Teknikker for automatisk kontroll av bakgrunnslys på mobilskjerm

Hjem / Blogg / Teknologi / Teknikker for automatisk kontroll av bakgrunnslys på mobilskjerm

Nyeste dataenheter som smarttelefoner, nettbrett, bærbare datamaskiner osv. krever riktig styring av skjermens bakgrunnsbelysning for å minimere strømforbruket og for å gjøre det enklere for brukeren å se skjerminnholdet komfortabelt under alle omgivende lysforhold. Bakgrunnslyskontrollfunksjonssystemet består av tre deler:

 • Lyssensor
 • Bakgrunnslys driver og
 • Algoritme for belysningsberegning

I det nåværende mobil- eller databehandlingsscenarioet styres bakgrunnslysresponsen i forhold til omgivelseslys av applikasjonsprosessoren, som krever et kontinuerlig digitalt signal til lysdriveren. Systemet fører til støy i visuelle effekter som flimring under overganger fra ett effektnivå for bakgrunnsbelysning til et annet. Derfor fører det til det enorme presset på den fungerende prosessoren og bruker mer strøm.

Denne artikkelen beskriver teknikken for strømstyring av bakgrunnsbelysning i dataenheter som har som mål å gi jevne eller støyfrie overganger i bakgrunnsbelysningsintensitet som svar på endringer i omgivelseslyset ved å gi en betydelig måte å overvinne prosessorbelastningen og derved redusere strømforbruket.

Teknikker for kontroll av bakgrunnslys

Figur 1: Arkitektur av et mobilt skjermstyringssystem

Som vist i figur 1, blir signalet fra en omgivelseslyssensor eller lys gitt til applikasjonsprosessoren, og som svar styrer prosessoren lysstyringsenheten (LED-driver). Denne lysstyringsenheten driver deretter den aktuelle strømmen til en rekke med bakgrunnsbelysnings-LED. Denne enheten kontrollerer også andre lysdioder (dvs. RGB-hendelsesindikatorlysdioder og bakgrunnsbelysning på tastaturet). Plasseringen av omgivelseslyssensoren holdes nær skjermen og på forsiden av enheten, slik at det blir nyttig å beregne belysningsverdien ved hjelp av algoritmen og automatisk kompenserer for lysabsorpsjonsfunksjonene til skjermens glass. Denne ordningen er gunstig for reduksjon av kraft. For hvis lyssensoren holdes eller monteres tilbake til systemets mørke glass, vil det kreve høy forsterkning og mindre støy for å beregne riktig belysningsverdi.

I det nåværende scenariet gjør problemet med skjermens bakgrunnsbelysning det verre, hver gang det er en liten endring i omgivelseslyset, vil det føre til en drastisk endring i skjermens intensitet, og på grunn av dette kan brukeren oppleve en distraherende visuell effekt. Problemet blir igjen enda verre hvis endringen er veldig kortvarig og skarp fra ett effektnivå for bakgrunnsbelysning til et annet.

Så den nye teknikken for å administrere bakgrunnslysstyrkenivåer for å overvinne det nevnte problemet, introduseres som når skjermen slås på, settes bakgrunnsbelysningsverdien som svar på omgivelseslyset. Enheten kan da endre bakgrunnsbelysningsstrømmen én gang bare som svar på en endring i omgivelseslyset, og på andre nivå blir skjermens bakgrunnsbelysning deretter fikset uavhengig av endringene i omgivelseslyset. Dette fenomenet er for å eliminere risikoen for svingninger i bakgrunnslysnivået som svar på endringer i omgivelseslysinngangene.

Denne teknikken er gunstig for å gjøre skjermens bakgrunnsbelysning mer responsiv i forhold til omgivelseslyset uten å introdusere flimmer og andre distraherende visuelle effekter. Ved at rekkevidden av belysningsverdier deler samme effektinngang for bakgrunnsbelysning. Deretter legger den det fysiske fenomenet til implementeringen og filtrerer/utjevner overgangene fra ett effektnivå til det andre, og reduserer dermed belastningen på applikasjonsprosessoren.

Teknikker for automatisk kontroll av bakgrunnslys på mobilskjerm

Figur 2: funksjonsdiagram av en krets for å gi jevne og flimmerfrie overganger mellom bakgrunnslysstyrkenivåer

Som vist i figur 2 ovenfor, består applikasjonsprosessoren av forskjellige trinn for å gi enhetens flimmerfrie og jevne bakgrunnsbelysningsoverganger. Den inneholder lavpassfilteret som skal bremse systemets respons på endringer i belysningsverdi gitt av omgivelseslyssensoren eller snarere uten LPF, enheten kan endre bakgrunnsbelysningsstyrken umiddelbart som svar på hver endring i omgivelseslyset. ALS-belysningsverdien er inngangsverdien til LPF og den støyfrie eller jevne belysningsverdien fra den.

Deretter vil det gi utgangssignalet til neste trinn, hvor kombinasjonen av utjevningsfilteret og en hysterese lagt til belysningsverdien ville forhindre bakgrunnsbelysningssvingninger og spare strøm ettersom endringer i omgivelseslys reduseres.

Forfatter

Pardeep Sharma

 

Om TTC
Vi har hele tiden identifisert verdien av ny teknologi utført av vårt ganske dyktige lederteam med bakgrunn som våre profesjonelle. I likhet med IP-ekspertene vi styrker, er sulten vår etter utvikling uendelig. Vi IMPROVISERER, TILPASSER og IMPLEMENTERER på en strategisk måte.
 
Det kan du også Kontakt oss å sette opp en konsultasjon.
 
TT Consultants er en ledende partner innen forvaltning av intellektuell eiendom (IP). Vårt verdensomspennende tjenestespekter omfatter både juridiske tjenester og porteføljetjenester, samt strategisk IP-rådgivning og banebrytende programvareløsninger for effektiv IP-administrasjon.
 
TT Consultants tilbyr en rekke effektive løsninger av høy kvalitet for forvaltningen av immaterielle rettigheter, alt fra patenterbarhetssøk, ugyldighetssøk, FTO (Freedom to Operate), patentporteføljestyring, patentinntektsgenerering, bruksbevis, kartlegging av krav og mye mer . Vi gir både advokatfirmaer og selskaper i mange bransjer nøkkelferdige løsninger.
Share Article
TOPP

Be om tilbakeringing!

Takk for din interesse for TT Consultants. Vennligst fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg snart

  Popup

  LÅS OPP STRØMEN

  Av din Ideer

  Øk din patentkunnskap
  Eksklusiv innsikt venter i vårt nyhetsbrev

   Be om tilbakeringing!

   Takk for din interesse for TT Consultants. Vennligst fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg snart