Hvordan gjøre patentsøk i WIPO-databasen?

Hjem / Blogg / Immateriell eiendom (IP) / Hvordan gjøre patentsøk i WIPO-databasen?

Introduksjon

De Verdens intellektuelle eiendomsorganisasjon (WIPO) er en selvfinansiert internasjonal organisasjon av De forente nasjoner (FN) som har 193 undertegnende parter i sine medlemsland. WIPO ble til i kraft av WIPO-konvensjonen i 1967. Organisasjonen ble dannet for å fremme opprettelsen av IP og gi mandat til beskyttelse av IP over hele verden. 

Før etableringen av WIPO var prosessen med å inngi et patent en svært tidkrevende og kostbar prosess for en søker å søke om patent i forskjellige jurisdiksjoner. Dette resulterte i en reduksjon i etableringen av IP over hele verden. WIPO ble opprettet for å fremme samarbeid mellom medlemslandene og i samarbeid med andre internasjonale organisasjoner. Hovedkvarteret er etablert i Genève og Sveits. 

Opprettelsen av WIPO tillot en patentsøker å sende inn en internasjonal søknad som utpekte forskjellige stater uten å måtte henvende seg til hver stat individuelt. WIPO tillater ikke bare innlevering av internasjonale søknader, men tilbyr også databaser og plattformer for å søke i eksisterende IP. 

Innholdsfortegnelse

WIPO-PATENTSKOP 

WIPO gir en patentsøkedatabase kalt PATENTSKIP. Denne databasen lar en bruker få tilgang til internasjonalt innleverte patentsamarbeidsavtaler (PCT)-søknader samt patentdokumenter fra deltakende nasjonale og regionale patentkontorer. WIPO-patentsøk lar deg få tilgang til patentene på forskjellige språk ved å maskinoversette teksten. Dokumenter kan sees på engelsk, fransk, tysk, spansk, russisk, koreansk, japansk, arabisk, etc.  

PATENTSKIP lar en bruker utføre 5 typer søk, nemlig:

Enkelt søk

Enkelt søk

Enkelt søk er en grunnleggende søkeplattform levert av PATENTSCOPE der en bruker kan få tilgang til patentdokumenter ved å søke ved å bruke et av de 7 oppgitte søkefeltene i "Feltseksjon". Disse 7 søkefeltene er: 

 • Front Page 
 • Ethvert felt 
 • Full tekst 
 • ID-nummer 
 • Intl. Klassifisering (IPC) 
 • Names 
 • Publiseringsdato 
Enkelt søk 2

Det er noen begrensninger mens du gjør et enkelt søk. Maksimalt 3 jokertegn per spørring kan angis for ikke-påloggede brukere og maksimalt 7 jokertegn per spørring for påloggede brukere. 

Det finnes noen trinn som må følges for å gjøre en Enkelt søk in PATENTSKIP:     

 • Velg søkefeltet 
 • Legg til søkeordene for søket 
 • Kjør et søk 

Noen eksempler mens du gjør et enkelt søk i PATENTSKIP

Felt Definisjon Brukseksempler Kommentar
FP
Front Page
FP:("bilbatterikjøling"~10) FP:(Drake) FP:( WO2010000001) FP:( EP2002001709) FP:( "lever* drone"~5) FP:(elect?icit?) FP:( batteri^ 10 og kjøling^3)
Søket gjøres i feltseksjonen mot tittel, sammendrag, tall, navn osv.
NO_ALL
Ethvert felt - Engelsk Alle
EN_ALL:("bilbatterikjøling"~10)/ (drone eller quadcopter)
Søket gjøres i hvilket som helst av feltene (på engelsk).
EN_ALLTXT
Fulltekst - engelsk tekst
EN_ALLTXT:("bilbatterikjøling"~10)/ (drone eller quadcopter)
Søket gjøres i fulltekst av en patentreferanse (på engelsk).
ALLNUM
Alle numre og IDer
This function can be used to search against the application number, the PCT publication number, the national publication number, and the priority number in WIPO patents ALLNUM:(US201000*) ALLNUM:(29876 CU) ALLNUM:(2019 1233 MX)
Når du søker etter et bestemt patentreferansenummer, legges patentreferansenummeret inn i søkefeltet. Databasen søker etter verdien mot søknadsnummer, PCT-publikasjonsnummer, nasjonalt publikasjonsnummer og prioritetsnummer.
IC
Internasjonal klasse
IC:(A eller A61F eller "A61F7" eller "A61F7/00")
Den lar deg søke etter patentreferanser klassifisert under spesifikk(e) internasjonale klassifikasjon(er)
IM
Oppfinnerens navn
IN: (WAYNE, Bruce)
Det lar deg søke patentreferanser med spesifikke oppfinner(e)
PA
Søkerens navn
PA:(CORPORATION, Bayer)
Det lar deg søke patentreferanser med spesifikke rettighetshaver(e)
DP
Publiseringsdato
DP:(2020) DP:(202001) DP:( 20200112) DP:([01.01.2010 TO 01.12.2019])
Det gjør det mulig å søke etter patentreferanser som ble publisert innenfor en bestemt tidsperiode.

Avansert søk 

PATENTSCOPE gir også Avansert søk grensesnitt, som er en avansert versjon av det enkle søkegrensesnittet. Det er et mer nyttig og effektivt verktøy ettersom det tilbyr et bredt spekter av operatører som gjør det mulig å tilpasse resultater med boolske operatører, nærhetsoperatører, områdeoperatører og jokertegnoperatører. 

Trinn for å utføre et avansert søk:

Ulike alternativer for søk mens du gjør et avansert søk: 

 • I avansert søk kan en bruker få hjelp fra spørringsassistenter sammen med spørringseksempler mens de oppretter en søkestreng og kan føre til bedre forståelse og utførelse av et søk.  
 • En bruker kan velge en eller flere av jurisdiksjonene for søket. Brukeren kan gå til Kontor-delen for å velge ønsket myndighet.
 • A bruker kan også begrense de bøyde ordene til deres stamme eller rotform. For eksempel ordene fising, fished, fish og fisher reduseres til rotordet fisk, så et søk på fisher returnerer alle de forskjellige variantene ved å velge stammealternativet. Brukere må opphev valget de stemming alternativ if de ikke ønsker å søke etter varianter av et begrep og ønsker for å søke etter en eksakt setning/søkeord/setning.
 • brukere kan begrense til Vis bare en medlem av en familie av patenter mense utføre et søk ved å bruke dette alternativet.

Feltkombinasjonssøk

Det er en annen type søkegrensesnitt levert av PATENTSCOPE. Det kalles Feltkombinasjonssøk. Dette grensesnittet til PATENTSCOPE lar en bruker søke etter og få tilgang til patenter på tvers av landene ved å kombinere forskjellige patentsøkefelt. Det lar en bruker gjøre et mer strukturelt og smalere søk sammenlignet med de to foregående grensesnittene. Ved å kombinere forskjellige søkefelt kan en bruker spare mye tid ved å fjerne noen søppelpatenter fra resultatlisten ved å bruke forskjellige operatører og kombinere felt under søket. 

Prosess for å utføre feltkombinasjonssøk: 

 • Velg søkefelt som abstrakt, IPC, mottakere, oppfinnere, datoer osv., der søk skal utføres. 
 • Skriv inn søkeordene i de valgte feltene i henhold til søkebehovene til en bruker.  
 • Utvalgte kontorer, språk, stammer, inkluderer NPLs, basert på brukerens behov. 
 • Utfør søket. 
 • Det er 3 forskjellige seksjoner for å gjøre et kombinert søk, nemlig operatørseksjon, feltseksjon og verdiseksjon. 
 • I Operatør-delen kan en bruker velge BOOLEAN-operatører OG & OR mens du gjør søket. 
 • I Felt-delen kan en bruker velge forskjellige felt oppgitt, og velg alternativer under det nødvendige feltet
 • Verdi seksjon, kan en bruker skriv søkeordene i det valgte feltsøket.
 • En bruker kan legge til flere søkefelt om nødvendig og kan fjerne et søkefelt basert på hans behov.
 • Dette grensesnittet har også alternativer som kontorer, språk, enkelt familiemedlem, inkludere NPL. Disse alternativene fungerer på samme måte som de gjør i det avanserte søkegrensesnittet forklart ovenfor.

Cross Lingual Expansion/ Cross-lingual Information Retrieval Interface (CLIR) 

Den fjerde typen søkegrensesnitt levert av PATENTSCOPE er Cross Lingual Expansion Interface. Det er også referert til som Cross-Lingual Information Retrieval Interface (CLIR). Dette grensesnittet lar deg forbedre søkekraften i PCT og nasjonale patentdatasamlinger. Dette grensesnittet lar brukere av forskjellige språk utføre et søk på deres språk. Et søkeord kan settes på forskjellige språk, og begrepet/frasen blir oversatt av spesiell programvare utviklet av WIPO til flere andre språk.  

For øyeblikket er det tverrspråklige søket tilgjengelig på forskjellige språk som engelsk, fransk, tysk, japansk, spansk, kinesisk, nederlandsk, italiensk, etc.,  

 • I presisjonsnivået kan brukeren velge presisjonsnivået for å utføre søket. De tilgjengelige alternativene er Høy, Middels, Lav og Laveste.
 • Det er en utvidelsesmodus med automatiske og overvåkede typer for å identifisere og velge de tekniske domenene der en bruker ønsker å utføre et søk. Automatisk modus identifiserer det tekniske domenet og synonymene automatisk og utfører søket.  
 • Brukeren må sette søkeordene sine i delen Søkeord. Hvis brukeren velger overvåket utvidelsesmodus, vil grensesnittet vise et automatisk oppdaget søkedomene. Han kan legge til noen andre tekniske domener ut av de tilgjengelige tekniske domenene fra domeneseksjonen.  
 • Etter å ha valgt de tekniske domenene, er et alternativ for utvidede synonymer gitt. Her kan brukeren velg synonymene. 
 • Etter å ha valgt synonymer, får brukeren muligheten til å søke.
 • Brukeren kan velge språket han ønsker å utføre søket på. En automatisert spørring vises på det valgte språket og brukeren kan starte søket på det grunnlaget. 

Trinn for å utføre et tverrspråklig søk 

Søk etter kjemiske forbindelser 

Det femte søkegrensesnittet levert av WIPO er Søk etter kjemiske forbindelser Grensesnitt. De fire forklarte grensesnittene kan brukes av enhver person uten behov for en WIPO-brukerkonto. Men dette grensesnittet kan bare brukes av de som har WIPO-kontolegitimasjon. Dette grensesnittet lar en bruker søke etter patenter og NPLer som nevner en bestemt kjemisk forbindelse. 

Prosess for å utføre søk etter kjemiske forbindelser:

Eksemplarisk tabell 

Følgende tabell viser brukseksempler på forskjellige feltfunksjoner mens du bruker PATENTSCOPE-databasen.

Felt Definisjon Brukseksempler
PD
Prioritetsdato
PD:(2020) , PD:(202001) , PD:( 20200112) , PD:([01.01.2010 TO 01.12.2019])
AD
Søknadsdato
AD:(2020) AD:(202001) , AD:( 20200112) , AD:([01.01.2010 TO 01.12.2019])
DP
Publiseringsdato
DP:(2020) DP:(202001) , DP:( 20200112) , DP:([01.01.2010 TO 01.12.2019])
DG
Tilskuddsdato
DG:(2020) , DG:(202001) , DG:( 20200112) , DG:([01.01.2010 TO 01.12.2019])
AN
Applikasjons nummer
Application numbers with or without the country code can be used in various forms. AN:(US2010*)
PN
Publikasjonsnummer
Publication numbers with or without the country code can be used in various forms. PN:(CU121*) , PN:(JP1997764886) , PN:(JP9887665) , PN:(JP09098765) , PN:(JPH9764457) , PN:(JPH9-098765)
WO
WIPO-publikasjonsnummer
WO:(2010/000152)
CPC
Samvirkende patentklassifisering
CPC:(A61F7/00)
IC
Internasjonal klasse
IC:(A eller A61F eller "A61F7" eller "A61F7/00")
KLASSIV
Alle klassifiseringer
KLASSE:(A61F 7/00)
IN
Oppfinnerens navn
IN: (WAYNE, Bruce)
PA
Søkerens navn
PA:(CORPORATION, Bayer)
ALLNUM
Alle numre og IDer
This function can be used to search against the application number, the PCT publication number, the national publication number, and the priority number in WIPO patents ALLNUM:(US201000*) , ALLNUM:(29876 CU) , ALLNUM:(2019 1233 MX)
CTR
Land
CTR: (USA eller CN)
EN_AB
Engelsk abstrakt
EN_AB:("car battery cooling"~10) EN_AB:(drone or quadcopter)
NO_ALL
Engelsk Alle
EN_ALL:("car battery cooling"~10) EN_ALL:(drone or quadcopter)
EN_ALLTXT
Engelsk tekst
EN_ALLTXT:("car battery cooling"~10) EN_ALLTXT:(drone or quadcopter)
EN_CL
Engelske påstander
EN_CL:("car battery cooling"~10) EN_CL:(drone or quadcopter)
EN_DE
Engelsk beskrivelse
EN_DE:("car battery cooling"~10) EN_DE:(drone or quadcopter)
EN_TI
Engelsk tittel
EN_TI:("car battery cooling"~10) EN_TI:(drone or quadcopter)
FP
Front Page
FP:("car battery cooling"~10) , FP:(Drake) , FP:( WO2010000001) , FP:( EP2002001709) , FP:( "deliver* drone"~5) , FP:(elect?icit?) , FP:( battery^10 and cooling^3)

Dessuten, WIPO is ikke bare begrenset til gjøre patentsøk, men kan også brukes til å gjøre søk innen feltene Varemerker, design, geografiske indikasjoner, og Plantesortbeskyttelse.

Om TTC

Vi har hele tiden identifisert verdien av ny teknologi utført av vårt ganske dyktige lederteam med bakgrunn som våre profesjonelle. I likhet med IP-ekspertene vi styrker, er sulten vår etter utvikling uendelig. Vi IMPROVISERER, TILPASSER og IMPLEMENTERER på en strategisk måte.

TT konsulenter tilbyr en rekke effektive løsninger av høy kvalitet for forvaltningen av intellektuell eiendom, alt fra patenterbarhetssøk, ugyldighetssøk, FTO (Freedom to Operate), patentporteføljeoptimalisering, patentovervåking, patentsøk, patentutkast og illustrasjoner, og mye mer. Vi gir både advokatfirmaer og selskaper i mange bransjer nøkkelferdige løsninger.

Share Article
TOPP

Be om tilbakeringing!

Takk for din interesse for TT Consultants. Vennligst fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg snart

  Popup

  LÅS OPP STRØMEN

  Av din Ideer

  Øk din patentkunnskap
  Eksklusiv innsikt venter i vårt nyhetsbrev

   Be om tilbakeringing!

   Takk for din interesse for TT Consultants. Vennligst fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg snart