Immaterielle rettigheter ved fusjoner og oppkjøp – TTC

Hjem / Blogg / Immateriell eiendom (IP) / Immaterielle rettigheter ved fusjoner og oppkjøp – TTC

Immaterielle rettigheter (IP) er en av de viktige eiendelene som resulterer i å bestemme verdien av en organisasjon og spiller en viktig rolle i å estimere prisen for fusjons- og oppkjøpsavtalen. Det er viktig å vite informasjonen om alle immaterielle eiendeler før bekrefter avtalene for fusjon og oppkjøp. 

En organisasjon utvider sitt imperium gjennom sammenslåing med andre organisasjoner eller kjøp av eierandeler fra andre organisasjoner. Samtidig utvides også den overtakende organisasjonens IP-portefølje betydelig. Når sammenslåing eller oppkjøp skjer mellom to organisasjoner, er det viktig å få kunnskap om IP-eiendelene av den sammenslående organisasjonen eller organisasjonen som er kjøpt opp. IP-eiendeler kan variere fra patenter til varemerker til opphavsrett etc. En erverver eller fusjonerende selskap må ha erfaren IP-rådgiver og må utføre due diligence på det overtakende selskapets patenter, opphavsrettigheter, lisensierte varemerker og andre IP-eiendeler

Innholdsfortegnelse

Immaterielle problemer i fusjoner og oppkjøp

Når et oppkjøp skjer, er det viktig å overføre alle rettighetene til IP-eiendeler til den respektive organisasjonen (erververen), og alle IP-eiendeler som skal overføres må være tydelig vervet i oppkjøpsavtalen. Ettersom den overtakende organisasjonen heretter vil være ansvarlig for vedlikehold av IP-midlene, er det avgjørende at eiendelene er tydelig dokumentert. Ofte oppstår problemer når dokumentasjonen ikke er klar da IP-eiendelene er immaterielle. Dokumentasjonen er ikke begrenset, men kan omfatte: 

 1. Patenter inkludert innvilget og søknader. 
 2. Taushetserklæringer med ansatte/andre. 
 3. Forretningshemmeligheter og varemerker 
 4. Lisenser tatt eller gitt. 
 5. Enhver søkt av IP-tvister og mange flere. 

Avhengig antall IP-eiendeler en organisasjon eier, øker kompleksiteten i overføringen av IP-rettigheter. Spørsmålene angående IP-eiendelene bør tydelig adresseres i begynnelsen av fusjons- og oppkjøpsavtalen (M&A) til unngå å miste verdien av de respektive eiendelene som gradvis vil bli ledsaget av det økonomiske tapet knyttet til disse IP-eiendelene. 

For eksempel, hvis et patent blir tildelt fra en organisasjon til en annen, er det viktig å kjenne dens rettstvistestatus eller muligheten for potensielle krenkelsessøksmål, sin lisensieringsstatus for å virkelig forstå verdien av patentet, eierskapsoverføringen av patentoppfinnerne (ansatte / eks-ansatte) til organisasjonen (F.eks: gjennom spesifikke taushetserklæringer osv.). 

Erververen må også sjekk dersom det overtakende selskapet bruker åpen kildekode-programvare i noen av sine produkter eller løsninger ettersom det kan bli en avtalemorder. Erververen må sikre garantier fra selskapet om at det verken har brukt åpen kildekode-programvare eller har søkt om brudd på eller brudd på noen åpen kildekode-lisensavtaler.   

På samme måte, når et varemerke overføres fra en organisasjon til en annen, er det det overhengende for å forstå merkevarebildet til den oppkjøpte organisasjonenn da varemerker er den direkte assosiasjonen mellom et produkt (indirekte organisasjonen) og kunden. Hvis varemerket ikke er riktig vedlikeholdt, kan det hende at kunden ikke beholdes med merkevaren/produktet og dermed med organisasjonen. 

Erververen må også sjekk om det vedvarer noen problemer med de sosiale mediekontoene til selgerselskapet, hvor det vil sikre at selgerselskapet fulgte riktige retningslinjer for personvern, kontoer er registrert i navnet til enten ansatte eller selskapet selv, og eventuelle søkte problemer med opplasting av innhold og nettsiden er i samsvar med Digital Copyright Millennium Act. 

Til slutt må erververen bekrefte om det overtakende selskapet opprettholder og følger alle regler og forskrifter, praksis, retningslinjer og personvernspørsmål.  

De selger selskapet må også ta noen forholdsregler på noen parametere for å gjøre en god oppkjøpsavtale. Parametrene kan spille en viktig rolle etter avslutningen av oppkjøpsavtalen der selgeren ikke vil gi noen representasjon av eierskap til IP, spesielt når følgende tilfeller oppstår: 

 1. Ethvert krav fra tredjepart som har ervervet patenter er ugyldige. 
 2. Ethvert krav om krav fra tredjepart som ervervet IP krenker enkelte patenter. 
 3. Eventuelle søkte problemer med åpen kildekode. 
 4. Feil dokumentasjonsregistrering hos det tilknyttede statlige organet. 

Siden sammenslåing og oppkjøp av organisasjoner er uunngåelig, praksis må følges for å minimere problemene og utfordringene med IP-eiendelene som overføres. En strategisk forståelse av verdien av IP-eiendeler hjelper til med å utvide organisasjonens portefølje. 

Om TTC

Vi har hele tiden identifisert verdien av ny teknologi utført av vårt ganske dyktige lederteam med bakgrunn som våre profesjonelle. I likhet med IP-ekspertene vi styrker, er sulten vår etter utvikling uendelig. Vi IMPROVISERER, TILPASSER og IMPLEMENTERER på en strategisk måte.

TT konsulenter tilbyr en rekke effektive løsninger av høy kvalitet for din immaterielle forvaltning, alt fra

og mye mer. Vi gir både advokatfirmaer og selskaper i mange bransjer nøkkelferdige løsninger.

Kontakt oss
Share Article
TOPP

Be om tilbakeringing!

Takk for din interesse for TT Consultants. Vennligst fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg snart

  Popup

  LÅS OPP STRØMEN

  Av din Ideer

  Øk din patentkunnskap
  Eksklusiv innsikt venter i vårt nyhetsbrev

   Be om tilbakeringing!

   Takk for din interesse for TT Consultants. Vennligst fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg snart