Hva er Patent Cooperation Treaty (PCT) – En forklarer

Hjem / Blogg / Immateriell eiendom (IP) / Hva er Patent Cooperation Treaty (PCT) – En forklarer

Hva er Patent Cooperation Treaty (PCT)?

De Patent Cooperation Treaty (PCT) er en internasjonalt patent (IP) lovavtale mellom en rekke kontraherende stater/land som gir patentbeskyttelse på tvers av flere utvalgte land ved å sende inn én felles patentsøknad gjennom WIPO (World Intellectual Property Organization).

Ved å bruke Patent Cooperation Treaty kan en oppfinner/søker sende inn en enkelt internasjonal patentsøknad, som igjen bidrar til å få patentbeskyttelse for hans/hennes oppfinnelse i flere land samtidig. I henhold til patentsamarbeidsavtalen kan en fordringshaver sende inn én internasjonal patentsøknad ved ett kompetent mottakskontor (som USPTO eller Indian Patent Office) og spesifisere flere PCT-medlemsland som skal dekkes som utpekte stater.

Uten patentsamarbeidsavtale må en søker/oppfinner sende inn flere patentsøknader, dvs. én i hvert ønsket land. Så i stedet for å sende inn mange separate patentsøknader for utenlandske patenter, kan man sende inn en enkelt internasjonal patentsøknad, eller PCT, så lenge alle de nødvendige/ønskede landene/regionene er medlemmer av PCT. 

Fra 25. mai til 19. juni 1970 var Washington vertskap for Washingtons diplomatiske konferanse om patentsamarbeidsavtalen. På konferansens siste dag, 19. juni 1970, ble Patent Cooperation Treaty signert.

Traktaten trådte i kraft 24. januar 1978, og hadde 18 kontraherende stater på den tiden. 1. juni 1978 ble den første internasjonale søknaden sendt inn. For tiden er totalt 156 kontraherende stater/land medlemmer av PCT fra og med 2022. 

Innholdsfortegnelse

PCT

PCT Innleveringsprosedyre

Det er to nøkkelfaser i PCT-prosedyren: en internasjonal fase og en nasjonal fase. 

 1. Internasjonal fase
 2. Innlevering av en internasjonal søknad

Søkere som ønsker å beskytte sin innovasjon i mer enn ett land starter vanligvis med å sende inn en nasjonal eller regional patentsøknad til sitt lokale patentkontor.

Søkere må sende inn en internasjonal patentsøknad under PCT til RO (Regional Office) eller IB (International Bureau) – innen 12 måneder etter innleveringsdatoen for den første patentsøknaden (en tidsbegrensning fastsatt av Paris-konvensjonen), og derfor initiere den internasjonale fasen.

En PCT-søknad kan bare sendes inn av en statsborger eller bosatt i en Patent Cooperation Treaty (PCT) kontraherende stat eller land. Kun én søker trenger å oppfylle disse kriteriene hvis flere søkere er navngitt i PCT-søknaden. 

 • Dokumentpublisering 

Innholdet i den internasjonale patentsøknaden, samt den internasjonale søkerapporten, offentliggjøres/publiseres kort tid etter 18 måneder fra tidligste prioritetsdato for patentsøknaden. 

 • Utpeke et kapittel 

Hvis du ønsker å fortsette søknadsprosessen, må du først bestemme kurset du vil ta: 

A. Kapittel I i PCT – Dette er hvordan det utføres som standard. Velger du å fortsette med kapittel I i PCT, vil søknaden automatisk gå til nasjonal fase.

Etter å ha mottatt funnene i den internasjonale søkerapporten, har du rett til en engangsrevisjon av kravene i henhold til artikkel 19 i traktaten. Eventuelle endringer må sendes til Det internasjonale byrået.

En skriftlig uttalelse som en internasjonal foreløpig rapport om patenterbarhet vil bli sendt til søkeren og PCT-medlemsstatene der du søker patentbeskyttelse. "Utpekte" stater er navnene gitt til disse statene/landene. 

B. Kapittel II i PCT – Send inn et PCT/IPEA/401-skjema (også kjent som et "krav") til en International Preliminary Examination Authority (IPEA) hvis du vil. Hvis du er usikker på mulighetene dine for å få patentbeskyttelse, bør du vurdere å sende inn et krav.

En ekstra patenterbarhetsundersøkelse vil bli utført av IPEA (referert til som en skriftlig uttalelse fra IPEA). Du kan endre hvilken som helst del av spesifikasjonen i samsvar med artikkel 34 i PCT, og alle endringer vil bli sendt direkte til IPEA for analyse.

Du og statene der du søker patentbeskyttelse vil motta en sluttrapport kalt den internasjonale foreløpige rapporten om patenterbarhet (IPRP). IPRP gir en ikke-bindende mening om hvorvidt oppfinnelsen er patenterbar eller ikke. 

 • Kommunikasjon med nasjonale kontorer 

En kopi av den publiserte internasjonale søknaden og den internasjonale søkerapporten vil bli bedt om fra Det internasjonale byrået av de nasjonale eller regionale åndsverkskontorene i de utpekte statene. Den vil også be om den foreløpige internasjonale rapporten om patenterbarhet (kapittel I eller kapittel II, etter behov). 

 • Nasjonal fase 

Du kan nå sende inn en patentsøknad til de nasjonale eller regionale åndsverkskontorene i statene du valgte under søknadsprosedyren. Du må også betale eventuelle nødvendige avgifter og levere nødvendige oversettelser ved hvert nasjonalt eller regionalt kontor. 

Det er verdt å merke seg at under den nasjonale fasen kan ethvert immaterialrettskontor bruke sine egne nasjonale eller regionale lover for å evaluere patenterbarhet. Tidligere teknikk (informasjon som kan gjøre det mulig for en patentgransker å påstå en feil i ett eller flere av dine krav) og andre betingelser for patenterbarhet som ikke kreves av den internasjonale søknaden, vil bli undersøkt av de regionale åndsverkskontorene. 

Hvert PCT-medlemsland har gitt en fullstendig beskrivelse av forutsetningene for å gå inn i sin nasjonale fase. Men fordi praksis og standarder kan endres, er de eneste pålitelige kildene til informasjon om krav hver stats lover, regler og forskrifter. 

PCT-innleveringsberettigelse og gebyrer

Hvis du er statsborger eller bosatt i en av de PCT-kontraherende medlemslandene, er du kvalifisert til inngi et internasjonalt patent applikasjon. Dersom mer enn én søker er oppført i den internasjonale søknaden, må kun én av dem oppfylle dette vilkåret.

PCT og dets regelverk fastsetter at en internasjonal patentsøknad skal fylles ut i henhold til visse formelle standarder. Disse kravene er skissert i WIPOs PCT Applicant's Guide – International Phase (PDF-versjon). Du trenger ikke å tilpasse deg ulike nasjonale eller regionale formalitetsstandarder hvis du følger disse retningslinjene. 

Søknaden må også ledsages av de nødvendige gebyrene for at det internasjonale byrået (WIPO) skal godkjenne den. Alle relevante kostnader må betales innen en måned etter mottak av den internasjonale søknaden; sen betaling vil medføre et ekstra gebyr. Følgende gebyrer må sendes: 

Denne betalingen er utformet for å kreditere det mottakende/regionale kontoret (RO) for arbeidet det utfører i forbindelse med den utenlandske søknaden – Gebyr for å overføre patentsøknad fra RO til IB. 

Ved innlevering av et internasjonalt patent søknad betales et internasjonalt arkivgebyr til RO for fordelen fra Det internasjonale byrået.

Denne avgiften betales til RO til fordel for International Searching Authority i orden for det internasjonale søket som skal gjennomføres. 

Til ved å sende inn et krav på en utenlandssøknad, betales et gebyr til IPEA til fordel for Det internasjonale byrået.

Denne avgiften betales til IPEA i orden for de søknad som skal behandles.â € <

Fordeler med PCT 

 • Undersøkelsesprosedyrer ved nasjonale patentkontorer og betaling av tilhørende advokathonorarer og oversettelseskostnader kan bli forsinket av søkeren. 
 • Søkere får tid til å vurdere den potensielle kommersialiseringen av oppfinnelsen deres og markedene der de kan søke patentbeskyttelse ved å utsette nasjonale og regionale prosedyrer. 
 • Når en patentsøknad sendes inn til WIPO under PCT, gjennomfører organisasjonen et globalt patentsøk for å avgjøre om oppfinnelsen er patenterbar over hele verden. Denne informasjonen kan ha en betydelig innvirkning på søkerens beslutning om å patentere innovasjonen. For eksempel, hvis et patent blir oppdaget å være upatenterbart etter avsløring i en PCT-søknad, kan søknaden trekkes tilbake av søkeren, og unngår kostnadene ved innsending i nasjonal fase.  
 • PCT-systemet eliminerer overdreven duplisering på tvers av patentkontorer og oppmuntrer til arbeidsutveksling mellom dem. 

Hvor mye koster det å sende inn en PCT-søknad? 

En PCT-applikasjon vil koste rundt $ 3,500 og $ 4,500 for en amerikansk søker. Dette er imidlertid kun for referanseformål, og de faktiske kostnadene kan variere for forskjellige stater/land. 

Hva om søkeren ønsker å inngi patent i et land som ikke er medlem av PCT?  

Mens de fleste industrialiserte land er PCT-medlemmer, bør du være oppmerksom på de som ikke er det (for eksempel Taiwan). Og hvis du ønsker å søke patentbeskyttelse i disse statene/landene, må du sende inn flere separate patentsøknader i de ikke-PCT-medlemsstatene/landene. Den utenlandske innleveringsfristen for ikke-medlemsnasjoner er 12 måneder fra prioritetsdatoen. 

TOPP 10 PCT-søkere 

I 2020 forble Huawei Technologies den ledende PCT-søkeren etterfulgt av Samsung Electronics Co. LTD. 

Forfatter
Khem Raj, Sumit og Harvinder Singh

Om TTC

Vi har hele tiden identifisert verdien av ny teknologi utført av vårt ganske dyktige lederteam med bakgrunn som våre profesjonelle. I likhet med IP-ekspertene vi styrker, er sulten vår etter utvikling uendelig. Vi IMPROVISERER, TILPASSER og IMPLEMENTERER på en strategisk måte.
TT Consultants tilbyr en rekke effektive løsninger av høy kvalitet for din immaterielle eiendomsforvaltning, alt fra patenterbarhetssøk, ugyldighetssøk, FTO (Freedom to Operate), patentporteføljeoptimalisering, patentovervåking, patentsøking, patentutkast og illustrasjoner, og mye mer. Vi gir både advokatfirmaer og selskaper i mange bransjer nøkkelferdige løsninger.
Kontakt oss
Share Article
TOPP

Be om tilbakeringing!

Takk for din interesse for TT Consultants. Vennligst fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg snart

  Popup

  LÅS OPP STRØMEN

  Av din Ideer

  Øk din patentkunnskap
  Eksklusiv innsikt venter i vårt nyhetsbrev

   Be om tilbakeringing!

   Takk for din interesse for TT Consultants. Vennligst fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg snart