IP-TJENESTER

Frihet til å operere / Patentgodkjenningssøk

Overvinn globale patentbarrierer for produktkommersialisering med AI-basert hybrid Freedom to Operate-analyse

Sikre din vei til markedssuksess med TT-konsulenters freedom to operate (FTO) tjenester. Våre dyktige eksperter, som bruker den avanserte AI- og LLM-baserte plattformen, identifiserer håndhevbare patenter som kan utgjøre en risiko for produktets kommersialisering.

Unngå kostbare krenkelser og juridiske hindringer med vår omfattende patent-FTO-analyse. Enten du er i utviklingsfasen eller forbereder deg til lansering, gir vårt FTO-søk klarheten og tryggheten du trenger for å fortsette med selvtillit.

Tilpassede FTO-søkeløsninger for en sikker produktlansering

Vår metodikk

Metodikk@2x

Vår metodikk

Hvorfor velge TT-konsulenter for FTO Search/ Patent Clearence Search?
 • Erfarent team på 250+ medlemmer, bestående av Ph.D. innehavere, Ex-USPTO-eksaminatorer, patentagenter og mastergradsinnehavere, med ekspertise på kjernedomener. 
 • Frihet til å drive mening støttet av morsmålsevner i 16+ lands, inkludert CN, JP, KR, med regional databasedekning for nøyaktige søkeresultater på morsmål. 
 • Omfattende patentgodkjenningssøk på tvers av 15+ databaser. 
 • Familieanalyse for å identifisere trusselnivået for krenkende patent. 
 • Foreløpige resultater og konstant kommunikasjon å veilede retten til å drive patentsøkestrategi. 
 • Tilpassede prisplaner for hvert budsjett og sett med krav. 
 • Taushetserklæring inngått med klienter for å beskytte sensitiv informasjon. 

Hvem gjør Vi serverer?

skole

Skole / Universiteter

formue 500

Fortune 500-organisasjoner

startups

startups

Advokatfirmaer

Advokatfirmaer

Innovatører

Innovatører

Foretak

Foretak

Klenter Tilbakemeldinger fra kunder

+
Kvalitetsprosjekter utført
+
År med erfaring
+
LAND

Looking Til

– Forbedre IP-porteføljeadministrasjon

– Redusere bruddrisiko

– Vurder investering i et marked

– Vurder retningen for produktutvikling

– Finn lisensieringsmuligheter

Forbedre IP-porteføljeadministrasjon

Redusere bruddrisiko

Vurder investering i et marked

Vurder retningen for produktutvikling

Finn lisensieringsmuligheter

Dra nytte av TT Consultants Freedom to Operate-analyse
Gruppe 377@2x

AI & LLM-assistert proprietær plattform supplert med menneskelig ekspertise

Gruppe 378@2x

Tilpassede patentsøk for frihet til å operere (FTO), skreddersydd for bedriftens behov

Gruppe 379@2x

Best freedom to operate (FTO)-rapport med praktisk innsikt

Redusere risikoer og ta informerte avgjørelser med Rask FTO-søk

Å lære mer:

Sak Studier

Latest Blogg

Latest Blogg

I nyhetene

Spørsmål og svar

Freedom to operate (FTO)-søk, også kalt patentgodkjenningssøk, gjøres for å identifisere potensielt krenkende eller potensielt blokkerende patenter i en interessejurisdiksjon. 

FTO-patentsøket forhindrer en oppfinner fra fremtidige rettssaker og bruddrisiko etter produktkommersialisering.  

Hovedattributtene til freedom til å operere i patenter søk er tidsrammen, juridisk status, utløpsdatoen og jurisdiksjonen for interesser.​

Hvorfor er frihet til å operere viktig?

Et FTO-søk sikrer virksomheter mot utilsiktede krenkelser. Av identifisering potensielle patentbarrierer tidlig kan bedrifter ta informerte beslutninger om produktmodifikasjoner, lisensieringsbehov eller strategiske endringer. 

Hvordan sikrer TT Consultants nøyaktigheten av opinionsfriheten?

TT konsulenter bruker avanserte AI-verktøy som XLSCOUT og lener seg på det flerspråklige ekspertise for å sikre en uttømmende og nøyaktig frihet til betjene mening. Med morsmålsfunksjoner for 16+ land, kan vi dykke dypt inn i internasjonale patentdatabaser med presisjon. 

Hva skiller TT Consultants i domenet til FTO-søketjenester?

Vår tilnærming er helhetlig. Bortsett fra vår dyp ekspertise i friheten til betjene søk patentprosess, vår styrke ligger i våre morsmålsevner, AI-drevne verktøy og vår forpliktelse til å levere handlingsdyktig frihet til betjene mening for å veilede forretningsbeslutninger. 

Hvor mye koster et FTO-søk?

Kostnaden for å utføre patentsøk med frihet til å operere (FTO) varierer opp til $30000 XNUMX, avhengig av kompleksiteten, geografisk dekning og andre parametere. ?

Under ransakingen, ethvert dokument som er i offentlig eiendom, det være seg et innvilget patent, en patentsøknad eller en ikke-patentreferanse som eksisterer på eller før dagens ransaking som dekker de viktigste aspektene ved oppfinnelsen iht. kravene til klient/søker/oppfinner anses som en kjent teknikk, også kjent som bakgrunnskunst. Ikke-patentreferansene inkluderer forskningsartikler, avhandlinger, standarder, hvitebøker, e-poster, samtaler, nyhetsbrev, produkter, artikler, videoer, blogginnlegg, eventuelle internettpublikasjoner, etc.

Et individ, en SMB, en enhet som har an intensjon for produkt kommersialisering i en bestemt jurisdiksjon bør gjennomføre FTO-analyse for å sikre at produktet deres ikke har det krenkeed noen i kraft patenter. 

Hva er rollen til et patentsøkefirma i å gjennomføre et FTO-søk?

Rollen til et patentsøkefirma i å utføre en FTO patent Søk er å gi en omfattende analyse av de relevante patentene og andre immaterielle rettigheter som kan være relevante for det aktuelle produktet eller tjenesten. Søkefirmaet vil gjennomgå relevante patenter, patentsøknader og andre offentlige registre for å vurdere om det er noen potensielle krenkelsesrisikoer knyttet til produktet eller tjenesten. 

Hva slags informasjon er inkludert i en FTO-søkerapport?

A frihet til betjene søkerapport inkluderer vanligvis en omfattende analyse av relevante patenter og andre immaterielle rettigheter, inkludert en vurdering av potensielle krenkelsesrisikoer. Rapporten kan også inneholde anbefalinger for å redusere juridiske risikoer knyttet til det aktuelle produktet eller tjenesten. I tillegg kan rapporten inneholde informasjon om patentlandskapet for det relevante teknologiområdet, inkludert eventuelle nye trender eller nøkkelaktører i markedet. 

Hva er konsekvensene av å ikke gjennomføre en freedom to operate-analyse?

Konsekvensene av å ikke gjennomføre en freedom to operate-analyse kan være betydelige. Hvis et produkt eller en tjeneste krenker et eksisterende patent eller annen immateriell rettighet, kan eieren av denne rettigheten kunne kreve erstatning eller et påbud for å forhindre at produktet eller tjenesten selges eller brukes på markedet. Dette kan føre til betydelige advokatkostnader, tapte inntekter og skade på selskapets omdømme. Gjennomføring av en frihetsanalyse kan bidra til å identifisere potensielle krenkelsesrisikoer og gjøre det mulig for selskaper å ta skritt for å redusere disse risikoene før de lanserer et produkt eller en tjeneste. 

Kan et FTO-søk utføres for et produkt eller en tjeneste som allerede er lansert?

Et FTO-søk (Freedom to Operate) kan utføres etter et produkt eller en tjeneste som allerede er lansert. Formålet med et FTO-søk er å vurdere om et produkt eller en tjeneste krenker andres immaterielle rettigheter. Selv om et produkt eller en tjeneste allerede er lansert, kan det fortsatt være gjenstand for potensielle krenkelseskrav, og et FTO-søk kan bidra til å identifisere slike risikoer. 

Kan TT Consultants bistå med strategisering etter å ha gjennomført et frihet til å operere søkepatent?

Absolutt. Utover FTO-søket tilbyr teamet vårt strategiske konsultasjoner, veileder kunder om risikoreduksjon, potensielle lisensieringsmuligheter og navigerer effektivt i patentlandskapet basert på søkeresultatene. 

Hvordan sikrer TT Consultants grundigheten i et "rask FTO-søk"?

Hos TT Consultants har vi utnytte våre proprietære AI-verktøy og enorme databaser til optimalisere effektiviteten til vårt "raske FTO-søk". Selv om vi er raske, prioriterer vi nøyaktighet, og tilbyr en verdifull foreløpig titt på potensielle patentbarrierer. 

Hvor ofte bør en bedrift oppdatere sin FTO-analyse?

Å oppdatere FTO-analysen med jevne mellomrom er avgjørende, spesielt i bransjer i rask utvikling. TT Consultants anbefaler å gjennomføre en FTO-gjennomgang ved viktige utviklingsmilepæler eller minst årlig for å redegjøre for nye patentsøknader og endringer i det juridiske landskapet. Denne proaktive tilnærmingen hjelper vedlikeholde din frihet til betjene og er i tråd med utviklende markeds- og teknologilandskap.

Kan FTO-søk hjelpe i patentlisensforhandlinger?

Ja, omfattende FTO-søk kan hjelpe betydelig i patentlisensforhandlinger. Av identifisering potensielle patentbrudd og forståelse av patentlandskapet, kan bedrifter gå inn i forhandlinger informert og forberedt. TT Consultants detaljerte FTO rapporter gi verdifull innsikt som hjelper kunder utnytte deres posisjon under lisensdiskusjoner. 

Hvilken innvirkning har et FTO-søk på FoU-strategier?

FTO-søk er medvirkende til å utforme FoU-strategier. Ved å synliggjøre potensielle patentkrenkelser tidlig, lar de bedrifter styr unna kostbare juridiske tvister og omfokusere sin FoU-innsats på innovasjonsveier med lavere risiko. TT Consultants sine FTO-tjenester er utformet for å informere og avgrense dine FoU-strategier, og sikre at de er både innovative og lovlig kompatible. 

Hvordan kan TT-konsulenter bidra til å redusere risikoer identifisert i et FTO-søk?

identifisering risiko i et FTO-søk, TT Consultants ikke slutt med å bare rapportere. Vi jobber tett med kunder for å utvikle avbøtende strategier, enten gjennom designjusteringer, søke lisenser eller unngå visse jurisdiksjoner. Vår omfattende tilnærming sikrer at kundene ikke bare er informert om potensielle risikoer, men også er utstyrt med strategier for å håndtere dem effektivt. 

Tilbyr TT Consultants globale FTO-søkemuligheter?

TT Consultants spesialiserer seg på å utføre globale FTO-søk, utnytte vår flerspråklig ekspertise og internasjonale databaser for å gi dekning på tvers mange jurisdiksjoner. Forståelse av at innovasjon og markeder er globale, sikrer vi at våre kunders FTO-analyser gjenspeiler det internasjonale omfanget av patenter, og gir dem et panoramautsikt over deres frihet til å betjene over hele verden.

Når trenger du omfattende patentfrihet til å betjene støtte?

Tidlige utviklings- og innovasjonsfaser 

 • FTO-analyse for å veilede forskning: Veiled innovasjon med tidlig FTO-analyse for å unngå patentinngrep.  
 • Identifiser patenttykkelser: Naviger i patentkratt med strategisk FTO-søkeinnsikt. 
 • Budsjettfordeling: Prioriter FoU-investeringer med en klar frihet til å drive.

Utvikling og markedsinngang 

 • Risikostyring: FTO-patentsøk for å minimere bruddrisiko og rettskostnader før produktlansering. 
 • Markedsstrategiutvikling: Frihet til å operere søk etter nye markedsadgangsstrategier. 
 • FTO-uttalelse for investortillit: Frihet til å drive mening for å øke investortilliten og redusere investeringsrisikoen.

Utvidelse og skalering 

 • Global markedsanalyse: Frihet til å drive patentanalyser for å identifisere potensielle patentbarrierer i nye geografiske markeder. 
 • Støtte for porteføljeutvidelse: FTO-rapportering for å støtte beslutninger om å utvide patentporteføljen din. 
 • FTO-søkestrategi for lisensieringsbehov: FTO-søkestrategi for å avdekke lisensieringsbehov, noe som åpner for strategiske partnerskap. 
 • Skalerbarhetsvurdering: Vurdering av produktlinjer i lys av eksisterende patenter for langsiktig profitt. 

Løpende porteføljestyring 

 • Kontinuerlig FTO-overvåking: Kontinuerlig frihet til å drive patentsøk for samsvar og operasjonell frihet. 
 • Strategiske IP-beslutninger: FTO-analyse for patenterverv, avhendelser og lisensieringsordninger. 
 • Defensive og offensive IP-strategier: FTO patentsøk og analyse for både defensive og offensive IP-strategier. 
Klar til å sikre din frihet til å operere?

Hos TT Consultants understreker vi viktigheten av Freedom to Operate-søk (FTO) som en hjørnestein for enhver enhet som er engasjert i innovasjonsdomenet. Våre FTO-søketjenester er omhyggelig utformet for å navigere i kompleksiteten i patentlandskap, og sikrer at innovasjonene dine kan kommersialiseres uten å krenke eksisterende immaterielle rettigheter. Denne strategiske fremsynet i FTO-analyse og rapportering er sentral for organisasjoner som ønsker å investere i nye produkter eller teknologier med tillit. 

TT Consultants har over 17 års erfaring med å levere frihet til betjene (FTO) analyse og veiledning, som hjelper kunder med å navigere i patentlandskapet for å lansere sine innovasjoner uten risiko for brudd. Våre erfarne ekspertise i FTO-søk og patentfrihet til betjene sikrer at produktutviklings- og kommersialiseringsreisen din støttes av et solid grunnlag for forståelse av intellektuell eiendom og strategisk framsyn. 

Våre FTO-tjenester strekker seg langt utover å levere frihet til å operere meninger. Vi engasjerer oss i dypt samarbeid med våre kunder for å utvikle skreddersydde FTO-søkestrategier og løsninger for å omgå eventuelle oppdagede patentrisikoer. Denne omfattende tilnærmingen til frihet til å drive patentsøk og analyse er designet for ikke bare å identifisere potensielle hindringer, men for å gi handlingskraftig innsikt og strategier for å redusere disse risikoene, og sikre en jevnere vei til markedet for innovasjonene dine. 

Vår frihet til å betjene søketjenesten dekker: 

 • Aktive patenter 
 • Ventende patentsøknader som er publisert 
 • Utgåtte patenter (for deres potensielle bruk for å fjerne hindringer) 
 • Utførelse av brede fulltekstsøk på patentdatabaser i dine spesielle land av interesse 

Kjernen i vår FTO-dyktighet ligger i vårt ekspertpatentsøketeam, hvis eksepsjonelle ferdigheter i å utføre FTO-patentsøk og analyser skiller oss ut. Deres grundige og omhyggelige tilnærming til frihet til betjene søk er kritisk i identifisering patenter som kan utgjøre en risiko for innovasjonens kommersielle suksess. Teamets dedikasjon til presisjon og fortreffelighet innen fto analyse og rapportering sikrer at vi gir deg mest mulig nøyaktig og innsiktsfulle FTO-meninger. 

Integrering av AI-drevne verktøy i vår frihet til å betjene søkeprosesser, forbedrer vi effektiviteten og nøyaktigheten til vår FTO-rapportering og analyse. Disse avanserte teknologiene lar oss sile gjennom enorme datasett mer effektivt, og sikrer at våre fto patentsøk og frihet til betjene patentanalyser er ikke bare grundige, men også tidseffektive. Denne teknologiske fordelen forbedrer vår evne til å tilby nyanserte og strategiske FTO-meninger, skreddersydd for å møte de unike utfordringene og mulighetene våre kunder står overfor.

Åpenhet og ærlighet utgjør hjørnesteinen i vår tilnærming til å gi frihet til betjene meninger og strategier. Hos TT Consultants er vi forpliktet til å levere tydelig og ærlig veiledning om fto frihet til betjene, Fokuserer på identifisering og navigere potensiell virksomhet og produktrisiko. Målet vårt er å gi deg omfattende innsikt i FTO-landskapet,  emuliggjør informert beslutningstaking og strategisk planlegging for innovasjonene dine.

Patent ugyldig Les mer

TT Consultants leverer uovervåkede FTO-søketjenester, med fokus på strategiske løsninger og presisjon.
Vår tilnærming, skreddersydd til kundespesifikke behov, sikrer relevant og handlingskraftig innsikt, noe som muliggjør trygg innovasjonsfremgang.

Vi blander AI-teknologi med ekspertanalyse for omfattende søk, inkludert gjeldende patenter og utløp én gang for godkjenninger.
Denne hybridstrategien gir et detaljert patentlandskap som støtter informert beslutningstaking.

Våre klare strategiske FTO-meninger skiller oss ut.
Vi legger vekt på forståelig, handlekraftig veiledning, noe som gjør oss til den beste partneren for å sikre din innovasjonsmarkedsvei med trygghet.

Snakk med eksperten vår

Kontakt oss nå for å avtale en konsultasjon og begynne å forme din frihet til å bruke søkestrategi med presisjon og framsyn. 

Relaterte tjenester

Krenkelsessøk og analyse

Søk etter patentugyldiggjøring

Søk etter patenterbarhet

Landskapssøk

TOPP

Be om tilbakeringing!

Takk for din interesse for TT Consultants. Vennligst fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg snart

  Sikre innovasjonene dine og lås opp markedspotensialet med vår AI integrert tilnærming.

  Skriv inn e-postadressen din nedenfor for å komme i kontakt med våre eksperter

   Forvandle ideer til strategiske eiendeler

   Be om tilbakeringing!

   Takk for din interesse for TT Consultants. Vennligst fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg snart