Hvordan håndtere ugunstig patentankeavgjørelse

Hjem / Blogg / Patentutkast og illustrasjoner / Hvordan håndtere ugunstig patentankeavgjørelse

Det kan føles som slutten på veien når Patentprøve- og ankenemnda (PTAB) tar stilling til en ex parte patentklage og opprettholder en sensors avslag, men det er fortsatt noen valg tilgjengelig. Ved å reise en sivil sak for føderal distriktsdomstol eller anke til lagmannsretten for den føderale kretsen, kan du forfølge rettslige skritt. Slike dyre foretak vil sannsynligvis unngås av budsjettbevisste patentsøkere.  

I dette essayet vil de ikke-rettslige valgene med å sende inn en forespørsel om fortsatt undersøkelse (RCE), en fortsettende søknad eller en høringsforespørsel få mest oppmerksomhet. Detaljert informasjon om prosedyren etter vedtak i styret er tilgjengelig på USPTOs nettsted.

Innholdsfortegnelse

Hvordan utfordre et til slutt avvist patent?   

Når patentsøknaden din har blitt avslått gjentatte ganger, kan en ex parte-anke være ditt eneste levedyktige valg. Klagetidspunktet kan være egnet når enklere alternativer er prøvd og det ikke er kommet frem til en avgjørelse med sensor. Patent Trial and Appeal Board (PTAB eller Board) i USPTO tar avgjørelser om ex parte patentanker.  

Etter en negativ eller ugunstig patentankeavgjørelse har du noen få alternativer før du går videre til ikke-rettslige handlinger:  

 • Be om gjenhør fra styret innen to måneder etter datoen for patentankedommen; 
 • RCE 63 dager etter datoen for styrets beslutning; 
 • Send inn en fortsatt søknad innen 63 dager etter datoen for styrets vedtak.; 
 • innen 63 dager etter datoen for styrets avgjørelse, inngi et sivilt søksmål ved føderal domstol i Eastern District of Virginia; eller 
 • Send inn en anke til Federal Circuit Court of Appeals innen 63 dager etter styrets beslutningsdato. 

Patentklagenemnda og intereferanser (BPAI)  

Det er en anmodning om høring for et panel på normalt tre styremedlemmer (inntil styret anser et utvidet panel som nødvendig) for å fastslå om patentgranskerens avslag var berettiget. Etter at kravene har blitt avslått to ganger innenfor tidsrammen angitt i § 1.134, må søkeren først sende inn en klagemelding.   

For klagemeldingen og klageskrivet tillates forlengelse av fristen i henhold til § 1.136. For øyeblikket må en stor bedrift betale $540 for varselet om anke og $540 for ankemeldingen. Begge gebyrene må fortsatt betales selv om klagemeldingen og klageskrivet innleveres i fellesskap. 

Et to-måneders vindu åpnes når varselet om anke er innlevert for klageskrivet. Avhengig av når du sender inn ankemeldingen, har du derfor i hovedsak kontroll over tidsrammen for ankeinnlegget. Som et resultat av dette, kan det hende du ønsker å vente med å sende inn klagemeldingen til du er sikker på hvor lang tid du har igjen til å skrive klageskrivet. 

BPAI undersøker klagen når den er sendt inn for å se om den er i samsvar med MPEP § 1205.03s 41.37. Søknaden sendes til sensor for vurdering dersom klageskrivet er fastslått å være i samsvar. Søknaden sendes styret for endelig gjennomgang av innholdet etter at alle påfølgende orienteringer og svar er levert, eller dersom ingen er innlevert innen fastsatt frist, hjemvises saken til retting av uformalitet eller gis klagenummer og blir deretter tildelt et panel av styremedlemmer. 

Rehearing 

I sjeldne tilfeller der styret feilaktig har misforstått eller unnlatt å vurdere viktige faktaspørsmål, vil en forespørsel om gjenhør være passende. Et feilaktig syn på viktige faktaspørsmål kan for eksempel skyldes feillesing av en tidligere kjent referanse som uttrykkelig motsier styrets tolkninger. Forespørsler om gjenhør kan også rettferdiggjøres av kommentarer i tidligere kjente referanser som ignoreres, men som motsier eller utelukker et styrefunn. Husk at fakta må være avgjørende. Selv om irrelevante fakta ble misforstått, kan det hende at en forespørsel om gjenhør ikke er passende. 

Begjæring om gjenhøring må fremsettes innen to måneder etter domsdato, i motsetning til de øvrige etterankealternativene. Etter at styret har fattet vedtak om høringsbegjæringen, tilbakestilles fristene for de resterende alternativene til 63 dager.  

Med mindre styret har spesifisert en ny årsak til avvisning eller du føler at ankedommen inneholder en ikke-utpekt ny grunn for avvisning, er det ofte ikke tillatt med nye argumenter eller bevis i en anmodning om gjenhør. Du kan også argumentere for hvordan en nylig sak bør påvirke styrets ankeavgjørelse ved å sitere en nylig relevant dom fra styret eller en føderal domstol. 

Forespørsel om fortsatt eksamen (RCE) 

Etter at patentsøknad (eller undersøkelse) av en patentsøknad er avsluttet, kan en patentsøker be om fortsatt undersøkelse (også kjent som RCE) for å fortsette behandlingen av patentsøknaden. En søker kan gjenåpnes rettsforfølgelse for å gi kravmodifikasjoner, argumenter, uttalelser eller andre nye bevis, kan en forespørsel om fortsatt undersøkelse være fornuftig. Ny informasjon er ikke det samme som nytt materiale. For eksempel laboratorie- eller eksperimentelle data for å bevise et spesifiktic påstanden er ikke-selvfølgelighet kan være nytt bevis, men ikke nytt stoff.Skjemaet for RCE er tilgjengelig her.  

Fortsettelse-i-Pkunst (CIP) APROGRAM  

For å forfølge et nytt emne som ikke støttes av spesifikasjonen, bør en fortsettelse-i-del (CIP) søknad sendes inn. Innlevering av en CIP kan være veldig fornuftig hvis søkeren har fersk informasjon som kan hjelpe kravene til å overvinne de gjeldende avslagene som ble opprettholdt i ankedommen. Ved å la partene starte på nytt med nye krav, kan en CIP også revitalisere forholdet mellom søkeren og sensoren. Ingen av partene må være begrenset av tidligere påstander og støttende bevis.  

Undersøkeren kan avdekke ytterligere kjent teknikk som ble opprettet mellom den opprinnelige prioritetsdatoen og CIP-innleveringsdatoen, som er en mulig ulempe ved å arkivere en CIP. Med andre ord, dine CIP-krav som angir den nye saken kan nå nevnes mot tidligere kjent teknikk som ble opprettet etter din overordnede prioritetsdato, men før din CIP-innleveringsdato. 

konklusjonen

Selv om patentvedtektene tillater anke før kravene til slutt avvises, bør en søker benytte sjansen til å gå i samtale med undersøkeren for å skape argumenter og en mer grundig forståelse av undersøkerens begrunnelse. Fordi den langvarige ankeprosedyren kan unngås, vil en vellykket rettsforfølgelse for eksaminator sannsynligvis resultere i en tidlig utstedelse av patentet.  

Søkeren bør fortløpende vurdere og forsterke sin sak under ex parte-forfølgningen når det gjelder tekniske argumenter basert på både begreper og semantikk i tillegg til juridisk grunnlag. Det er mange måter å gå videre med påtalemyndigheten for sensor dersom det viser seg at kravene ikke er i best mulig form for anke. 

Om TTC

Vi har hele tiden identifisert verdien av ny teknologi utført av vårt ganske dyktige lederteam med bakgrunn som våre profesjonelle. I likhet med IP-ekspertene vi styrker, er sulten vår etter utvikling uendelig. Vi IMPROVISERER, TILPASSER og IMPLEMENTERER på en strategisk måte.

TT konsulenter tilbyr en rekke effektive løsninger av høy kvalitet for din immaterielle forvaltning, alt fra

og mye mer. Vi gir både advokatfirmaer og selskaper i mange bransjer nøkkelferdige løsninger.

Kontakt oss
Share Article
TOPP

Be om tilbakeringing!

Takk for din interesse for TT Consultants. Vennligst fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg snart

  Popup

  LÅS OPP STRØMEN

  Av din Ideer

  Øk din patentkunnskap
  Eksklusiv innsikt venter i vårt nyhetsbrev

   Be om tilbakeringing!

   Takk for din interesse for TT Consultants. Vennligst fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg snart