Healing the Planet: Embracing Compostable Textiles in the Medical Field

Hjem / Blogg / Landskapsanalyse / Healing the Planet: Embracing Compostable Textiles in the Medical Field

De siste årene har bærekraft blitt et stadig mer integrert hensyn på tvers av bransjer over hele verden, og medisinsk sektor er intet unntak. Et bemerkelsesverdig fremskritt i dette riket er fremveksten av komposterbare tekstiler, som revolusjonerer måten medisinske fasiliteter håndterer avfall og reduserer deres miljøfotavtrykk. 

Innholdsfortegnelse

Introduksjon  

Bruken av medisinsk personlig verneutstyr (PPE) har økt dramatisk over hele verden som følge av COVID-19-pandemien. Forsøpling er et problem på grunn av engangstypen til disse produktene og deres eksponentielle etterspørsel.  

Videre er flertallet av disse produktene sammensatt av plast (som polypropylen og polyetylentereftalat), som er grunnen til at de blir et problem. 

Hanskerelatert forsøpling økte fra 0.2 % til 2.4 %, mens tørkerelatert avfall økte fra 0.2 % til 0.6 %. Maskerelatert avfall endret seg mest siden pandemien, og økte med forbløffende 84 ganger.  

Den medisinske industrien fokuserer mer på komposterbare stoffer i et forsøk på å løse dette problemet.  

Disse tekstilene støtter samfunnets bærekraftsmål og er enkle å kassere etter bruk uten å skade miljøet. Av denne grunn er biologisk nedbrytbare stoffer ganske nyttige i medisinske omgivelser. 

Regjeringer over hele verden, inkludert de i Storbritannia, USA, Japan og andre land, har lansert programmer (finansiering, markedsføring, etc.) for å rette oppmerksomheten mot komposterbare PPE-sett.  

For å produsere kirurgiske engangsmasker og respiratorer som er komposterbare for bruk av helsepersonell, jobber National Research Council of Canada (NRC) med Environment and Climate Change Canada (ECCC), Health Canada (HC) og Natural Resources Canada (NRCan) å finne løsninger. 

Forstå komposterbare tekstiler: materialer og egenskaper 

Tradisjonelt har medisinsk industri vært assosiert med betydelig avfallsgenerering, inkludert engangsartikler som kjoler, gardiner og sengetøy. Disse engangstekstilene, ofte laget av syntetiske materialer som polypropylen og polyester, bidrar til deponiakkumulering og miljøforringelse på grunn av deres ikke-biologisk nedbrytbare natur.  

Imidlertid presenterer bruken av komposterbare tekstiler en lovende løsning på dette presserende problemet. 

Komposterbare tekstiler er avledet fra naturlige fibre som bomull, bambus og hamp, eller innovative materialer som polymelkesyre (PLA) avledet fra fornybare ressurser som maisstivelse.  

I motsetning til sine syntetiske kolleger, kan disse materialene brytes ned til organisk materiale når de utsettes for forholdene til et komposteringsanlegg, returnere næringsstoffer til jorden og lukke sløyfen i produksjonssyklusen. 

Applikasjoner i medisinske innstillinger 

En av de viktigste bruksområdene for komposterbare tekstiler i medisinsk industri er i kirurgiske omgivelser. Kirurgiske kjoler og gardiner laget av komposterbare materialer gir samme nivå av beskyttelse og barriereegenskaper som konvensjonelle alternativer, samtidig som de reduserer miljøpåvirkningen betydelig.  

Etter bruk kan disse tekstilene samles sammen med annet organisk avfall og behandles i kommersielle komposteringsanlegg, hvor de brytes ned til næringsrik kompost i løpet av få uker. 

Videre strekker komposterbare tekstiler seg utover kirurgisk antrekk til å omfatte en rekke medisinske produkter, inkludert sårbandasjer, bandasjer og til og med engangssengetøy for pasientbehandling. Ved å integrere komposterbare alternativer i daglig medisinsk praksis, kan helseinstitusjoner minimere avhengigheten av ikke-fornybare ressurser og redusere deres bidrag til deponiavfall. 

Fordeler med komposterbare tekstiler 

Overgangen til komposterbare tekstiler er også i tråd med den økende vektleggingen av samfunnsansvar innenfor helsesektoren. Sykehus og helseorganisasjoner erkjenner i økende grad viktigheten av å ta i bruk bærekraftig praksis for å opprettholde deres forpliktelse til pasientens velvære og miljøforvaltning.  

Ved å omfavne komposterbare tekstiler, kan disse institusjonene demonstrere sin dedikasjon til både pasientbehandling og planetarisk helse. 

Dessuten gir bruken av komposterbare tekstiler økonomiske fordeler for helseinstitusjoner på lang sikt. Selv om forhåndskostnadene ved overgang til bærekraftige alternativer kan være høyere til å begynne med, kan de potensielle besparelsene fra reduserte avfallsavgifter og forbedret miljøgodkjenning oppveie disse utgiftene over tid.  

I tillegg, ettersom forbrukernes etterspørsel etter miljøvennlige helseprodukter fortsetter å øke, kan investering i bærekraftige løsninger forbedre omdømmet og appellen til medisinske institusjoner.  

Utfordringer og løsninger 

Til tross for de mange fordelene med komposterbare tekstiler, er det fortsatt utfordringer med utbredt bruk og implementering. Spørsmål som kostnadshensyn, overholdelse av regelverk og infrastrukturbegrensninger utgjør hindringer for fullskala integrasjon innen medisinsk industri.  

Imidlertid pågående forskning og innovasjon innen materialvitenskap, kombinert med støttende retningslinjer og initiativer, driver fremgang mot en mer bærekraftig fremtid for helsevesenet. 

Nylige fremskritt innen biologisk nedbrytbare medisinske stoffer 

I) Medisinsk klær laget av biologisk nedbrytbare materialer med forbedrede mekaniske egenskaper 

En sofistikert materialleverandør med hovedkontor i Kina, Guangdong Kingfa Science and Technology Co Ltd, lager et medisinsk klærsett som er biologisk nedbrytbart. Det samme patentsøknad, CN114633535A, er arkivert av selskapet i Kina. 

En biologisk nedbrytbar film brukes for det ytre laget, spunnet blonder i bomull brukes til det indre laget, og et vannløselig lim er klemt mellom de to lagene for å lage plaggmaterialet. Polyglykolsyre, butylentereftalat og polybutylensuksinat utgjør denne biologisk nedbrytbare filmen.  

Disse stoffene gir klærne sine mekaniske egenskaper, mykhet og biologisk nedbrytbarhet. Selskapet har også sett på å tilsette polybutylenadipat og succinat for å øke vanndampbarriereegenskapene til denne filmen. 

II) Forvandling av medisinsk avfall laget av PPE til petroleumsprodukter: 

Cornell University begynte å utvikle et PPE-behandlingssystem for brukte PPE-sett i 2022. Hovedmålet med denne forskningen er å gjenvinne PPE medisinsk avfall ved "pyrolyse" og returnere det til en kjemisk tilstand (som petroleum). Deretter resirkuleres råoljen til flere drivstofftyper som er gjenbrukbare. 

Sammenlignet med forbrenningsprosessen, reduserer den foreslåtte PPE-behandlingsmetoden 35.04 % av de totale klimagassutslippene og 31.5 % av den totale bruken av fossilt brensel. I tillegg unngår den kremasjons- og deponeringsprosessene, som står for 41.52 % og 47.64 % av den totale naturlige arealbruken. 

Utsikter for komposterbare medisinske tekstiler i fremtiden 

Mange utviklinger utvikles nå med mål om å inkorporere komponerbarhet i medisinske stoffer. Men de er få (selv om myndigheter, organisasjoner, sykehus osv. konsekvent støtter markedet for disse stoffene).  

Siden 2018 har færre enn 500 forskningsartikler blitt publisert, og færre enn 1000 patentsøknader har blitt laget. 

Dette kan delvis skyldes at finansieringen av disse forskuddene er veldig ny. Faktisk har det blitt mer og mer tydelig de siste to årene at flertallet av bedrifter og institusjoner var i stand til å få finansiering utover 2021. 

konklusjonen  

Avslutningsvis representerer komposterbare tekstiler et betydelig skritt fremover for å fremme bærekraft i medisinsk industri. Ved å utnytte kraften til naturlige og fornybare materialer, kan helsetjenester redusere sitt miljømessige fotavtrykk, forbedre pasientbehandlingen og bidra til en sunnere planet.  

Ettersom momentumet bak øko-bevisste praksis fortsetter å vokse, står komposterbare tekstiler klar til å redefinere standarden for omsorg i helsevesen verden over. 

Om TTC

At TT konsulenter, vi er en ledende leverandør av tilpasset intellektuell eiendom (IP), teknologiintelligens, forretningsforskning og innovasjonsstøtte. Vår tilnærming blander AI og Large Language Model (LLM)-verktøy med menneskelig ekspertise, og leverer uovertrufne løsninger.

Teamet vårt inkluderer dyktige IP-eksperter, tekniske konsulenter, tidligere USPTO-eksaminatorer, europeiske patentadvokater og mer. Vi henvender oss til Fortune 500-selskaper, innovatører, advokatfirmaer, universiteter og finansinstitusjoner.

tjenester:

Velg TT Consultants for skreddersydde, toppkvalitetsløsninger som redefinerer forvaltning av intellektuell eiendom.

Kontakt oss

Snakk med eksperten vår

Kontakt oss nå for å avtale en konsultasjon og begynne å forme din patentugyldiggjøringsstrategi med presisjon og framsyn. 

Share Article
TOPP

Be om tilbakeringing!

Takk for din interesse for TT Consultants. Vennligst fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg snart

  Popup

  LÅS OPP STRØMEN

  Av din Ideer

  Øk din patentkunnskap
  Eksklusiv innsikt venter i vårt nyhetsbrev

   Be om tilbakeringing!

   Takk for din interesse for TT Consultants. Vennligst fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg snart