IP-TJENESTER

Patentforfølgelse og Office Action Response

Din inngangsport til skreddersydd Patentforfølgningstjenester og handlingsløsninger for patentkontoret

Vi tilbyr banebrytende hybrid-patentforfølgelse og kontorhandlingsrespons tjenester, som har som mål å sikre patentrettigheter for våre kunder. Vårt dyktige team analyserer patentkontorets innvendinger strategisk, konstruerer en triumferende patentsøknadsstrategi, og forbereder et kraftig skriftlig svar på kontorets handlinger, som driver patentsøknaden din raskt mot godkjenning.

Leter du etter effektiv støtte til patentkontoret?

Vår metodikk

Patentforfølgelse og kontorhandling

Vår metodikk

Hvorfor velge TT-konsulenter For patentpåtaletjenester
 • Hyppig teamtrening av amerikanske og EP-advokater on IP-arkivering og patentkontor påtaletjenester.
 • Raske behandlingstider for å unngå unødvendige kontorhandlinger.
 • Kvalitetssikring med vurderinger på flere nivåer av patentagenter og patentadvokater som sikrer fantastisk patentforberedelse og rettsforfølgelse.
 • Ekspertise i å lage svar på kontorhandlinger i ulike jurisdiksjoner – USA, Europa, India, Israel, Kina, Japan, etc.
 • Fleksibel arbeidsmodell i henhold til kundens/sakskrav.
 • Endring av kravomfang med tanke på inntektsgenerering og konkurranse.
 • Erfarne støtte til patentpåtale team av patentadvokater, patentagenter, eks-USPTO-eksaminatorer, fageksperter og ingeniører.
 • Kompetanse på å svare på patentkontorhandlinger innen alle slags domener – programvare, elektronikk, kommunikasjon, mekanisk, biovitenskap, etc.
 •  

Hvem gjør Vi serverer?

skole

Skole / Universiteter

formue 500

Fortune 500-organisasjoner

startups

startups

Advokatfirmaer

Advokatfirmaer

Innovatører

Innovatører

Foretak

Foretak

Klenter Tilbakemeldinger fra kunder

+
Kvalitetsprosjekter utført
+
År med erfaring
+
LAND

Ser til:

- Naviger i IP-arkivering og patentkontor

-Svar på Office-handlinger 

-Overvinne patentavslag 

- Forbedre patentkrav 

Naviger etter IP-arkivering og patentkontor

Svar på Office-handlinger 

Overvinne patentavslag 

Forbedre patentkrav 

Dra nytte av TT Consultants Patentforfølgelse og responstjenester for kontorhandlinger
Gruppe 377@2x

Erfarne patentsøkere støtter fagfolk med teknisk og juridisk ekspertise

Gruppe 378@2x

Strategisk veiledning i respons på kontorhandlinger 

Gruppe 379@2x

Ekspertanalyse av patentavslag og krav

Gruppe 377@2x

Maksimer sannsynligheten for patentbevilgning og -beskyttelse

Klar til å beskytte IP-en din Gjennom effektiv patentforfølgelse?

Å lære mer:

Sak Studier

Latest Blogg

Latest Blogg

I nyhetene

Spørsmål og svar

Hvis det utstedes en kontorsak, betyr det at oppfinnelsen min ikke er patenterbar?

Nei, å utstede en kontorsak er en vanlig praksis og faktisk et av trinnene i patentsøknadsprosessen for en patentsøknad. Et patentkontor utstedes av ethvert patentkontor for å sikre at det utstedes patent for en gyldig oppfinnelse. En riktig strategi for patentsøknad kan hjelpe deg med å rettsforfølge patentsøknad og unngå unødvendige kontorhandlinger.

Finnes det et spesifikt format for å utarbeide et svar fra kontorhandlinger, som ligner på et patentsøknadsutkast?

Det er ikke noe spesifikt format for å forberede svaret. Det er imidlertid viktig å svare på kontorhandlinger som er tatt opp i kontorhandlingen. Å forlate eller nekte å gi et svar eller å overholde kontorkravene kan resultere i utstedelse av en annen kontorhandling eller avvisning av patentsøknaden.

Ved å bruke tjenester for innlevering av patenter og påtale kan du hjelpe deg med å utarbeide omfattende svar på patentkontoret som effektivt adresserer alle innvendinger.

Kan sensor stole på ulike dokumenter for ikke-opplagthet/oppfinnsomhetsavvisning?

Ja. En sensor kan kombinere to eller flere dokumenter mens han undersøker kravet om ikke-oppfinnsomhet/oppfinnsomhet hvis de tror at en faglært person vil være i stand til å gjøre det og reise en kontorsak.

Sensor begrunner hvorfor de ulike dokumentene kan kombineres. Profesjonelle støttetjenester for patentpåtale kan hjelpe deg å forstå hvordan du navigerer i komplekse avslag og gir støtte for IP-påtale basert på ulike dokumenter, noe som sikrer en sterk respons.

Kan jeg legge til min modifikasjon i påstander for å argumentere for innvendinger mot embetshandling?

Enhver ny sak kan ikke legges til beskrivelsen eller kravene når patentsøknaden er inngitt. I noen jurisdiksjoner kan undersøkeren tillate inkorporering av funksjoner beskrevet i den innleverte spesifikasjonen i kravene. Ekspertpatentutforming og påtalestøttetjenester kan hjelpe til med å skrive vinnersvar fra kontorhandlinger for å effektivt håndtere innvendinger uten å introdusere nye saker.

Kan jeg snakke med sensoren for å få ham til å forstå oppfinnelsen?

Ulike jurisdiksjoner har ulike bestemmelser for å snakke med sensor. For eksempel, under rettsforfølgelse av patentsøknad er det mulig å avtale en samtale med eksaminator etter utstedelse av en kontorhandling for å forstå hans synspunkt.

Under rettsforfølgelse av patentkontoret i India gir en høring en mulighet til å diskutere oppfinnelsen med undersøkeren. IP-arkiverings- og påtaletjenester kan veilede deg gjennom prosessen med å kommunisere med undersøkere og presentere oppfinnelsen din effektivt.

Husk at en solid patentsøknadsprosess, støttet av patentutforming og påtalestøttetjenester og ekspertveiledning, kan hjelpe deg med å navigere på kontoret på en vellykket måte og øke sjansene for å sikre et verdifullt patent for oppfinnelsen din.

Kan et tidligere patentkontorhandlingssvar brukes som referanse for å svare på nye kontorhandlinger?

Selv om det kan være fristende å bruke et tidligere laget patentkontorhandlingssvar som en mal for nye problemer, er det viktig å huske at hver kontorhandling er unik og kan adressere ulike bekymringer eller innvendinger fra USPTO.

Patentforfølgningstjenester er integrert i å lage skreddersydde svar som spesielt adresserer hver enkelt innvending og er i tråd med den amerikanske patentsøknadsprosessen for å sikre at ingen kritiske aspekter blir oversett.

Hvordan kan jeg garantere at min patentsøknadsstrategi er på linje med USPTO-forventningene?

Det kan være komplekst å sikre at strategien din for patentsøknad er i synergi med forventningene til USPTO. Ved å benytte støtte til IP-påtale og med tanke på nyansene i patentforberedelse og rettsforfølgelse, er det avgjørende å holde seg à jour med de siste oppdateringene i USPTO-retningslinjer og lovendringer.

Utforming og rettsforfølgelsesstøtte fra erfarne fagfolk kan gi innsiktsfulle strategier, som sikrer samsvar med USPTO-forventninger samtidig som det hjelper til med effektiv rettsforfølgelse av patentsøknad.

Hvilke hensyn bør tas for å sikre en robust respons på kontorets handlinger i sammenheng med innvendinger mot ikke-opplagthet?

Å konstruere et effektivt svar på kontorets handlinger, spesielt når det gjelder innvendinger som ikke er åpenbare, krever en dyp forståelse av både de siterte referansene og oppfinnelsen.

Strategier kan omfatte å demonstrere mangel på motivasjon til å kombinere referanser, indikere utmerkede fordelaktige effekter, eller fremheve unøyaktigheter i sensorens resonnement. Engasjerende patentsøknadsstrategi og tjenester som legger vekt på å skrive vinnende kontorhandlingssvar, kan øke overtalelsesevnen i argumentasjonen din betydelig.

Hvordan kan patentpåtaletjenester hjelpe til med å minimere sannsynligheten for fremtidige rettssaker?

Patentforfølgningstjenester bistår med å forebygge risikoen for fremtidige rettssaker ved å sikre at patentsøknaden utarbeides og rettsforfølges med en forutseende for potensielle påstander.

Dette inkluderer en robust patentforfølgningsstrategi som ikke bare fokuserer på å oppnå patentbevilgning, men også sikrer at det innvilgede patentet tåler fremtidig gransking og potensielle utfordringer. I tillegg kan en detaljert analyse og strategisk respons på kontorets handlinger under påtalemyndigheten legge grunnlaget for et robust og uangripelig patent, noe som reduserer sannsynligheten for vellykkede fremtidige rettssaker.

Hvordan øker effektiv patentforberedelse og rettsforfølgelse verdien av en patentportefølje i det kommersielle markedet?

Solid patentforberedelse og rettsforfølgelse kan i betydelig grad løfte den kommersielle verdien av en patentportefølje ved å sikre at patentene ikke bare er juridisk forsvarlige, men også strategisk i tråd med forretningsmålene.

Dette innebærer en grundig saksforfølgelse av patentsøknader med et skarpt blikk mot potensielle kommersielle anvendelser og markeder. En dyktig strategi for patentforfølgelse vurderer det nåværende teknologiske landskapet, fremtidige markedstrender og potensielle områder for teknologisk ekspansjon, og sikrer dermed at patentene har en konkret og strategisk verdi i virkelige applikasjoner.

Å søke patentsøknadstjenester og støtte for IP-påtale som harmoniserer juridisk ekspertise med et strategisk forretningsperspektiv kan sikre at patentene dine er kommersielt relevante og kan forsvares i rettslige scenarier. Denne sammenslåingen av strategi og lov er grunnleggende for å styrke en patentportefølje som er både juridisk robust og kommersielt verdifull.

Snakk med eksperten vår

Kontakt oss nå for å avtale en konsultasjon og begynne å forme din patentsøknadsstrategi med presisjon og framsyn.

Relaterte tjenester

Patentutforming

Søk etter patenterbarhet

TOPP

Be om tilbakeringing!

Takk for din interesse for TT Consultants. Vennligst fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg snart

  Sikre innovasjonene dine og lås opp markedspotensialet med vår AI integrert tilnærming.

  Skriv inn e-postadressen din nedenfor for å komme i kontakt med våre eksperter

   Forvandle ideer til strategiske eiendeler

   Be om tilbakeringing!

   Takk for din interesse for TT Consultants. Vennligst fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg snart