Identifisere grunner for patentugyldighet: 8 tidligere kjente fallgruver

Hjem / Blogg / Immateriell eiendom (IP) / Identifisere grunner for patentugyldighet: 8 tidligere kjente fallgruver

A søk på patentugyldighet er et tidligere kjent søk utført på et innvilget patent for å ugyldiggjøre patentkravene (også referert til som emnepatent) på grunn av nyhet, åpenhet og/eller oppfinnsomhet. Disse søkene utføres for å identifisere relevant patent- og ikke-patentlitteratur de er i tråd med kravene i det aktuelle patentet og blir generelt oversett av eksaminator under eksamen.   

Innholdsfortegnelse

Når utføres et ugyldighetssøk?

Ugyldighetssøk utføres i følgende scenarier: 

Når en patelt eier (saksøker) fremmer overtredelsessøksmål mot enn angivelig krenker (Tiltalte) i de domstol for uvedkommende/ ulisensiert/ ulovlig osse of hans patentert oppfinnelse, tyr saksøkte til ugyldighetssøk for å gjøre kravene ugyldige. Når patentbevilgningen er erklært ugyldig, vil det ikke være noen krenkelsessøksmål.  

Et gyldighetssøk kan søkes av a patentinnehaver for å kontrollere gyldigheten av kravene før han saksøker en påstått krenker. Hvis ingen tilfredsstillende kjent teknikk blir identifisert under søket, antas kravene i det aktuelle patentet å være nye, ikke-åpenbare og ha et oppfinnsomt trinn. Dette sikrer patentinnehaveren at de kan reise sak mot potensielle krenkere.  

Validitetssøk kan utføres på vegne av en potensiell lisensgiver som er interessert i å lisensiere an oppfinnelse. Den interesserte part (lisensgiver) vil trenge lisens fra patentinnehaveren for å produsere eller selge produktene som avslører by den påberopte oppfinnelsen. Før du investerer mye og mye tid i prosessen eller lisensieringen, ber den potensielle lisensgiveren derfor om et gyldighetssøk. Dette hjelper lisensgiveren til å bestemme styrken til porteføljen til patentet/patentene til oppfinneren/rettighetshaveren de skal lisensiere.  

Når a selskap1 er interessert i å kjøpe a selskap2 for å ta tak i IP-porteføljen som eies av selskap2; selskap1 ber om patentvurdering og gyldighetssøk på patentporteføljen for å fastslå styrken til selskapets patenter2. Et patent som har gyldige krav gir mer verdi til patentet.   

Identifisere grunner for patentugyldighet

Følgende grunner må identifiseres under et ugyldighetssøk:  

 1. Tilstedeværelse av en publisert kjent teknikk eller offentlig bruk eller salg av den patenterte teknologien, produktet, prosessen eller tjenesten før den tidligste prioritetsdatoen for det aktuelle patentet. Dette betyr at oppfinnelsen ikke var ny i utgangspunktet og ble feilaktig gitt. 
 2. Utilstrekkelig eller manglende spesifikasjon av patentet som ikke ville muliggjøre/støtte den påberopte saken fullstendig. 
 3. Avslag (for eksempel i USA: 35 US Code 101, 102, 103 avslag) gjort under undersøkelse av emnepatentet av eksaminator og er gjenstand for vurdering av Patent Trial and Appeal Board (PTAB). 
 4. Innsigelser/ innsigelsessaker fra tredjeparter som er interessert i ny undersøkelse under gjennomgang av patentet før tildeling/ etter tildeling. 
 5. Inter partes review (IPR) for å utfordre kravene til et utstedt patent der den interesserte parten er fullstendig involvert i saksbehandlingen. 

Vanlige tidligere kjente fallgruver

Forstår ikke nyheten riktig

Når du utfører et ugyldighetssøk, er det svært viktig å forstå nyheten i patentet og hvordan den foreliggende oppfinnelsen er forskjellig fra bakgrunnen, hvilke endringer som er innført og hva som er effektene av endringene. Feil forståelse av nyhet resulterer i å analysere og kortliste ukorrekte referanser som kan lære bort fra oppfinnelsen. For korrekt forståelse av nyheten bør det gjøres en grundig filhistorikkanalyse og argumenter mellom sensor og søker bør leses nøye. Videre oppgir sensor også begrunnelsen for innrettelse av krav. 

Filhistorikk for patenter fra forskjellige land er offentlig tilgjengelig og kan nås fra de respektive registernettstedene i disse landene. For eksempel, for et amerikansk patent – USPTO patentsenter, for EP patent – EPO register, Og så videre. 

Feil påstandsfortolkning

Før du starter ugyldighetssøket, må søkeren være klar over kravbegrensningene og krav. Det er veldig viktig å lese påstanden i lys av spesifikasjonene for en riktig forståelse av forskjellige muligheter som forskjellige utførelsesformer spesifiserer. Å ikke forstå påstandsspråket fører ofte til at du utfører et feil søk i tidligere teknikk. 

Bestemme skjæringsdato for søket

Generelt, i saker om ugyldiggjøring, anses prioritetsdatoen for det aktuelle patentet som skjæringsdatoen for søket ved første gang. Dette er imidlertid feil praksis og kan skape et problem hvis relevant tidligere teknikk blir oversett på grunn av feil frist. 

I de fleste tilfeller er den tidligste prioritetsdatoen / tidligste innleveringsdatoen forespurt som skjæringspunkt av klienten. Men dette er ikke sant for eksempel når det aktuelle patentet er en videreføring av en overordnet søknad. I et slikt tilfelle er det store sjanser for at en ny sak er lagt til spesifikasjonen og gjort krav på. Så, i stedet for den tidligste prioritetsdatoen, blir innleveringsdatoen for denne saken søkeskjæringsdatoen for denne saken som nylig er gjort krav på. 

Dessuten har forskjellige jurisdiksjoner forskjellige lover angående datokriteriene for at et patent skal gjøres ugyldig. 

Fokuserer kun på patentlitteratur

Noen ganger er en søker hovedsakelig fokusert på å finne tidligere kjente kun i patentdatabaser og gir liten eller ingen oppmerksomhet til ikke-patentlitteratur som ellers kan være svært nyttig. Dette kan føre til manglende relevant tidligere teknikk fordi:  

 1. Søkeren kan ha gått glipp av en NPL som et tidsskrift, hvitbok, forskningsoppgave, avhandling, avhandlinger, bøker, blogger, etc. 
 2. Den som søker kan ha gått glipp av relevante produkter eller produktmanualer som eksisterer før søkets frist. 
 3. Søkeren la ikke merke til standardsøk som involverte teknologistandarder fra ulike SSOer som IEEE, ETSI, 3GPP, ANSI, Qi, TIA, ISO og andre. 

Dette er fordi patentdatabaser som Questel Orbit, Patsnap, XLSCOUT, etc er veldig godt vedlikeholdt, og det kan være enklere å danne en strukturert spørring på en patentdatabase sammenlignet med ikke-patentdatabaser. Videre gir patentdatabaser høykvalitetsfiltre som datokriterier, landskode, klassifiseringsbasert søk, rettighetshaverbasert søk osv. Dessuten er det mange publikasjoner som ikke er tilgjengelige på internett, og for å identifisere slik kjent teknikk, trykt litteratur bør analyseres ved å få tilgang til fysiske biblioteker. 

For å unngå dette problemet har XLSCOUT kommet opp med et AI- og NLP-basert søkeverktøy for ikke-patentlitteratur, samt et standard søkeverktøy som gir brukeren en liste over potensielle ikke-patentbaserte tidligere teknikker. 

Identifisering av grunner for patentugyldighet - 8 fallgruver fra tidligere teknikk

Ser kun etter 102(b) Prior Arts!

En kunst regnes som en gyldig kjent teknikk i henhold til amerikansk patentlov 102(b) hvis kunsten ble publisert ett år før den tidligste innleveringsdatoen for det aktuelle patentet. Denne typen kjent teknikk regnes som den sterkeste i domstolene dersom teknikk avslører alle elementene i den påberåbte oppfinnelsen til det aktuelle patentet. 

Imidlertid kan en slik kunst til tider være vanskelig å identifisere på grunn av et gap på ett års vindu. I en intensjon om å identifisere en 102(b) kjent teknikk, kan en søker gå glipp av bedre kunst som faller under 102(a) eller 102(e). Videre må søkeren huske på at to eller flere referanser kan kombineres og bruker for å bevise ugyldighet av en påstått sak under åpenhet (103). 

En blanding av tidligere kjente referanser bør velges av søkeren som dekker alle aspekter av kravet enten uavhengig eller i kombinasjon med andre referanser. 

Ikke bruker riktige varianter av søkeord

En patent- eller patentsøknadsspesifikasjon bruker vanligvis svært begrensede variasjoner av et nøkkelord. For eksempel bruker en oppfinner et begrep kamera for å betegne en enhet som er i stand til å fange multimedia, mens en annen oppfinner kan bruke begrepet videokamera, videokamera, ICD, osv. for å betegne en lignende enhet. Som et annet eksempel bruker en oppfinner begrepet "pilar" for fremspring av en halvlederenhet, mens en annen oppfinner bruker fingre, pilar, fremspring eller ganske enkelt hevede deler. 

Ofte bruker søkere bare søkeordene som brukes i det aktuelle patentet for formulering av søkespørsmål, mens de ignorerer andre mulige synonymer av ordet. Imidlertid må alle mulige relevante variasjoner av et ord brukes mens du søker etter en kjent teknikk for å sikre at ingenting går glipp av. For å hjelpe med dette problemet kan søkeren bruke ordbok, synonymordbok eller XLSCOUT nøkkelordhjelper

Identifisering av grunner for patentugyldighet - 8 fallgruver fra tidligere teknikk 3

Stoler kun på kravene fra et tidligere kjent patent

Samtidig som kartlegging av et tidligere kjent patentreferanse til kravene i det aktuelle patentet, må hele spesifikasjonen av kjent teknikk inkludert, sammendrag, abstrakt, detaljert beskrivelse, tegninger vurderes å trekke ut det aktuelle tekst i tillegg til de krav av kjent teknikk. Å bruke kun påstander for kartleggingsformål er en svært feil praksis. Teksten brukt kan være tilstede hvor som helst i den publiserte kjente teknikk. 

Bruker ikke riktige søkeplattformer

Å ugyldiggjøre et patent krever kraftig søk, ikke bare på gratis databaser som google, google patenter, etc, men også på betalte databaser. Disse betalte databasene har et høyt volum av indekserte patenter fra hele verden som ellers ikke er fritt tilgjengelig. Lengre, disse databasene gir også engelsk oversettelse på høyt nivå for utenlandske ikke-engelske referanser og også gir en liste over patenter som nylig er publisert og ikke er det tilgjengelig på gratis databaser. Noen av disse databasene er XLSCOUT, Questel Orbit, PatSnap, LexisNexis TotalPatentOsv  

Om TTC

Vi har hele tiden identifisert verdien av ny teknologi utført av vårt ganske dyktige lederteam med bakgrunn som våre profesjonelle. I likhet med IP-ekspertene vi styrker, er sulten vår etter utvikling uendelig. Vi IMPROVISERER, TILPASSER og IMPLEMENTERER på en strategisk måte.

TT konsulenter tilbyr en rekke effektive løsninger av høy kvalitet for din immaterielle forvaltning, alt fra

og mye mer. Vi gir både advokatfirmaer og selskaper i mange bransjer nøkkelferdige løsninger.

Kontakt oss
Share Article
TOPP

Be om tilbakeringing!

Takk for din interesse for TT Consultants. Vennligst fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg snart

  Popup

  LÅS OPP STRØMEN

  Av din Ideer

  Øk din patentkunnskap
  Eksklusiv innsikt venter i vårt nyhetsbrev

   Be om tilbakeringing!

   Takk for din interesse for TT Consultants. Vennligst fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg snart