Hvordan patentere en idé? – Trinnvis tilnærming

Hjem / Blogg / Immateriell eiendom (IP) / Hvordan patentere en idé? – Trinnvis tilnærming

1. Få ideen din sjekket/bekreftet

Før du tar patent på en idé. Sjekk først om ideen er patenterbar (dvs., ideen bør være helt ny og ikke-åpenbar) eller ikke. Ideen kan sjekkes ved å utføre et patenterbarhetssøk. De patenterbarhetssøk utføres til identifisere allerede eksisterende patenter eller andre tilgjengelige dokumenter som ligner eller nærmer seg ideen. Hvis det er noe lignende oppfinnelsen din til stede, er ideen din ikke ny, og du får ikke patent på denne ideen.  

Innholdsfortegnelse

Så søket vil spare mye penger og tid for oppfinneren. Ideen må ha reell bruk og kunne søkes. Naturfunn kan ikke patenteres. Hvis ideen er helt ny, ikke åpenbar og oppfyller alle kriteriene (dvs. ideen bør ikke være en kombinasjon av to kjente ideer, ideen bør ikke være en naturlig oppdagelse, ideen bør ikke være en metode for medisinsk behandling , ideen bør ikke være et litterært, dramatisk, musikalsk eller kunstnerisk verk osv.) for et patent, så kan oppfinneren fortsette å inngi patent på en idé. Oppfinneren bør først skrive ideen i en notatbok eller i et hvilket som helst annet medium.

hvordan patentere en idé 1

2. Holde oversikt over ideer 

Oppfinneren vil skrive ned tingene (relatert til ideen) på papir eller i et word-dokument som vil gi mer klarhet om ideen til oppfinneren. Oppfinneren kan starte med å skrive ned problemene som skal løses med ideen. Oppfinneren kan legge til seksjoner som hvilke problemer som løses av ideen, hva er elementene i konstruksjonen, hvordan ideen er forskjellig fra andre, fordeler med ideen, nøkkelelementer i blokkskjemaet til oppfinnelsen, en grov skisse kan være tegnet, og hvordan ideen kan brukes (best mulig måte) osv.   

Oppfinneren kan også føre en notisbok over hvordan oppfinneren kom på ideen. En velholdt oversikt vil gi oppfinneren bevis på at ideen først er tenkt på av ham. Han bør holde journalen fra et tidligst mulig punkt som vil bidra til å beskytte ideen.  

Filer som digitale vil hjelpe oppfinneren til å etablere et krav til oppfinnelsen/ideen. Hver side skal være signert og datert. Hvis mulig, få en eller flere personer til å signere ideen. Han bør be folket signere NDA (non-disclosure agreement) for det de har sett. Denne avtalen vil hjelpe oppfinneren til å redde ideen fra å lekke. NDA vil avklare at arbeidet som er gjort med ideen eies av oppfinneren. 

3. Utarbeidelse av prototype 

Oppfinneren bør bygge en prototype før søknad om patent. Prototypen eller en modell viser alle funksjonene i oppfinnerens notatbok. Det bør være en modell som kan berøres eller vises til noen. Denne prototypen hjelper oppfinneren til å oppdage feil eller områder som kan forbedres som ikke ble oppdaget da ideen ble skrevet i en journal eller en notatbok. Oppfinneren trenger ikke bygge en prototype for et patent. Men prototypen hjelper oppfinneren på forskjellige måter. Ved hjelp av en prototype blir oppfinneren kjent med funksjonaliteten til oppfinnelsen. 

En prototype hjelper oppfinneren å kjenne til områdene hvor ideen kan forbedres. Prototypen kan bygges ved hjelp av instruksjoner. Tegn først en skisse av idédiagrammet ditt i notatboken. Utvikle en karbonkopi i form av 3-d-modellen. Til slutt, lag en arbeidsmodell som kan være på datamaskinen. Prototypen hjelper oppfinneren å vite om oppfinnelsen vil fungere eller om mer arbeid må gjøres. Hvis det blir vanskelig for oppfinneren å bygge en prototype, må oppfinneren revurdere tegningen eller ideen. Prototypen vil gi deg en detaljert beskrivelse av ideen du søker for patentet.

hvordan patentere en idé 2

4. Innlevering av en foreløpig søknad 

Hvis oppfinneren trenger tid til å utarbeide en fullstendig søknad, kan oppfinneren sende inn en foreløpig søknad om beskyttelse av ideen. Den foreløpige søknaden kan sendes inn uten et formelt patentkrav, ed, erklæring eller informasjonsavsløring. Det foreløpige inkluderer en spesifikasjon, dvs. en beskrivelse, tegning(er) av en oppfinnelse, tittelen på oppfinnelsen osv.  

Med den foreløpige søknaden kan ideen/oppfinnelsen din beskyttes i ett år, og innen dette året må oppfinneren sende inn en ikke-foreløpig søknad som inkluderer alt materialet som ikke er tilgjengelig i den foreløpige søknaden.  

En annen fordel med å sende inn en foreløpig søknad er kostnadene. Kostnaden for å sende inn den foreløpige søknaden er mindre enn den faktiske (ikke-foreløpige) søknaden. Datoen du arkiverer er veldig viktig. Dette er fordi USA opererer under en "først-til-fil"-regel. Innlevering av en foreløpig søknad vil gi deg en prioritetsdato for oppfinnelsen. 

5. Ansette en patentadvokat 

Patentprosessen er vanskelig, så det er lurt å ansette en patentadvokat som kan hjelpe i patentprosessen. Patentadvokaten kan hjelpe deg med å forenkle patentprosessen og kostnadene deres er rimelige. Patentadvokaten bør hjelpe oppfinneren med å redusere risikoen for pengetap involvert i prosessen. Hvis du er første gang du sender inn søknaden din, bør du ansette en patentadvokat. Ved hjelp av en patentadvokat vil du være sikker på at du gjør riktig, og en god del tid vil spares.  

Patentadvokaten bør ha erfaring med innlevering av patentsøknader og ha en bedre forståelse av om ideen er patenterbar eller ikke. En patentadvokat vil veilede i de vanskelige situasjonene som oppfinneren vil møte i fremtiden som aldri kan tenkes på av oppfinneren. Oppfinneren bør signere en NDA (non-disclosure agreement) med patentadvokaten for å redde ideen fra å lekke. Når du gir en advokat mye penger, forventer du at advokaten din er effektiv og hjelper deg i enhver situasjon. 

hvordan patentere en idé 3

6. Innlevering av din ikke-foreløpige søknad

Når du er ferdig med forskning, kan du nå sende inn en ikke-foreløpig søknad. Dette kan arkiveres med offline eller online. Søknaden skal inneholde krav, tegninger, tittelen på oppfinnelsen, et sammendrag, en detaljert beskrivelse av oppfinnelsen og et sammendrag av oppfinnelsen. Den ikke-foreløpige søknaden inneholder også eksamensgebyr, ed, erklæring mv.  

Den viktige delen av denne søknaden er kravene. Kravene vil beskrive omfanget av oppfinnelsen. Utforming av kravet er svært avgjørende, ett eller to ord vil endre betydningen av kravet som ikke stemmer overens med oppfinnelsen. Det uavhengige kravet bør være en bredere del av ideen. 

7. Publisering av søknad om forhåndsbevilgning

Etter å ha mottatt søknaden, vil søknaden bli publisert umiddelbart etter utløpet av en periode på 18 måneder fra den tidligste innleveringsdatoen. Dersom søkeren ber om tidligere publisering, kan søknaden publiseres innen 18 måneder fra tidligste innleveringsdato. En søknad vil ikke bli publisert hvis søknaden ikke lenger er under behandling og mange flere forhold som ikke tillater at søknaden blir publisert. Bare hvis søknaden er publisert, kan den fungere som en kjent teknikk. Undersøkeren kan bruke denne publiserte søknaden til å avvise søknader fra andre parter som bruker lignende oppfinnelse. 

8. Eksamen og avslag 

Når patentkontoret mottar den ikke-foreløpige søknaden, vil sensor plassere søknaden din i kø (kø) for behandling. Når undersøkeren tar din ikke-foreløpige søknad for undersøkelse, vil undersøkeren søke etter tidligere patenter, tidligere patentsøknader og andre kilder til kjent teknikk for å avgjøre om oppfinnelsen til oppfinneren er ny eller ikke og oppfyller kravene for patenterbarhet.   

Undersøkeren kan avvise noen krav på grunnlag av søk etter kjent teknikk. Når det blir funnet innsigelser eller avslag, vil sensor sende en kontorhandling som forklarer årsakene til avslagene.  

Oppfinneren eller advokaten ansatt av oppfinneren kan svare på kontorhandlingen sendt av eksaminator. De kan utforme et skriftlig svar på kontorets handling som endrer/endrer ordlyden i kravene og/eller argumenterer på vegne av oppfinneren hvorfor søknaden bør vurderes å utstedes til patent. Dersom sensor overbeviser med svaret, gis patentet. 

9. Publisering av innvilget patent 

Hvis granskeren gir patentet til søkeren, vil patentet bli publisert. Hvis patentet er gitt til deg, har ingen andre medlemmer, enkeltpersoner eller selskap lov til å bruke, produsere eller selge den påberopte oppfinnelsen. Tredjeparter har adgang til å motsette seg det innvilgede patentet innen en fastsatt frist med den begrunnelse at patentet ikke tilfredsstiller patenterbarhetskravene. 

Om TTC

Vi har hele tiden identifisert verdien av ny teknologi utført av vårt ganske dyktige lederteam med bakgrunn som våre profesjonelle. I likhet med IP-ekspertene vi styrker, er sulten vår etter utvikling uendelig. Vi IMPROVISERER, TILPASSER og IMPLEMENTERER på en strategisk måte. TT konsulenter tilbyr en rekke effektive løsninger av høy kvalitet for din immaterielle forvaltning, alt fra og mye mer. Vi gir både advokatfirmaer og selskaper i mange bransjer nøkkelferdige løsninger.Kontakt oss
Share Article
TOPP

Be om tilbakeringing!

Takk for din interesse for TT Consultants. Vennligst fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg snart

  Popup

  LÅS OPP STRØMEN

  Av din Ideer

  Øk din patentkunnskap
  Eksklusiv innsikt venter i vårt nyhetsbrev

   Be om tilbakeringing!

   Takk for din interesse for TT Consultants. Vennligst fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg snart