Reverse Engineering: Nyskapende og beskyttende patenter

Hjem / Blogg / Nyeste teknologi / Reverse Engineering: Nyskapende og beskyttende patenter

Reverse Engineering: Nyskapende og beskyttende patenter

Omvendt engineering er prosessen med å ta fra hverandre og analysere et produkt eller system for å forstå dets design, arkitektur eller drift. Denne prosessen kan brukes til å replikere eksisterende produkter, forbedre dem eller lage nye produkter som er kompatible med eksisterende systemer. I sammenheng med patenttjenester kan omvendt utvikling brukes til å analysere et patentert produkt eller en prosess for å avgjøre om det krenker eksisterende patenter eller for å lage et produkt som ikke er i strid med noen patenter.

Omvendt utvikling kan være et kraftig verktøy for å identifisere og adressere problemer med patentkrenkelse. Den kan brukes til å avgjøre om et produkt eller en prosess er dekket av ett eller flere krav fra et gyldig og håndhevbart patent, identifisere kilden til det krenkende produktet eller prosessen, og avgjøre om noen forretningshemmeligheter ble stjålet. Bedrifter bør være klar over de juridiske implikasjonene av omvendt utvikling og sikre at prosessen utføres av erfarne fagfolk i samsvar med alle gjeldende lover.

Innholdsfortegnelse

Omvendt utvikling ved patentinngrep

Patentkrenkelse

Omvendt utvikling kan være et verdifullt verktøy for å identifisere og adressere problemer med patentkrenkelse. Patentbrudd oppstår når en part lager, bruker, selger, tilbyr for salg eller importerer til USA et produkt eller en prosess som er dekket av ett eller flere krav fra et gyldig og håndhevbart patent uten tillatelse fra patenteieren. 

Omvendt utvikling kan brukes til å analysere et potensielt krenkende produkt eller prosess for å avgjøre om det er dekket av ett eller flere krav i et gyldig og håndhevbart patent. Dette kan gjøres ved å ta fra hverandre produktet eller prosessen og studere dets design, arkitektur eller drift. Denne informasjonen kan deretter sammenlignes med kravene til de relevante patentene for å avgjøre om det er noen likheter eller brudd.

Omvendt utvikling kan også brukes til å identifisere kilden til det krenkende produktet eller prosessen. Dette kan være viktig i tilfeller der det krenkende produktet eller prosessen blir importert eller solgt under et annet navn eller merke. Ved omvendt utvikling av produktet eller prosessen kan det være mulig å identifisere kilden og ta rettslige skritt mot den krenkende parten. 

I tillegg kan omvendt utvikling brukes til å analysere det krenkende produktet eller prosessen for å finne ut hvordan det ble laget og om noen forretningshemmeligheter ble stjålet. Dette kan ha betydning i saker der den krenkende parten har innhentet opplysningene gjennom ulovlige midler som for eksempel bedriftsspionasje. 

Patentkrenkelse

Det er viktig å merke seg at omvendt utvikling i sammenheng med patentkrenkelse bør utføres av erfarne fagfolk og i samsvar med alle gjeldende lover. Dette vil sikre at informasjonen innhentet gjennom reverse engineering kan brukes som bevis i en rettssak. 

Omvendt utvikling i patentprosess: Bruk

FTO-søk

Freedom-to-Operate-analyse

En av de vanligste bruksområdene for revers engineering i patentprosessen er å gjennomføre en "freedom-to-operate"-analyse. Dette er når et selskap eller en oppfinner ønsker å bringe et nytt produkt eller en prosess til markedet og ønsker å sikre at det ikke krenker eksisterende patenter. En frihet til å operere-analyse innebærer omvendt utvikling av det nye produktet eller prosessen og sammenligne det med eksisterende patenter for å sikre at det ikke er noen likheter eller brudd.  

Før Art Search

En annen vanlig bruk av reverse engineering i patentprosessen er å utføre «tidligere kunst»-søk. Kjent teknikk refererer til all informasjon som er gjort tilgjengelig for allmennheten før en bestemt dato som kan påvirke patenterbarheten til en oppfinnelse. Omvendt utvikling kan brukes til å søke etter lignende produkter eller prosesser som ble utviklet eller offentliggjort før den aktuelle oppfinnelsen. Dette kan være viktig i patentsøknadsprosessen da det hjelper å avgjøre om en oppfinnelse eller oppdagelse virkelig er ny og original. 

Søk etter kjent teknikk

Teardown – RE Labs hos TT Consultants

Labs – Produktnedbrytning – Testing av produktfunksjoner 

For å lage rettstvistklare kravdiagrammer, må vi demonstrere kartleggingen av produktene/teknologiene ved å vise faktisk produktimplementering eller ved å vise dens faktiske arbeids-/driftsmekanisme eller dens backend-funksjonalitet. Vi har evnen til å identifisere alle disse tingene i produktene/teknologiene for å lage rettstvistklare kravdiagrammer. 
Teardown Labs 
Vi har forskjellige laboratorier for å rive ned forskjellige typer elektroniske enheter. Ved å gjøre en teardown får vi vite om kretsens oppsett av enhver elektronisk krets i den elektroniske enheten, plassering og identifikasjon av ulike elektroniske komponenter i den elektroniske enheten, fysisk funksjonalitet/geometri/struktur av komponentene, Lagmessig oppstilling av komponenter som f.eks. som PCB, LCD, Heatsinks i enhetene og annen fysisk nivå inspeksjon av produktene. En rivning gir oss også grunnlaget for en ny dybdetesting. 
Omvendt konstruksjon: Et kraftig verktøy for å identifisere patentbrudd
Omvendt konstruksjon: Et kraftig verktøy for å identifisere patentbrudd
Laboratorier for produkttesting
Vi har laboratorier (som Camera Lab og Mobile phone Lab) for å utføre testing av forskjellige typer produkter (som mobiltelefoner, bærbare datamaskiner, skrivere, dingser, medisinsk utstyr osv.) for å sjekke og verifisere nøkkelfunksjonene deres i henhold til krav i patentkravene for å bevise krenkelse. Funksjoner som endringer i bildekvaliteten ved å zoome inn/ut i mobiltelefoner, endringer i funksjonaliteten til skriverne mens noen dyser er døde, endringer skjedde i skannebildene i ultralydmaskinen mens det ble påført forskjellig trykk på svingere eller lysstyrketesting av bærbare datamaskiner ved ulike testforhold osv. 

Labs – Funksjons- og kretsanalyse – Kildekodeanalyse

Funksjons- og kretsnivåanalyse
Noen ganger hjelper funksjons- og kretsnivåanalyse av produktene til å generere krenkelser for eventuelle patentkrav. Vårt team har ekspertise på funksjonstesting av produkter og kretsnivåanalyse av enhver elektronisk krets. I funksjonstesting analyserer vi komponentenes funksjonalitet i ulike miljøer og ser hvordan signaler flyter mellom ulike komponenter. Ved analyse på kretsnivå velger vi forskjellige kombinasjoner av komponenter for å analysere deres funksjonalitet, inngangs-/utgangsegenskaper osv. Vi utvikler også skjematiske nivådiagrammer eller analyserer elektronikkkretsene for å trekke en konklusjon i henhold til kravene i patentkravene. 
Omvendt konstruksjon: Et kraftig verktøy for å identifisere patentbrudd
Omvendt konstruksjon: Et kraftig verktøy for å identifisere patentbrudd
Kildekodeanalyse
Noen ganger kreves kildekodeanalyse av produktenes programvare/fastvare for å generere krenkelse for programvaretyper av patentkrav. For i dagens verden drives de fleste elektroniske produkter av programvare i backend. Vi har et erfarent team og avanserte programvareverktøy for å gjøre analysen av de komplekse kildekodene for å gi de essensielle bevisene fra kildekoden til produktet/programvaren. Teamet vi har, er eksperter på forskjellige dataspråk som C++, JAVA, PHP, PYTHON og andre høynivåspråk og er også kjent med forskjellige høyteknologiske domener. 

Labs – Semiconductor Reverse Engineering  

Semiconductor RE Lab
Vi har partnerlaboratorier som hjelper oss å forstå hva som er inne i pakken og hvordan komponentene er ordnet inne i brikken.  
 
 • Laboratoriet vårt har evnen til å analysere brikker bygget opp til 5 nm-teknologi, og de har allerede analysert brikken bygget på 5 nm fra en av de beste halvlederprodusentene.
 • Laboratoriet har en flerlags bildedatabase og egenutviklede programvareverktøy som brukes til å utføre layoutkommentarer, konvertering av skjematisk til funksjonelle blokker og enhetsutvinning.
Omvendt konstruksjon: Et kraftig verktøy for å identifisere patentbrudd

Hvorfor TT-konsulenter?

Vi i TT Consultants har samarbeidet med toppmoderne laboratorier og institusjoner for å utføre omvendt ingeniøranalyse, inkludert produktnedrivning, 3D-skanning, halvleder- og PCB-omvendt utvikling og kildekodeanalyse.

Vi har et internt team av fageksperter som utfører kildekodeanalyse for programvareprodukter og gir kvalitetsanalyse på produktnedbrytningsrapportene.

Om TTC

Vi har hele tiden identifisert verdien av ny teknologi utført av vårt ganske dyktige lederteam med bakgrunn som våre profesjonelle. I likhet med IP-ekspertene vi styrker, er sulten vår etter utvikling uendelig. Vi IMPROVISERER, TILPASSER og IMPLEMENTERER på en strategisk måte.

TT konsulenter tilbyr en rekke effektive løsninger av høy kvalitet for din immaterielle forvaltning, alt fra

og mye mer. Vi gir både advokatfirmaer og selskaper i mange bransjer nøkkelferdige løsninger.

Kontakt oss
Share Article
TOPP

Be om tilbakeringing!

Takk for din interesse for TT Consultants. Vennligst fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg snart

  Popup

  LÅS OPP STRØMEN

  Av din Ideer

  Øk din patentkunnskap
  Eksklusiv innsikt venter i vårt nyhetsbrev

   Be om tilbakeringing!

   Takk for din interesse for TT Consultants. Vennligst fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg snart