IP-TJENESTER

Patent FTO-søk 
i USA

Kommersialiser produktet ditt med tillit i USA og utover med TT Consultants

Venture into new markets, secure your innovations, and navigate the patent landscape with assurity with TT konsulenter, your trusted partner in expertly guided freedom to operate (FTO) searches across various jurisdictions and exclusively within the US patent domain. 

Bruker revolusjonerende AI og LLM-teknologier through our specialized FTO Search tool, our seasoned US patent experts deliver meticulously analyzed, comprehensive patent clearance searches, assuring you a clear path in your innovative endeavors both domestically and internationally. 

+
Kvalitetsprosjekter utført
+
År med erfaring
+
LAND

Hva Vi tilbyr

Gruppe 377@2x

Ekspert-ledet, ekspertgodkjent

Expert US patent FTO analysis services

Gruppe 377@2x

Omfattende FTO-søk

Omfattende dekning av patenter

Gruppe 377@2x

Rapporter som er enkle å navigere

Detaljerte FTO-patentanalyserapporter

Gruppe 377@2x

Samarbeidstilnærming

Direkte engasjement med våre eksperter.

Gruppe 377@2x

Kostnadseffektive, fleksible ordninger

Tilpassede prisplaner for Freedom to Operate-søk (FTO).

Gruppe 377@2x

Hybrid tilnærming

AI & LLM powered patent FTO analysis

Få din første konsultasjon 

Vår metodikk

Metodikk@2x

Naviger din globale innovasjonsvei med TT-konsulenter

Secure your operational freedom in the US and across various international markets with our ekspertveiledet, AI & LLM-enhanced Freedom to Operate search services

Begynn din Strategisk FTO-søk Med Us!

Hvorfor velge TT-konsulenter for Freedom To Operate Search i USA og globalt?

  • Robust team på 250+ eksperter som spesialiserer seg på ulike tekniske domener. 
  • Omfattende FTO-analyse fra 15+ databaser, som dekker amerikanske og internasjonale patenter. 
  • Fleksible, kundevennlige prismodeller designet for ethvert budsjett og behov. 
  • Suksessorienterte, avgiftsbaserte prisalternativer tilgjengelig. 
  • Detaljert rapportering tilgjengelig på over 10 språk, som sikrer at ingen detaljer går tapt i oversettelsen. 
  • Kontinuerlig kommunikasjon og foreløpige resultater, som sikrer at FTO-søket stemmer overens med dine strategiske mål. 

Voices of Trust: What Our USA Kundene har å si

Ser til:

- Identifiser kjent teknikk for å ugyldiggjøre et patent 

- Gi bevis på ikke-opplagthet eller mangel på nyhet 

- Redusere bruddrisiko 

- Vurder investering i et marked 

Dra nytte av TT-konsulenten Søketjenester for ugyldiggjøring av patenter

Gruppe 377@2x

AI-assistert proprietær plattform XLSOUT supplert med menneskelig ekspertise

Gruppe 378@2x

Tilpasset patentvaliditetsanalyse skreddersydd for bedriftens behov

Gruppe 379@2x

Omfattende analyse og innsikt i gyldigheten av patenter 

Gruppe 377@2x

Reduser risikoen for brudd og ta informerte forretningsbeslutninger

Redusere risikoer og ta informerte beslutninger

Å lære mer:

Informativ innsikt fra våre eksperter

Sak Studier

I nyhetene

Spørsmål og svar

Hvorfor er det avgjørende å gjennomføre et patentkrenkelsessøk i det amerikanske markedet?

A pnøye ibrudd search ivaretar innovasjonene dine ved identifisering potential infringers within the US, enabling strategic enforcement and protection of your IP rights.

Hva innebærer EOU-analysen av TT Consultants?

Vi navigerer omhyggelig gjennom amerikanske markedstilbud, identifisering spesifikke tilfeller av patentkrenkelse og gi detaljerte EOU-diagrammer for strategisk håndhevingsplanlegging. 

Hvordan utnytter TT-konsulenter AI og LLM i patentsøk?

AI- og LLM-teknologier forbedrer søke- og analysefunksjonene våre, optimalisere data processing, and refining US market analysis to pinpoint potential patent infringements. 

Kan TT-konsulenter identifisere overtredere på tvers av ulike amerikanske bransjer?

Ja, vår omfattende ekspertise spenner over ulike bransjer i USA, og sikrer omfattende og målrettet identifisering av potensielle overtredere. 

What sets TT Consultants apart in US patent infringement Search services?

Vår blanding av teknologi og ekspert ferdighet, especially within the US market, ensures unparalleled strategic advantage in identifying and mitigating patent infringements. 

Hvordan sikrer TT Consultants klientens konfidensialitet under søkeprosessen?

Ved å følge strenge konfidensialitetsprotokoller sikrer vi at all kundeinformasjon og prosjektspesifikasjoner håndteres med absolutt sikkerhet og diskresjon. 

I hvilket format leveres bruddanalyserapportene?

We offer detailed and transparent reports, along with EOU charts, in varied digital formats, ensuring clear and comprehensive insights into potential US patent infringements. 

Is TT Consultants’ service customizable to specific US industry needs?

Ja, tjenestene våre er omhyggelig skreddersydd og imøtekommer de unike kravene og nyansene til ulike bransjer i USA 

How does TT Consultants remain updated with the ever-evolving US patent landscape?

Vi kontinuerlig overvåke de US patentmiljø, som sikrer at våre strategier og tjenester alltid er på linje med gjeldende regulatoriske og bransjedynamikk. 

Bistår TT Consultants med påfølgende håndhevingshandlinger etter overtredelsesanalysen i USA?

Mens vår kjerne ekspertise er i identifikasjon og analyse, kan vi veilede og koble deg med juridiske eksperter for senere håndhevelsestiltak innenfor US 

Relaterte tjenester

Krenkelsessøk i USA

Ugyldiggjøring av patent i USA

Patenterbarhetssøk i USA

Landscape Search in USA

TOPP

Be om tilbakeringing!

Takk for din interesse for TT Consultants. Vennligst fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg snart

    Be om tilbakeringing!

    Takk for din interesse for TT Consultants. Vennligst fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg snart