologiske speidertjenester?

AI-basert Eiendomsplattform

Utnytter generativ AI/GPT for å foreslå nye og innovative ideer.

Gir pålitelig innsikt i de mest nøyaktige og omfattende teknologidataene

Vår metodikk

Teknologi speidertjenester

Vår metodikk

Hvorfor velge TT-konsulenter For teknologiske speidertjenester?
 • Er dyktig i bruk av patent- og ikke-patentdatabaser på ulike teknologispeiderplattformer.  
 • 60+ teknologi- og industrieksperter med 15+ års erfaring.  
 • Proprietær basert automatisert teknologispeider, patentspeider og varslingssystem drevet av XLSCOUT.  
 • Hybrid tilnærming for å identifisere teknologihull og gråsoner gjennom analyse av mellomrom.  
 • Triz-basert matrisetilnærming for å finne gjennomførbare løsninger på utfordringer.  
 • Identifisering av potensielle partnere for strategiske samarbeid via lisensiering og IP-oppkjøp.  
 • Omfattende teknisk-kommersiell analyse.  
 • Internt arkiv for teknologispeiding, selskaps- og konkurrentintelligens.  
 • Patenter, NPL, marked, virksomhet, kommersielle produkter og teknisk speiding evner.  

Hvem gjør Vi serverer?

skole

Skole / Universiteter

formue 500

Fortune 500-organisasjoner

startups

startups

Advokatfirmaer

Advokatfirmaer

Innovatører

Innovatører

Foretak

Foretak

Klenter Tilbakemeldinger fra kunder

+
Kvalitetsprosjekter utført
+
År med erfaring
+
LAND

Ser til:

-Scoutnyskapende og lovende teknologier

-Analyser teknologitrender 

-Vurdere konkurrenter 

-Vurdere markedsmuligheter 

Identifiser lovende teknologier 

Analyser teknologitrender 

Vurdere konkurrenter 

Vurder markedsmuligheter 

Dra nytte av TT Consultants Patentteknologi speidertjenester

Gruppe 377@2x

Tilgang til AI & LLM-assistert proprietær plattform XLSCOUT og menneskelig ekspertise

Gruppe 378@2x

Innsikt for å informere strategisk beslutningstaking

Gruppe 379@2x

Identifisering av potensielle områder for innovasjon og teknologitrender 

Gruppe 377@2x

Evaluering av konkurrenter og markedsmuligheter 

Klar til å ligge i forkant av kurven i din bransje?

Å lære mer:

Sak Studier

Latest Blogg

Latest Blogg

I nyhetene

Spørsmål og svar

Hva er teknologispeiding?

Teknologispeiding er en uttømmende prosess av vurdere eksisterende intellektuell eiendom og det kommersielle markedet for å finne nye, levedyktig metoder for porteføljeutvikling. 

Hva er problemer knyttet til teknologispeiding?

Utfordringer inkluderer å finne gjennomførbart løsninger, gjenkjenne potensielle samarbeidsressurser, utilstrekkelig ekspertise i å gjennomføre tekniske speideraktiviteter, og mangel på effektive verktøy. 

Hva koster teknologispeiding?

Kostnadene kan variere fra noen få hundre til flere tusen dollar, basert på kundens behov og domenets kompleksitet. Hver teknologispeiderrapport er skreddersydd etter kundens spesifikasjoner.

Hvordan kan AI- og LLM-baserte teknologier utnyttes innen teknologispeiding?

AI og LLM-baserte teknologier kan hjelp gjennom automatisert teknologispeiderdataanalyse, patentsøk og identifisering av markedstrend. De kan effektivt behandle enorme informasjonskilder, noe som muliggjør raskere identifisering av lovende teknologier, reduserer speidertid og forbedrer beslutningstaking i teknologidrevne bransjer.

Hvem ber om teknologispeiderprosjekt?

En bedrift som har en intensjon om å utvide sin virksomhet i et nytt område, en bedrift som planlegger å forbedre produktkvaliteten, vil be om speiding.

Hvilke verktøy er tilgjengelige for å utføre teknologispeiding?

Teknologispeiding utføres vanligvis ved den hybride tilnærmingen til manuell analyse og automatisert teknisk analyse av verktøyet. 

Et slikt verktøy er XLSCOUT – Egenutviklet depot drevet av kunstig intelligens og maskinlæringsmetode for å skaffe relevante IP-speiderdata på ett enkelt sted. 

Hvordan utføre teknologispeiding?

Speideranalyse utføres ved å segmentere teknologien av interesse i underteknologier, egenskaper og applikasjoner.

Videre fortsetter prosessen med å analysere, kartlegge og utføre analyser for de segmenterte IP- og Ikke-IP-kunnskapene for å skaffe informasjon relatert til teknologiutvikling, konkurrentanalyse, teknologisk gap, muligheter for vekst og tilgjengelig liste over potensielle ressurser eller samarbeid.

Hvordan kan vi ligge i forkant av konkurrentene våre gjennom teknologispeiding?

Ved konstant overvåking og vurdere nye og Emery innovative teknologier, identifisering potensielle muligheter og trusler, og utnytte innsikten oppnådd for å ta strategiske beslutninger og tilpasse seg endrede markedsforhold. 

Hvilke bransjer kan dra nytte av teknologispeiding?

Mange bransjer kan nytte fra AI-drevet teknologispeiding, inkludert helsevesen, energi, produksjon, informasjonsteknologi, forbruksvarer og transport. Enhver bransje som er avhengig av innovasjon og teknologi for å forbedre sine produkter, tjenester og drift kan nytte fra teknologispeiding. 

Hvordan kan startups dra nytte av teknologispeiding?

Startups kan dra nytte av teknologispeiding ved å identifisere potensielle partnere, investorer eller oppkjøpsmål. De kan også bruke teknologispeiding for å identifisere nye teknologier som kan hjelpe dem å ligge i forkant av konkurrentene, forbedre produktene eller tjenestene deres eller effektivisere driften. Ved å utnytte teknologispeiding kan startups få tilgang til et bredere spekter av ressurser, ekspertise og teknologier som kan hjelpe dem å vokse og lykkes i sin bransje.

Kan jeg bruke tekniske speidertjenester for å finne løsninger som speider for spesifikke utfordringer i min bransje?

Absolutt! Tekniske speidertjenester utmerker seg i speiding av løsninger. De skanner systematisk den teknologiske horisonten for å finne nye løsninger, adressering spesielle utfordringer står overfor bransjer, og sikrer deg forbli i forkant av innovasjon.

Er det sektorer der IP-speiding blir mer kritisk enn andre innen teknologiske speidertjenester?

Mens IP-speiding er universelt verdifullt, har sektorer med høye innovasjonsrater, som legemidler, IT og fornybar energi, ofte mer nytte. Å holde seg oppdatert på IP-utviklingen i disse bransjene er avgjørende for å unngå brudd og oppdage samarbeids- eller oppkjøpsmuligheter.

Er den tekniske speiderprosessen skreddersydd kun for store selskaper?

Primært adresserer teknisk speiding de nyanserte behovene til store selskaper. Imidlertid kan ambisiøse startups og mellomstore selskaper som leter etter dyptgående innsikt og strategier som store selskaper bruker, også ha stor nytte av denne tjenesten.

Hvor ofte bør en bedrift engasjere seg i teknologispeidertjenester for optimale resultater?

Hyppigheten av teknologispeidertjenester avhenger av bransjens innovasjonstakt og selskapets strategiske mål. Men med teknologiens dynamiske natur og konstante endringer i IP-landskap, anbefales periodiske gjennomganger, minst årlig eller halvårlig.

For startups, hvor avgjørende er det å integrere tekniske speidertjenester tidlig i forretningsreisen?

For startups drift i teknologidrevne bransjer kan tidlig integrering av tekniske speidertjenester gi et konkurransefortrinn. Det hjelper dem identifisere markedshull, potensielle IP-konflikter, og Emery trender, noe som gjør dem i stand til å dreie og tilpasse sine forretningsstrategier mer effektivt.

Når trenger du speidertjenester med AI-assistert teknologi?

Optimalisering av teknologiportefølje

 • Teknologivurdering: Evaluer med jevne mellomrom teknologier for strategisk relevans og justering med bedriftens mål. 
 • Kostnadsreduksjon: Identifisere effektiviseringer og kostnadsbesparende tiltak i teknologidrift. 
 • Strategisk teknologitilpasning: Juster teknologistrategier med bredere forretningsmål og innovasjonstrender. 

Utvidelses- og vekstinitiativ

 • Markedspenetrasjonsstrategi: Bruk teknologiinnsikt for strategiske beslutninger om nye markedsinntredener eller produktlanseringer. 
 • Konkurransedyktig teknisk analyse: Gjennomfør grundige konkurrentteknologivurderinger for å identifisere strategiske fordeler og trusler. 
 • Innovasjonsovervåking: Følg banebrytende teknologitrender for å opprettholde en konkurransedyktig portefølje. 
 • M&A og partnerskap: Identifiser potensielle fusjoner, oppkjøp eller partnerskapsmuligheter gjennom teknologi- og markedsanalyse. 

Risikostyring i teknologiselskaper

 • Krenkelsesanalyse: Oppdag potensielle teknologiovertredelser og evaluer risikoeksponering. 
 • Forberedelse av juridisk strategi: Utstyr for juridiske utfordringer ved å forstå sårbarhetene og styrkene til dine teknologiske eiendeler. 
 • Overholdelse av regelverk: Sørg for at all teknologi er i samsvar med gjeldende internasjonale og nasjonale forskrifter. 
 • Effektiv tvisteløsning: Utvikle effektive strategier for å løse teknologitvister med minimal innvirkning. 

Strategisk beslutningsstøtte

 • Analytics-drevet innsikt: Utnytt avanserte analyser for dyp innsikt i teknologiytelse og markedsdynamikk. 
 • FoU-investeringsoptimalisering: Kanal FoU-investeringer basert på detaljerte analyser av teknologieffektivitet og markedsbehov. 
 • Teknologiporteføljestyring: Bestem deg for oppbevaring, utvikling eller avhending av teknologi gjennom strategiske evalueringer. 
 • Lisens- og inntektsmuligheter: Utforsk lisensieringsstrategier og inntektsmuligheter for underutnyttede teknologier. 

Fremtidssikring og strategisk planlegging: 

 • Vurdering av levetid og bærekraft: Mål den langsiktige bærekraften til teknologier i et utviklende markedslandskap. 
 • Prognostisering av teknologitrend: Forutsi fremtidige teknologiske endringer som kan påvirke strategisk retning. 
 • Beslutningstaking for teknologifornyelser: Ta informerte beslutninger om teknologifornyelser basert på potensielle fremtidige fordeler. 
 • Diversifisering av teknologiportefølje: Sikre porteføljens robusthet mot markedssvingninger og tekniske forstyrrelser. 
Klar til å optimalisere teknologispeiderstrategien din?

Hos TT Consultants forstår vi den sentrale rollen til teknologispeiding i opprettholde et konkurransefortrinn i dagens fartsfylte innovasjonslandskap. Våre tjenester er skreddersydd for å hjelpe deg å oppdage og utnytte nye teknologier som kan redefinere markedsstrategien din og styrke konkurransefortrinnet ditt. 

Rådfør deg med oss ​​for å forbedre din tilnærming til teknologispeiding. Vi tilbyr omfattende vurderinger for å samkjøre speiderinnsatsen din med strategisk virksomhet mål, som sikrer at enhver teknologisk investering driver bedriften din fremover. Vår forpliktelse er å gi handlingskraftig innsikt som plasserer deg i forkant av industriinnovasjon og markedstrender. 

Vår teknologispeiding innebærer strenge analyser og bruker state-of-the-art AI-verktøy for å levere presis og relevant innsikt. Vi vurderer potensielle teknologier for deres strategiske passform, markedspotensial og samsvar med dine langsiktige mål. Hver mulighet blir evaluert for både dens innovative virkning og praktiske anvendelse for å sikre at du ikke bare følger med, men leder an i bransjen din. 

Vi går utover tradisjonelle speidingsmetoder ved å inkludere avanserte analyser, inkludert AI og maskinlæringsmodeller, for å identifisere ikke bare eksisterende teknologi, men også forutsi nye trender. Vår tilnærming inkluderer detaljerte vurderinger av konkurranselandskapet, potensielle samarbeidsmuligheter og omfattende risikostyringsstrategier. 

Når vi forstår at innovasjon ikke kjenner noen grenser, inkluderer våre teknologispeidertjenester et globalt perspektiv for å sikre at du har tilgang til transformative teknologier over hele verden. Vi hjelper deg med å navigere i internasjonale markeder og teknologiøkosystemer, og sikrer at speiderstrategien din er så bred og inkluderende som nødvendig for å møte dine mål. 

I vårt oppdrag å optimalisere din teknologispeiding, vurderer vi et bredt spekter av faktorer utover bare tekniske spesifikasjoner. Markedsdynamikk, regulatoriske hensyn og immaterielle eiendomslandskap er integrert i vår tilnærming, og sikrer at enhver teknologisk mulighet er levedyktig, bærekraftig, og tilbyr et klart konkurransefortrinn. 

Patent ugyldig Les mer

Hos TT Consultants utmerker vi oss i teknologispeiding ved å utvikle tilpassede strategier som er perfekt tilpasset dine forretningsmål. Prosessen vår begynner med en dybdeanalyse av nåværende og nye teknologier, og vurderer deres relevans, potensielle innvirkning og strategiske passform i din bransje.
Denne detaljerte tilnærmingen utnytter den dype ekspertisen til våre fagfolk som er dyktige i å navigere i det komplekse landskapet av teknologitrender og markedsdynamikk. Vårt primære mål er å sikre at hver identifisert teknologi støtter din overordnede forretningsstrategi, og dermed forsterke verdien og potensialet til teknologiporteføljen din.

I sentrale faser som produktutvikling, markedsdiversifisering eller strategiske omdreininger, jobber vi tett med kundene våre for å sikre at vår teknologispeiderinnsats er sømløst integrert med deres forretningsbehov. Denne samarbeidstilnærmingen lar oss utnytte det fulle potensialet til nye teknologier og innovative utviklinger effektivt.
Vi anerkjenner den kritiske betydningen av å forstå ikke bare de tekniske aspektene, men også markedslevedyktigheten og regulatoriske landskap, som er like viktige for effektiv teknologispeiding som for dens påfølgende integrasjon og anvendelse.

Våre speideraktiviteter utføres med grundig oppmerksomhet på detaljer, med fokus på å avdekke vekstmuligheter og minimere risiko. Vi analyserer teknologilandskapet grundig for å sikre at teknologiene vi identifiserer ikke bare er banebrytende, men også strategisk posisjonert for å forbedre bedriftens suksess.
Hver mulighet blir evaluert for sitt potensial for å styrke konkurransefortrinnet og markedstilstedeværelsen. Teknologier som ikke lenger stemmer overens med din strategiske retning eller som ikke oppfyller innovasjonsstandardene, kan anbefales, noe som muliggjør bedre allokering av ressurser til mer lovende og virkningsfulle områder.

Snakk med eksperten vår

Kontakt oss nå for å avtale en konsultasjon og begynne å forme din teknologispeiderstrategi med presisjon og framsyn. 

Relaterte tjenester

Landskapsanalyse

Teknologisporing

Whitespace-analyse

Benchmarking av konkurrenter

TOPP

Be om tilbakeringing!

Takk for din interesse for TT Consultants. Vennligst fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg snart

  Sikre innovasjonene dine og lås opp markedspotensialet med vår AI integrert tilnærming.

  Skriv inn e-postadressen din nedenfor for å komme i kontakt med våre eksperter

   Forvandle ideer til strategiske eiendeler

   Be om tilbakeringing!

   Takk for din interesse for TT Consultants. Vennligst fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg snart