Prosessen med å erklære et standard essensielt patent

Hjem / Blogg / Immateriell eiendom (IP) / Prosessen med å erklære et standard essensielt patent

Patenter tillater oppfinnere å lovlig forby andre å bruke, produsere eller selge en oppfinnelse. De er eksklusive og gir monopolistiske rettigheter til eieren. Disse omstendigheter er imidlertid transformert i tilfellet med Standard Essential Patents (SEP). Selv om disse er kraftigere enn patenter, er de også mer inkluderende. La oss forstå hvordan patenter kan erklæres SEP-er og fordelene de oppnår.  

Innholdsfortegnelse

Hva er en SEP? 

En SEP er et patent som krever en oppfinnelse som må brukes for å oppfylle en teknisk standard. De er medvirkende til å beskytte kjerneteknologien i en industri og gjøre den tilgjengelig for alle under rettferdige omstendigheter. De er spesielt viktige for global anvendelse av teknologi. Mens SEP-trenden er mest bemerkelsesverdig i telekommunikasjonssektoren, får teknologiens gjennomgripende natur dem betydning i andre sektorer også. Wi-fi og Bluetooth er eksempler på SEP-er.  

Standarder er satt av Standard Setting Organizations (SSOs) eller Standard Development Organizations (SDOs). Dette er organer som består av bemerkelsesverdige selskaper i sektoren, som i fellesskap bestemmer hvilke av medlemmets patenter som kvalifiserer til å bli en standard.  

Erklære et patent som SEP

De byrden for å erklære en SEP hviler på oppfinneren. Hvis de føler at oppfinnelsen deres er kritisk i standarden innstilling så kan de henvende seg til den relevante SDO og erklære patentet. I European Telecommunications Standards Institute (ETSI) for eksempel, må alle som ønsker å erklære et patent sende inn en erklæring sammen med standard-/spesifikasjonsnummer og patentsøknad eller publikasjonsnummer. Erklæringen må være behørig utfylt og verifisert før innsending. Når den er sendt inn, erklærer SSO et patent som SEP. SEP-er må tidligst deklareres av selskaper for å kunne tjene penger på lisensinntekter. Alle SEP-er kan finnes i databasen til den berørte SSO.  

SEP-lisensiering

Den patenterte teknologien eller prosessen som blir avgjørende for en industristandard må implementeres av hvert selskap i deres produkter. For å gjøre det, må de søke en lisens fra oppfinneren. Lisensering av SEP-er er muligheten for oppfinnere til å hente utgiftene til FoU og bli belønnet for sin tid og innsats. Vilkår for lisensiering avgjøres vanligvis basert på FRAND-vilkår (Fair Reasonable and Non-Discriminatory). FRAND viser til den gjensidige og frivillige avtalen mellom SEP-innehaveren og SSO-er for rettferdig lisensiering av SEP til andre selskaper.  

Mens FRAND eksisterer for å skape en følelse av balanse og forhindre monopolistiske tendenser, er det ikke juridisk håndhevbart. Det er ingen reguleringsorgan som sikrer at SEP-innehaveren overholder FRAND-vilkårene. Eventuelle tvister angående SEP-lisensiering blir presentert i en domstol.  

Overdeklarering av SEP-er

SEP-er er kraftige patenter som gir et enormt løft til et selskaps portefølje av intellektuell eiendom. Som et resultat ønsker alle å legge til SEP-er til sine IP-ressurser. Dette fører til at selskaper erklærer selv ikke-essensielle patenter som essensielle i håp om å dra nytte av fordelene. Siden det ikke finnes noen objektiv 'test' for essensalitet, fører dette til en overoppblåsing eller overerklæring i patentlandskapet. Masseerklæringer er også forårsaket av milde SSO-retningslinjer, dyre kostnader ved essensielle kontroller og enorme straffer for manglende erklæring.  

Overdeklarering av SEP-er er en lakune som forårsaker ineffektivitet i patentlisensiering så vel som rettssaker. Det fører til en kunstig prisøkning i lisensavtaler og kan hemme kreativitet og innovasjon, og dermed vise seg å være skadelig for selve ideen bak å gi patenter.  

Lisensforhandlinger

Når en teknologi er erklært som en standard, må alle standard-kompatible vareprodusenter innlemme den i produktet sitt. Lisensinnehaveren henvender seg til SEP-innehaveren og både forhandler om gebyret og betingelsene for bruk av teknologien. Disse forhandlingene forventes å være basert på FRANDs vilkår, slik at begge parter er i stand til å oppnå optimale fordeler. FRAND-vilkårene er laget med mål om å øke åpenheten, forutsigbarheten og lette smidige forhandlinger mellom implementere og lisensinnehavere.    

"Hold-ups" er et vanlig fenomen i SEP-lisensavtaler. Et "hold-up" oppstår når implementerne blir tvunget til å akseptere ugunstige vilkår fra SEP-innehaveren. SEP-innehaveren kan true lisenssøkeren med et påbud over brudd på patentrettigheter. Den andre siden av mynten er "hold-outs". I en «hold-out» utsetter eller avviser implementeren forhandlinger i håp om at overtredelsespåbudet vil bli nektet i retten, og de vil kunne få vilkår som er mer fordelaktige for dem. Begge disse skruppelløse metodene forurenser ånden av sunn konkurranse og etikk i næringslivet.  

konklusjonen

Rollen og betydningen av standarder øker for hver dag som går. Globaliseringen av handel, fremveksten av nye teknologier og behovet for interoperabilitet gjør standarder til et viktig aspekt av utviklingen. De er medvirkende til å skape forbedrede maskiner og prosesser. Deling av kunnskap og patentporteføljer åpner dørene til større muligheter, innovasjon og kreativitet som kan være til stor nytte for menneskeheten. Standarder og patenter har evnen til overskride grenser og sektorer. Slik sett vil SEP-er spille en sentral rolle i nær fremtid 

Om TTC

Vi har hele tiden identifisert verdien av ny teknologi utført av vårt ganske dyktige lederteam med bakgrunn som våre profesjonelle. I likhet med IP-ekspertene vi styrker, er sulten vår etter utvikling uendelig. Vi IMPROVISERER, TILPASSER og IMPLEMENTERER på en strategisk måte.

TT konsulenter tilbyr en rekke effektive løsninger av høy kvalitet for din immaterielle forvaltning, alt fra

og mye mer. Vi gir både advokatfirmaer og selskaper i mange bransjer nøkkelferdige løsninger.

Kontakt oss
Share Article
TOPP

Be om tilbakeringing!

Takk for din interesse for TT Consultants. Vennligst fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg snart

  Popup

  LÅS OPP STRØMEN

  Av din Ideer

  Øk din patentkunnskap
  Eksklusiv innsikt venter i vårt nyhetsbrev

   Be om tilbakeringing!

   Takk for din interesse for TT Consultants. Vennligst fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg snart