Strategisk innsikt: Utnytte USPTO-patenttildelingsdata for oppstartssuksess

Hjem / Blogg / Benchmarking av konkurrenter / Strategisk innsikt: Utnytte USPTO-patenttildelingsdata for oppstartssuksess

Samspillet mellom startups og finansinstitusjoner, som er spesielt tydelig gjennom patenttransaksjoner, er en fasett av tradisjonell startup-speiding som ofte blir savnet. USPTO Patent Assignment Database gjør til og med denne informasjonen tilgjengelig, og den har betydelig relevans. 

Startups som samhandler med finansinstitusjoner, spesielt ved å bruke deres patenter som sikkerhet for lån, viser ikke bare sin evne til vekst, men også sin vilje til å samarbeide med og samarbeide med eksterne parter.  

Disse handlingene spiller en viktig rolle i deres vekstprosess og fungerer ofte som grunnlag for kommende samarbeid. I tillegg viser det faktum at bankene gir lån basert på patenter at de har tro på selskapets vitenskapelige dyktighet og forventede avkastning. 

Innholdsfortegnelse

Introduksjon  

I en verden av oppstartsspeiding og innovasjon er det avgjørende å oppnå konkurransefortrinn. Startups og investorer hele tiden søk etter de nyeste teknologiene, oppfinnelsene, og åndsverk for å få en fordel i markedet.  

Mens patentdata fra United States Patent and Trademark Office (USPTO) er mye brukt for å spore innovasjon, er det et ofte oversett aspekt ved disse dataene som kan gi verdifull innsikt i oppstartsspeiderprosessen.  

Dette aspektet er USPTO-patenttildelingsdataene, og i denne bloggen vil vi fordype oss i hvorfor det betyr noe og hvordan det kan utnyttes effektivt. 

Forstå patenttildelingsdata 

Før vi dykker inn i betydningen av data om patentoppdrag, la oss avklare hva det innebærer. Patentoverdragelse refererer til overføring av eierskap til et patent fra en enhet til en annen.  

Denne overføringen kan skje av ulike årsaker, inkludert oppkjøp, fusjoner, lisensavtaler og mer. USPTO opprettholder en omfattende database over disse oppdragene, som registrerer hvem som eier eller har rettighetene til et bestemt patent til enhver tid. 

Hvorfor patenttildelingsdata er viktige i oppstartsspeiding  

Strategisk innsikt: Utnytte USPTO-patenttildelingsdata for oppstartssuksess

Sporing av innovasjonsøkosystemer

Patenttildelingsdata gir et vindu inn i det komplekse nettverket av innovasjonsøkosystemer. Ved å analysere disse dataene kan oppstartsspeidere og investorer spore strømmen av intellektuell eiendom (IP) mellom selskaper.  

Dette gjør at de kan identifisere nøkkelaktører, teknologitrender og nye hot spots i spesifikke bransjer. 

Oppdage markedssignaler

Oppstartsspeidere kan bruke data om patentoppdrag for å oppdage tidlige markedssignaler. En plutselig mengde oppdrag fra startups til etablerte selskaper eller omvendt kan indikere strategiske partnerskap, oppkjøp eller lisensavtaler. 

Disse transaksjonene kan være en forløper for betydelig markedsutvikling. 

Identifisere Oppkjøpsmål

En av de mest verdifulle innsiktene fra patentoppdragsdata er evnen til identifisere potensielle oppkjøpsmål. Hvis en oppstart nylig har overført sine patenter til et større selskap, kan det bety at oppstarten er moden for oppkjøp.  

Erfarne investorer kan bruke denne informasjonen til å nærme seg lovende oppstarter strategisk. 

Evaluering av IP-styrke

Forstå historien til patentoppdrag kan kaste lys over styrken og kvaliteten til en startups IP-portefølje. Hyppige overføringer kan indikere tvister, mens stabilt eierskap kan signalisere en robust IP-strategi.  

Denne innsikten er avgjørende når man skal vurdere en startups potensial for vekst og konkurransefortrinn. 

Vurdere konkurranselandskap

Patentoppdragsdata kan også hjelpe startups og investorer med å vurdere deres konkurranselandskap. Ved å identifisere hvem som eier relaterte patenter, kan de vurdere styrker og potensielle trusler fra konkurrenter 

Denne kunnskapen kan informere strategiske beslutninger og partnerskap.

Hvordan utnytte patenttildelingsdata effektivt 

For å effektivt utnytte patenttildelingsdata i oppstartsspeiding, bør du vurdere følgende trinn: 

Strategisk innsikt: Utnytte USPTO-patenttildelingsdata for oppstartssuksess
 1. Bruk spesialiserte verktøy: Det er spesialiserte verktøy og plattformer tilgjengelig som samler og analyserer data om patentoppdrag. Disse verktøyene kan gi omfattende innsikt og strømlinjeforme speiderprosessen.
 2. Samarbeid med IP-eksperter: Samarbeider med eksperter på intellektuell eiendom eller juridiske rådgivere kan hjelpe til med å tolke og kontekstualisere patentoppdragsdata nøyaktig. De kan gi innsikt i de juridiske implikasjonene og den strategiske betydningen av spesifikke oppdrag.
 3. Overvåk regelmessig: Patenttildelingsdata er dynamiske, og reflekterer pågående endringer i forretningslandskapet. Regelmessig overvåking kan hjelpe speidere med å holde seg oppdatert med den siste utviklingen og identifisere nye muligheter og trusler.
 4. Kombiner datakilder: Kombinering av patenttildelingsdata med andre kilder, for eksempel nyhetsartikler, økonomiske rapporter og markedsundersøkelser, kan gi et helhetlig syn på en oppstarts helse og potensial.

Patenttransaksjoner  

Sikkerhetsinteresse

Celtic Bank Corporation mottok en sikkerhetsinteresse fra Scriptdrop. I denne avtalen inngår en virksomhet og en utlåner en kontrakt der virksomheten vil bruke sine patenter som sikkerhet for et lån.  

Det gir långiver et unikt krav på selskapets patenter som sikkerhet. Det er imidlertid viktig å forstå at ingenting i denne ordningen overfører eierskapet til patentene til utlåneren. 

En slik avtale kan tyde på at en startup trenger penger for å investere i FoU. Avtaler av denne art kan også avsløre hvilke startups som er mottakelige for samarbeid eller potensielle oppkjøp. 

Legge merke til of Bevilgning of Sikkerhetsinteresser

Nhtv Chronos Holding Llc, som agent, ga en melding om tildeling av sikkerhetsinteresser til Cybercube Analytics, Inc. Denne transaksjonen fungerer som en melding til patentkontoret som informerer alle om at en annen part har en spesiell rett til et spesifikt patent.  

Denne viktige avsløringen informerer potensielle kjøpere om at patentet holdes som sikkerhet for et lån eller annen økonomisk ordning. 

Ovennevnte saks patenterte oppfinnelse vedrører en System og metode for overvåking av en nettverksressurs. Lignende informasjon kan brukes til å spore oppstartsaktivitet og se på ytterligere patentert teknologi som eies av dem. 

Boliglån

Gestion Manuia Inc. mottok noen rettigheter fra Agrisoma Biosciences Inc. Denne transaksjonen gjaldt et patent på produksjon av modifiserte fettsyrer i planter.  

Denne typen sikkerhetsrenter lar utlåner beholde og selge eiendelen for å hente inn gjelden. Disse kan også inkludere andre typer eiendom, for eksempel opphavsrett, varemerker, etc., derfor er de ikke rene patenter. 

Etter dette salget la vi merke til at selskapets FoU innen oljefrøbasert biodrivstoff ekspanderte. Å finne avtaler som dette gjør at vi kan følge med på de nye teknologiene som startups utvikler og hvor de konsentrerer innsatsen. 

Link

For å sikre et patent som eies av Lumativ, registrerte Onshore Technologies In, Jeffrey Mackay og Legendary Holdings en panterett. Dette indikerer at prioritetspantehaver har førsterett til å få tilbake renter fra det tildelte patentet i tilfelle låntaker misligholder sine forpliktelser.  

Det gir imidlertid ikke panthaveren eierskap til patentet. Når oppfinnere legger pant i patenter, kan det være en indikasjon på at de er i desperat behov for penger.  

Sikkerhetsavtaletillegg

Med Midcap Financial Trust nådde Paragon 28 Inc. en avtale om ekstra sikkerhet, ved å bruke deres patenter og annen intellektuell eiendom som sikkerhet. I forbindelse med sikkerhetsinteressen i et patent henvises det til en ny kontrakt som endrer eller supplerer vilkårene i en eksisterende sikkerhetsavtale. 

Dette spesielle tillegget er en fortsettelse av sikkerhetsavtalen mellom partene datert fra mai 2021. Til tross for at de hadde et vanskelig år i 2020, ser denne strategien ut til å ha vært vellykket ettersom de opplevde en salgsvekst på 23 % mellom 2021 og 2022.  

konklusjonen

I en verden av oppstartsspeiding krever det å ligge i forkant av konkurrentene et godt øye for skjulte muligheter og trusler. Patentoppdragsdata fra USPTO er en ofte oversett ressurs som kan gi verdifull innsikt i innovasjonslandskapet.  

Ved å forstå flyten av åndsverk, kan oppstartsspeidere og investorer ta informerte beslutninger, identifisere strategiske partnerskap og få et konkurransefortrinn i den fartsfylte verden av oppstart.  

Ikke overse dette verdifulle aspektet ved patentdata når du leter etter den neste store innovasjonen. 

Om TTC

At TT konsulenter, vi er en ledende leverandør av tilpasset intellektuell eiendom (IP), teknologiintelligens, forretningsforskning og innovasjonsstøtte. Vår tilnærming blander AI og Large Language Model (LLM)-verktøy med menneskelig ekspertise, og leverer uovertrufne løsninger.

Teamet vårt inkluderer dyktige IP-eksperter, tekniske konsulenter, tidligere USPTO-eksaminatorer, europeiske patentadvokater og mer. Vi henvender oss til Fortune 500-selskaper, innovatører, advokatfirmaer, universiteter og finansinstitusjoner.

tjenester:

Velg TT Consultants for skreddersydde, toppkvalitetsløsninger som redefinerer forvaltning av intellektuell eiendom.

Kontakt oss
Share Article
TOPP

Be om tilbakeringing!

Takk for din interesse for TT Consultants. Vennligst fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg snart

  Popup

  LÅS OPP STRØMEN

  Av din Ideer

  Øk din patentkunnskap
  Eksklusiv innsikt venter i vårt nyhetsbrev

   Be om tilbakeringing!

   Takk for din interesse for TT Consultants. Vennligst fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg snart