IP-TJENESTER

Patentportefølje Administrasjon

Optimalisering og administrering av patentporteføljen din Strategisk for maksimal effekt

Øk din tilnærming til IP med vår ekspert patent porteføljestyring og analyse. Utnytt det fulle potensialet til eiendelene dine som teamet vårt, styrket av vår AI & LLM basert XLSCOUT, gir strategisk innsikt og dypdykk for å styrke porteføljen din, og forbedre kvaliteten og strategiske posisjoneringen. Vår fokuserte patentporteføljeanalyse ikke bare forbedre kvaliteten på porteføljen din, men også utruste deg med verktøyene for strategiske oppkjøp og robust konkurrerende IP-analyse. La oss veilede deg til en styrkeposisjon i markedet. 

Plasser din patentportefølje for maksimal effektivitet og avkastning

Vår metodikk

Patentporteføljeforvaltning

Vår metodikk

Hvorfor velge TT-konsulenter for Patent Portfolio Management?

 • Automatisert identifikasjon av beste patenter og potensielle krenkende produkter med patentstrategi for å maksimere avkastningen. 
 • Bruk av big-data og forhåndsinntatte datasett for nøyaktig produktidentifikasjon.
 • Porteføljebeskjæring og rangering ved hjelp av vårt XLPAT-poengsystem.
 • Datasett med 103 avvisningsreferanser, omdisponeringer, rettssaker, excel-ark, dataark, inntatte data
 • Patentadministrasjon som kombinerer manuell gransking, maskinlæring, dataautomatisering og nettgjennomgang/varsling for dataanalyse.
 • Erfarent team som er dyktig i å lage detaljerte kravdiagrammer for identifiserte produkter.

Hvem gjør Vi serverer?

skole

Skole / Universiteter

formue 500

Fortune 500-organisasjoner

startups

startups

Advokatfirmaer

Advokatfirmaer

Innovatører

Innovatører

Foretak

Foretak

Klenter Tilbakemeldinger fra kunder

+
Kvalitetsprosjekter utført
+
År med erfaring
+
LAND

Ser til:

-Administrer og optimalisere  din patentportefølje 

-Identifiser skjulte perler i porteføljen din 

- Vurder styrken til patentporteføljen din   

- Overvåke konkurrenters patentaktiviteter 

– Ta informerte beslutninger om patentstrategien din 

Administrer og optimalisere  din patentportefølje 

Identifiser skjulte perler i porteføljen din 

Vurder styrken til patentporteføljen din   

Overvåke konkurrenters patentaktiviteter 

Ta informerte beslutninger om patentstrategien din 

Dra nytte av TT Consultants Patentporteføljeadministrasjonstjenester

Gruppe 377@2x

Dykk dypt ned i patentmidlene dine for å finne verdien av patentporteføljen din.

Gruppe 378@2x

IP-porteføljeoptimalisering tilpasset dine mål.

Gruppe 379@2x

Identifikasjon av nøkkelpatenter for lisensiering eller anskaffelsesmuligheter

Gruppe 377@2x

Ta datadrevne beslutninger for optimalisering av patentporteføljen.

Klar til å ta kontroll over din Patentportefølje

Å lære mer:

Sak Studier

Latest Blogg

Latest Blogg

I nyhetene

Spørsmål og svar

Hva er en patentportefølje?

A patent-porteføljen er en samling av patenter som eies av et selskap eller en enkeltperson som hjelper selskapet med effektiv beslutningstaking angående kommersialiseringsmuligheter og hindrer selskaper med identiske teknologidomener fra å bli i markedet. 

Hva er behovet for patentporteføljestyring?

En godt administrert portefølje forbedrer patentporteføljens kvalitet og posisjonerer et selskap fordelaktig mot rivaler, slik at det kan maksimere inntektene ved å analysere patentsamlingen som en sammenhengende enhet i stedet for isolerte enheter. 

Hvordan kan vi øke styrken til patentporteføljen?

Forbedring av patentporteføljens styrke innebærer å beskjære porteføljen for mindre sentrale patenter, forsterke FoU-investeringer via patenteringsaktiviteter, og avgrense patentutkast med fokus på kravomfang.

Hvordan bidrar porteføljebeskjæring til optimalisering av patentporteføljen?

Porteføljebeskjæring eliminerer ikke-essensielle patenter, slik at bedrifter kan fokusere ressurser på patenter som gir størst verdi, og dermed optimalisere patentporteføljen.

Er det forskjell på strategier for å administrere IP-porteføljen for små kontra store selskaper?

Ja, større selskaper bruker ofte aggressive strategier for ekspansiv patentporteføljeutvikling, mens mindre selskaper fokuserer på kvalitet og patenter som gir best ROI.

Hva er nøkkelelementene i en vellykket strategi for patentporteføljestyring?

En vellykket strategi for forvaltning av patentporteføljer innebærer overvåking av patentportefølje, markedsforståelse, oppdagelse av potensielle krenkelser, vurdering av patentstyrke og verdi, utforming av lisensierings- og rettstvistspillplaner og pågående porteføljesporing.

Hva er PatDigger? Hvordan hjelper PatDigger med å administrere patentporteføljer?

PatDigger er en avansert nettbasert patentsøkemotor som tilbyr grundig patentdataanalyse hentet fra ulike databaser. Den er designet for å hjelpe til med omfattende patentporteføljestyring.

PatDigger forenkler patentporteføljeadministrasjon ved å tilby en rask rangeringsfunksjon for evaluering av patentlandskap. Dette hjelper til med å identifisere sentrale patenter, potensielle krenkelser og tilknyttede enheter eller enkeltpersoner relatert til patentene dine.

Hva er risikoen forbundet med å ikke ha en patentporteføljestyringsstrategi på plass?

Uten en IP-porteføljestyringsstrategi risikerer bedrifter å miste konkurransefortrinn, gå glipp av lisensierings- og inntektsmuligheter, ikke finne verdien av patentporteføljen deres og etterlate deres immaterielle rettigheter sårbare for krenkelse.

Hvor ofte bør jeg gjennomgå og oppdatere min strategi for forvaltning av patentporteføljen?

Patentporteføljestyring er en pågående prosess som krever regelmessig overvåking og oppdatering. Hyppigheten av gjennomgang avhenger av størrelsen og kompleksiteten til din patent portefølje, men det er det generelt anbefalt å gjennomgå porteføljen din minst én gang i året for å sikre at den stemmer overens med virksomheten din mål og bransjetrender. 

Ja, riktig forvaltning av patentporteføljen kan hjelpe deg med å identifisere og eliminere unødvendige patenter, redusere vedlikeholdsgebyrer og unngå juridiske tvister, noe som kan føre til betydelige kostnadsbesparelser over tid. 

Kan IP-porteføljeanalyse forbedre beslutningstaking i virksomheten?

Ja, omfattende IP-porteføljeanalyse gir kritisk innsikt i verdien og potensialet til din immaterielle eiendom, tilrettelegging informert beslutningstaking, hjelper til med å avgrense patentstrategien din og forbedrer den overordnede patentporteføljestyringsprosessen.

Hvilken rolle spiller teknologi i patentporteføljestyring?

Teknologi, spesielt AI-drevne verktøy, spiller en sentral rolle i patentporteføljestyring ved å automatisere dataanalyse, forbedre patentsøkenøyaktighet og gi handlingskraftig innsikt for strategisk beslutningstaking i styring og optimalisere en patentportefølje. 

Hvordan påvirker forbedring av IP-porteføljestyring den generelle forretningsstrategien?

Forbedring av IP-porteføljestyring er avgjørende for å tilpasse åndsverk med forretningsstrategier. Effektiv styring av IP-porteføljen din sikrer at alle IP-eiendeler er det utnyttet til sitt fulle potensiale, og bidrar til det bredere patentet strategi og støtte langsiktig forretningsvekst og innovasjon. 

Hva er betydningen av å integrere patentporteføljestyring i bedriftens strategi?

Integrering av patentporteføljestyring i en bedriftsstrategi er avgjørende for opprettholde et konkurransefortrinn i markedet. Det gjør det mulig for bedrifter å effektivt bruke deres patentportefølje, identifisere nye kommersialiseringsmuligheter, og redusere risiko knyttet til IP-rettigheter, og dermed tilpasse patentporteføljeanalysen med virksomheten mål forum optimal ytelse. 

Når trenger du omfattende forvaltning av patentporteføljer?

Intern porteføljeoptimalisering 

 • Porteføljeanalyse: Vurder regelmessig hvert patent for relevans og samsvar med forretningsmål. 
 • Kostnadsstyring: Vurder løpende utgifter som fornyelsesgebyrer og finn kostnadsbesparende muligheter. 
 • Strategisk justering: Sørg for at patentporteføljen støtter bredere forretningsstrategier og teknologiske fremskritt. 
 • Fremtidig planlegging: Planlegg for fremtidige utvidelser eller sammentrekninger av porteføljen basert på markeds- og teknologitrender. 

Vekst- og ekspansjonsstrategier 

 • Markedsinngang: Bruk patentintelligens til å veilede beslutninger om å gå inn i nye markeder eller utvikle nye produkter. 
 • Konkurransedyktig analyse: Vurder patentlandskapet for å forstå konkurransemiljøet og identifisere strategiske muligheter. 
 • Innovasjonssporing: Overvåk nye trender og teknologier for å holde porteføljen innovativ og relevant. 
 • Oppkjøpsplanlegging: Identifiser potensielle oppkjøpsmål eller partnerskapsmuligheter gjennom detaljert analyse av eksterne patentporteføljer. 

Risikostyring og reduksjon 

 • Analyse av krenkelsesrisiko: Identifiser potensielle patentinngrep og vurder risikoer for virksomheten. 
 • Juridiske forberedelser: Forbered deg på potensielle juridiske tvister ved å forstå styrker og svakheter ved patentbeholdningen din. 
 • Overvåking av samsvar: Sikre at all patentvirksomhet er i samsvar med nasjonale og internasjonale lover og forskrifter for immaterielle rettigheter. 
 • Tvisteløsning: Utvikle strategier for å løse tvister effektivt, og minimere innvirkningen på virksomheten. 

Forbedret beslutningstaking 

 • Datadrevet innsikt: Utnytt patentanalyse for å få innsikt i patentytelse og bransjetrender. 
 • Investeringsveiledning: Direkte FoU- og investeringsressurser mer effektivt basert på patentanalyse. 
 • Porteføljebeskjæring: Ta informerte beslutninger om hvilke patenter som skal opprettholdes eller selges basert på deres ytelse og strategiske verdi. 
 • Lisensmuligheter: Identifiser potensielle lisensieringsmuligheter for å generere ekstra inntekter fra underutnyttede patenter. 

Langsiktig strategisk planlegging

 • Bærekraftsanalyse: Vurder den langsiktige bærekraften til patentporteføljen i lys av utviklende markedsforhold. 
 • Teknologiprognoser: Forutse fremtidig teknologisk utvikling som kan påvirke porteføljen. 
 • Strategiske fornyelser: Bestem deg for patentfornyelser basert på deres historiske verdi og potensiell fremtidig nytte. 
 • Porteføljediversifisering: Sørg for at porteføljen er diversifisert nok til å beskytte mot markedsvolatilitet og teknologisk forstyrrelse. 
Klar til å optimalisere patentporteføljen din?

Hos TT Consultants forkjemper vi en proaktiv tilnærming til patenthåndtering, avgjørende for enhver enhet som er fordypet i innovasjonslandskapet. Våre tjenester for forvaltning av patentporteføljer er utviklet for å avgrense og forbedre din patentstrategi med presisjon og framsyn. 

Når du konsulterer oss med dine porteføljebehov eller strategiske mål, forbereder vi oss på å nøye vurdere og administrere patentene dine. Vårt primære mål er å gi en klar og omfattende forståelse av hvert patents verdi og samsvar med forretningsmålene dine. det er løftet vårt om å levere resultater som tåler kravene fra markedskonkurranse, rettssaker eller strategisk omstilling.

En patentportefølje er like sterk som dens svakeste ledd. Vår ledelsespraksis involverer grundig analyse, og sikrer at hvert patent du har, oppfyller de strenge kriteriene for relevans og potensial. Vi gransker hvert patent for dets defensive og offensive nytteverdi, og sikrer at porteføljen din er robust og i stand til å støtte aggressive markedsstrategier. 

Vår tilnærming overgår tradisjonelle vurderinger av eiendeler. Vi inkorporerer flerdimensjonale analyser, inkludert teknologiske trender, kartlegging av konkurrerende landskap og potensielle krenkelsesanalyser. Denne omfattende strategien er ikke bare om risiko ledelse; det er om å gjøre patentporteføljen din om til et dynamisk verktøy som driver bedriftens innovasjon fremover.

Vi erkjenner at patentrelevans og håndhevbarhet ikke er begrenset av geografiske grenser; de må være opprettholdt på tvers av alle relevante jurisdiksjoner. Derfor inkluderer vår porteføljestyring et globalt perspektiv, som sikrer at dine patenter er beskyttet og utnyttet i alle markeder der du betjene.

I vårt oppdrag om å maksimere effektiviteten til patentporteføljen din, vurderer vi en rekke faktorer utover selve patentene. Vi evaluerer markedstrender, regulatoriske virkninger og teknologiske fremskritt, og sikrer at porteføljen din forblir foran kurven og lydhør overfor det hektiske markedsmiljøet.

Patent ugyldig Les mer

Hos TT Consultants utmerker vi oss i Patent Portfolio Management ved å skreddersy strategier som er i tråd med forretningsmålene dine. Vårt første fokus er en detaljert evaluering av hvert patent, som vurderer dets relevans, håndhevbarhet og potensielle økonomiske fordeler.
Denne grundige tilnærmingen krever dyp ekspertise, vanligvis levert av fagfolk som forstår nyansene i patentstrategi og markedsdynamikk. Målet vårt er å sikre at hvert patent støtter din overordnede forretningsstrategi, og øker verdien av hele porteføljen din.

I kritiske faser som fusjoner, oppkjøp eller markedsutvidelser, samarbeider vi tett med kundene våre for å sikre at ledelsesstrategiene våre er fullt integrert med deres strategiske behov.
Denne samarbeidstilnærmingen lar oss utnytte alle aspekter av patentporteføljen effektivt. Vi anerkjenner viktigheten av å forstå patentlover, markedstrender og teknologiske fremskritt, som er like avgjørende for porteføljestyring som for den første anskaffelsen og beskyttelsen.

Våre ledelsesaktiviteter utføres med øye for detaljer, med fokus på å identifisere vekstmuligheter og redusere risiko. Vi gjennomgår porteføljen grundig for å sikre at patentene dine ikke bare er beskyttet, men også optimalt posisjonert for å bidra til din bedrifts suksess.
Hvert patent blir evaluert for sin rolle i å opprettholde konkurransefortrinn og markedsposisjon. Hvis noen patenter ikke lenger stemmer overens med din strategiske retning eller ikke oppfyller standardene, kan de bli vurdert for avhending, optimalisering av ressursallokering og fokus på områder med høyere avkastning.

Snakk med eksperten vår

Kontakt oss nå for å avtale en konsultasjon og begynne å forme din strategi for patentporteføljestyring med presisjon og framsyn. 

Relaterte tjenester

Kommersialisering av patentportefølje

Patentovervåking

Patentutkast og illustrasjoner

TOPP

Be om tilbakeringing!

Takk for din interesse for TT Consultants. Vennligst fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg snart

  Sikre innovasjonene dine og lås opp markedspotensialet med vår AI integrert tilnærming.

  Skriv inn e-postadressen din nedenfor for å komme i kontakt med våre eksperter

   Forvandle ideer til strategiske eiendeler

   Be om tilbakeringing!

   Takk for din interesse for TT Consultants. Vennligst fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg snart