FAQ

Hjem / FAQ

Ofte Stilte Spørsmål

 • IP-tjenester
 • Patentporteføljeanalyse
 • Utforming og påtalestøtte
 • Teknologi intelligens
 • Markedsundersøkelser
 • general
Hva er kravene for patenterbarhet?

Patentsøknaden din går gjennom parametrene slik som oppfinnelsen din må være -  

Nyhet - Den skal ikke være tilgjengelig i noen form før patentinnleveringsdatoen. Selv om amerikansk patentlov gir deg et fristår før du sender inn en patentsøknad. 

Nyttig - Patentloven krever at oppfinnelsen din skal være nyttig og industrielt anvendelig. 

Krav til ikke-opplagthet – Oppfinnelsen din må være unik og bør ikke være modifikasjon av noe objekt. Det må ikke se ut som tidligere kjente. 

Hvilke skritt bør jeg ta hvis jeg mistenker at oppfinnelsen min kanskje ikke er unik eller kan ha blitt avslørt tidligere?

Hvis du har bekymringer om det unike ved oppfinnelsen din eller mulige tidligere avsløringer, kan du gjennomføre en Søk etter patenterbarhet med TT Consultants er et avgjørende skritt.

Tjenesten vår undersøker omfattende globale databaser for patenter og ikke-patentlitteratur for å evaluere oppfinnelsens nyhet og ikke-opplagthet. Vi utnytte sofistikerte AI-teknologier og ekspertise av erfarne IP-fagfolk for å gi en detaljert vurdering, som inkluderer potensielle likheter og eksisterende åndsverk som kan påvirke patenterbarheten. Dette lar deg avgrense oppfinnelsen din eller vurdere om du skal fortsette med en patentsøknad, dermed optimalisere dine ressurser og strategisk planlegging. 

Hvordan kan jeg effektivt utfordre en konkurrents patent som jeg mener ikke burde vært gitt fordi lignende teknologier allerede eksisterer?

Å utfordre en konkurrents patent krever solid bevis på at patentet ikke burde vært gitt på grunn av eksisterende lignende teknologier, kjent som kjent teknikk. TT-konsulenter Ugyldiggjøring av patent Søk Er designet for identifisere slik kjent teknikk som potensielt kan ugyldiggjøre et patent.

Vår hybrid metodikk kombinerer dyp AI-analyse med ekspertvurdering på tvers av omfattende databaser. Vi leverer detaljerte rapporter indikerer sårbarheter i patentets krav og gi strategiske råd om hvordan utnytte denne informasjonen i juridiske utfordringer eller forhandlinger, hjelper deg å fjerne konkurransehinder og vedlikeholde markedsintegritet. 

Hva er formålet med patentinngrepsanalysen?

Krenkelsessøk kan brukes i ulike typer analyser som

Kravendring under påtalefasen 

Identifikasjon av ulovlig bruk av den patenterte oppfinnelsen 

Lisensmuligheter (Lensing-IN & Licensing-Out) 

Patentinntektsgenerering 

Patentbeskjæring 

Hva er risikoen ved å gå inn i et marked uten å forstå det eksisterende patentlandskapet, og hvordan kan disse risikoene reduseres?

Å gå inn i et marked uten forståelse av det eksisterende patentlandskapet utsetter et selskap for betydelige juridiske og økonomiske risikoer, inkludert potensielle søksmål for patentinngrep. Gjennomføring av en Freedom to Operate (FTO)-søk med TT Consultants minimerer disse risikoene ved å gi en omfattende gjennomgang av relevante patenter i ditt målmarked.

Vår detaljerte analyse inkluderer lovlig status og omfang av håndhevbare patenter som kunne innvirkning produktets lansering. Denne essensielle innsikten informerer om strategiske beslutninger, for eksempel å finjustere produktfunksjoner eller forfølge lisensavtaler, for å sikre at din inngang på markedet er juridisk sikker og kommersielt forsvarlig. 

Kan du hjelpe til med å beskytte et unikt design som jeg ønsker å patentere, og hvordan skiller prosessen seg fra brukspatentsøk?

Å beskytte et unikt design gjennom et patent innebærer å utføre et designpatentsøk, som er forskjellig fra brukspatentsøk som fokuserer mer på funksjonaliteten til en oppfinnelse. TT Consultants har spesialisert seg på design patentsøk som utforsker visuelle egenskaper og estetikk registrert i designpatentdatabaser.

Våre AI-forbedrede søkeverktøy, supplert med ekspertanalyse, identifisere eksisterende design som potensielt kan komme i konflikt med ditt. Vi gir en detaljert rapport om designlandskapet, og tilbyr strategiske råd om designmodifikasjoner eller sannsynligheten for vellykket patentregistrering, for å sikre ditt design forblir både nyskapende og beskyttet. 

Hvordan kan jeg holde meg oppdatert på de siste teknologiske fremskritt i min bransje for å lede selskapets forsknings- og utviklingsstrategi?

Å holde seg à jour med de siste teknologiske fremskritt er avgjørende for å styre bedriftens FoU-strategi. TT-konsulenter State-of-the-art Søke service sporer forkant av teknologisk utvikling som er relevant for ditt felt.

Ved å bruke AI-drevet analyse og ekspertkurering, samler vi data fra patenter, vitenskapelige publikasjoner og industritrender til gi et omfattende syn på nåværende innovasjoner og fremtidige retninger. Denne detaljerte innsikten støtter din strategiske beslutningstaking, og hjelper deg tildele FoU-ressurser effektivt, forutse markedstrender, og vedlikeholde et konkurransefortrinn. 

Hva er den beste tilnærmingen til å administrere Standard Essential Patents (SEP-er) i min teknologisektor for å unngå juridiske problemer?

Administrerende Standard essensielle patenter (SEPs) effektivt er avgjørende for overholde industristandarder og unngå juridiske fallgruver. TT Consultants tilbyr eksperttjenester innen identifisering og navigering av SEP-er innen teknologisektoren din.

Vår tilnærming integrerer AI-verktøy med dybdeanalyse fra vårt erfarne team til identifisere relevante SEP-er og evaluer deres implikasjoner for produktene og tjenestene dine. Vi gi strategiske råd om håndtering av lisensiering, sikring av samsvar med industristandarder, og unngå brudd, og støtter dermed sømløs drift og markedsposisjonering. 

Hvordan kan din proprietære AI-teknologi, XLSCOUT, forbedre effektiviteten og nøyaktigheten til forskning og analyse av intellektuell eiendom?

XLSCOUT, TT Consultants proprietære AI-teknologi, revolusjonerer forskning på intellektuell eiendom ved å forbedre både effektiviteten og nøyaktigheten til tjenestene våre. Denne plattformen bruker avanserte maskinlæringsalgoritmer for å automatisere og avgrense søke- og analyseprosessene, noe som drastisk reduserer tiden som trengs for omfattende IP-undersøkelser.

XLSCOUTs evner lar oss raskt identifisere relevant kjent teknikk, vurdere patenterbarhet og analysere patentlandskap, og gi våre kunder presis, handlingskraftig innsikt. Denne teknologien setter kundene våre i stand til å ta informerte, strategiske beslutninger raskt, og sikrer at de ligger foran i et raskt utviklende immaterialrettsmiljø. 

Hvor mye koster et grunnleggende nyhets-/patenterbarhetssøk hos TT Consultants?

Hos TT Consultants, en grunnleggende Nyhet eller Søk etter patenterbarhet varierer vanligvis i pris fra $300 til $2,000. Denne prisvariasjonen avhenger av flere faktorer, inkludert kompleksiteten til den involverte teknologien, bredden i søket påkrevd, og de spesifikke kravene til kunden.

Et grunnleggende søk inkluderer vanligvis en grundig undersøkelse av eksisterende patenter og offentlige avsløringer (ikke-patentlitteratur) til bestemme hvis en oppfinnelse er ny og ikke åpenbar. Målet er å gi kundene en klar forståelse av den potensielle patenterbarheten til oppfinnelsen deres, slik at de kan ta informerte beslutninger om å søke patent. Denne tjenesten er avgjørende for oppfinnere og selskaper som ønsker å beskytte nye innovasjoner samtidig som de sikrer effektiv bruk av IP-budsjettet.

Hvor mye koster et grunnleggende invalideringssøk hos TT Consultants?

En grunnleggende Ugyldighetssøk hos TT kan konsulenter koste mellom $500 og $10,000. Kostnaden er påvirket av kompleksiteten til det aktuelle patentet, dybden av forskning påkrevd å utfordre dens gyldighet, og jurisdiksjoner som må dekkes.

Ugyldighetssøk er vanligvis mer detaljerte og krever et bredere undersøkelsesområde sammenlignet med patenterbarhetssøk, da de tar sikte på å avdekke tidligere kjent teknikk som potensielt kan ugyldiggjøre et eksisterende patent. Denne typen søk er avgjørende for selskaper som står overfor potensielle krenkelsesproblemer eller de som ønsker å bestride gyldigheten av en konkurrents patent.

Den høye delen av kostnadsområdet reflekterer søk som krever omfattende undersøkelser av globale databaser og ekspertanalyser, og sikrer at klienter får robust støtte i sine juridiske og strategiske bestrebelser. 

Jeg har avslørt oppfinnelsen min på en konferanse; kan den tilsvarende publikasjonen stoppe meg fra å få patent?

Den tidligere kjente forfatningen varierer mellom forskjellige jurisdiksjoner. For eksempel - den amerikanske patentloven aksepterer ""your disclosure"" hvis den er gjort innen et år før innleveringsdatoen for patent. 

Men europeiske patentlover er på en eller annen måte ekstreme på det siden de ikke tillater en slik frist for søkeren. Du bør kontakte landets opphavsretts- og patentmyndighet. 

 
Jeg har avslørt oppfinnelsen min på en konferanse; kan den tilsvarende publikasjonen stoppe meg fra å få patent? 

"Den kjente grunnloven varierer mellom ulike jurisdiksjoner. For eksempel - den amerikanske patentloven aksepterer ""your disclosure"" hvis den er gjort innen et år før innleveringsdatoen for patent. 

Men europeiske patentlover er på en eller annen måte ekstreme på det siden de ikke tillater en slik frist for søkeren. Du bør kontakte landets opphavsretts- og patentmyndighet. 

Hvordan kan jeg sikre at firmaets patentportefølje er i tråd med vår forretningsstrategi?

Å sikre at patentporteføljen din stemmer overens med forretningsstrategien din er avgjørende for å utnytte intellektuell eiendom effektivt for å støtte selskapets mål. TT Consultants gir detaljert Patent Portfolio Management tjenester hvor vi analyserer din nåværende patentbeholdning opp mot dine forretningsmål for å sikre sammenheng.  

Dette inkluderer å evaluere den teknologiske og kommersielle relevansen til hvert patent, identifisere hull i porteføljen din som kan kreve nye patenter, og foreslå avvikling av patenter som ikke lenger tjener dine strategiske interesser. Gjennom denne tjenesten hjelper vi deg å strømlinjeforme porteføljen din for å bedre støtte virksomhetens vekst og konkurranseposisjon. 

 • Vår tilnærming: 
  • Strategiske innrettingsvurderinger 
  • Gap-analyse i IP-dekning 
  • Anbefalinger for patenterverv eller avhendelser 
Hva bør jeg vurdere under due diligence for en fusjon eller et oppkjøp som involverer betydelige immaterielle eiendeler?

Ved fusjoner eller oppkjøp er due diligence-prosessen for immaterielle rettigheter sentralt. Den vurderer ikke bare verdien og styrken til IP-eiendeler, men identifiserer også eventuelle juridiske risikoer som kan påvirke transaksjonen.

TT Consultants gjennomfører grundige M&A – Patent Due Diligence, undersøker hvert patents gyldighet, håndhevbarhet og samsvar med virksomhetens strategiske mål.

Vi ser også på potensielle krenkelsesproblemer og friheten til å operere, og sikrer at IP-porteføljen øker verdien av avtalen i stedet for å utgjøre et ansvar. Våre omfattende rapporter støtter informert beslutningstaking under oppkjøp. 

 • Løsninger som tilbys: 
  • IP-verdivurdering og risikovurdering 
  • Lovoverholdelse og bruddanalyse 
  • Strategisk IP-integreringsplanlegging
Hvordan finner jeg ut hvilke patenter i porteføljen min som har størst verdi?

bestemme verdien av patenter i porteføljen din innebærer en systematisk evaluering basert på juridiske, tekniske og kommersielle kriterier. TT Konsulenter tilbyr Patentrangeringstjenester som vurderer virkningen, markedspotensialet og den teknologiske betydningen av hvert patent.

Vi bruker en rekke beregninger, inkludert siteringsanalyse, markedsanalyse og potensial for fremtidig innovasjon, for å rangere patenter og identifisere hvilke som gir det høyeste potensialet for inntektsgenerering eller strategiske fordeler. Denne informasjonen er avgjørende for å prioritere innsats og ressurser for IP-administrasjon. 

Hvilke strategier kan jeg bruke for å overvåke nye patenter som kan påvirke selskapets markedsposisjon?

Overvåking av nye patenter er avgjørende for å opprettholde et konkurransefortrinn.

TT-konsulenter Patentovervåkingstjenester gi kontinuerlig overvåking av nylig utstedte patenter og publiserte søknader i din bransje. Vi leverer skreddersydde rapporter som identifiserer potensielle trusler eller muligheter fra disse nye patentene, slik at virksomheten din kan reagere proaktivt – enten gjennom å justere FoU-retningen din, vurdere lisensieringsalternativer eller forberede seg på potensielle tvister. 

 • Vår tilnærming: 
  • Regelmessige oppdateringer om relevante nye patenter 
  • Konkurransedyktige analyser og strategisk innsikt 
  • Risikostyring og mulighetsidentifikasjon 
Hvordan kan jeg kommersialisere patentporteføljen min for å generere ytterligere inntektsstrømmer?

Kommersialisering av patentporteføljen din innebærer identifisering og utnytte muligheter for å tjene penger på IP-en din gjennom lisensiering, salg eller partnerskap. TT Consultants har spesialisert seg på Kommersialisering av patentporteføljeâ € <, vurderer hvert patent for dets markedspotensiale og matcher det med potensielle kjøpere eller lisensinnehavere.

Denne strategiske tilnærmingen øker ikke bare porteføljens verdi, men bidrar også til bedriftens bredere økonomiske mål.

Jeg er bekymret for potensielle patentutløp. Hvordan kan jeg administrere dette i porteføljen min?

Å håndtere patentutløp strategisk er avgjørende for opprettholde integriteten og verdien av patentporteføljen din.

TT konsulenter hjelper deg identifisere hvilke patenter nærmer seg utløp og evaluerer deres fortsatte verdi for virksomheten din. For patenter som fortsatt har betydelig kommersiell eller strategisk verdi, kan vi bistå i søknad om patentutvidelser der det er aktuelt eller foreslå alternative strategier som å utvikle og patentere nye forbedringer eller derivater. For de patentene som er mindre kritiske, kan vi anbefale å la dem utløpe for å frigjøre ressurser for mer verdifulle IP-investeringer.

Denne proaktive ledelsestilnærmingen sikrer at porteføljen din forblir robust og tilpasset virksomheten din mål. 

Hvordan håndterer jeg en stor portefølje med patenter innen ulike teknologifelt?

Å håndtere en stor, mangfoldig patentportefølje krever en organisert tilnærming for å administrere eiendeler på tvers av ulike teknologifelt effektivt.

TT konsulenter tilbyr omfattende tjenester som inkluderer segmentering av porteføljen din etter teknologisektor, vurdering av den kommersielle og strategiske relevansen til patenter innenfor hvert segment, og tilpassede styringsstrategier skreddersydd for hver sektors spesifikasjoner. Vår helhetlig tilnærming sikrer at hvert segment av porteføljen din er optimalisert for konkurransefortrinn og tilpasset sektorspesifikke trender og muligheter. 

Hva er de beste fremgangsmåtene for å redusere kostnadene forbundet med å opprettholde en patentportefølje?

Optimalisering av kostnadseffektiviteten til opprettholde en patentportefølje innebærer kritisk evaluering og strategisk beskjæring av mindre virkningsfulle patenter. TT konsulenter hjelper deg med å analysere hvert patent for kostnad kontra nytte, med tanke på faktorer som vedlikeholdsgebyrer, juridiske forsvar og markedsrelevans.

Vi anbefaler avvikler patenter som ikke lenger gir strategisk verdi eller har høye vedlikeholdskostnader i forhold til fordelene. I tillegg kan vi foreslå måter å tjene penger på underpresterende patenter gjennom lisensiering eller salg, og dermed transformere potensielle økonomiske avløp til inntektskilder. Vår strategiske kostnadsstyring bidrar til å sikre at din portefølje forblir mager og potent. 

Hvordan kan jeg bruke mine patenter til å styrke min posisjon mot konkurrenter?

strategisk utnytte patenter for å styrke din markedsposisjon innebærer å håndheve dine IP-rettigheter for å blokkere konkurrenter og utforske muligheter for krysslisensiering. TT konsulenter gir veiledning for å bruke din patentportefølje aggressivt ved identifisering nøkkelpatenter som kan tjene som adgangsbarrierer for konkurrenter i kjernemarkedene dine.

Vi også legge til rette forhandling av krysslisensavtaler var fordelaktig, slik at du kan utnytte dine IP-eiendeler samtidig som du reduserer risikoen for rettssaker og fremmer bransjeforhold. 

Hva bør jeg gjøre hvis jeg finner ut at deler av patentporteføljen min ikke presterer dårlig?

Å adressere underytelse i patentporteføljen din er avgjørende for opprettholde dens generelle helse og effektivitet. TT konsulenter gjennomfører en grundig analyse for å identifisere underpresterende patenter og gir strategiske anbefalinger basert på deres nåværende og potensielle verdi.

Vi kan foreslå å reposisjonere disse patentene gjennom ekstra FoU, forfølge nye markeder eller styrke patentkrav for å forbedre deres kommersielle levedyktighet. Alternativt, hvis visse patenter ikke lenger stemmer overens med dine strategiske mål, kan vi administrere avhendelsen av dem eller anbefale å la dem bortfalle for å omfordele ressurser mer effektivt. 

Hva kan jeg gjøre for å sikre at patentsøknaden min blir akseptert?

Sikre at patentsøknaden din oppfyller høye standarer påkrevd for aksept innebærer grundig forberedelse og strategisk utforming. TT Consultants tilbyr omfattende Utforming og påtalestøtte for å hjelpe deg med å navigere i denne prosessen.

Vårt team bistår i å lage en klar, detaljert og bred nok patentsøknad som tar for seg alle lovpålagte krav til patenterbarhet samtidig som den beskytter oppfinnelsen din på en adekvat måte. Vi fokuserer på kravenes klarhet og spesifikasjonens grundighet, faktorer som er avgjørende for en vellykket gjennomgang av patentgranskere. 

Hvordan kan illustrasjoner av høy kvalitet øke sjansene for suksess for patentsøknaden min?

Illustrasjoner av høy kvalitet er avgjørende for å gjøre patentsøknaden din mer forståelig. TT Konsulenter leverer Patenttegnings- og illustrasjonstjenester, hvor fagtegninger genereres delvis gjennom vår generative AI & LLM-er-drevne verktøy, som sikrer presis og tydelig skildring av oppfinnelsens tekniske detaljer.

Disse illustrasjonene hjelper til med å formidle det unike og funksjonaliteten til oppfinnelsen din til patentgranskere, og reduserer tvetydigheter og potensielt fremskynde eksamensprosessen. 

Jeg har mottatt en kontorsak fra patentkontoret. Hvordan skal jeg svare for å sikre at søknaden min går videre?

Å motta en kontorhandling kan være et kritisk punkt i patentsøknadsprosessen. TT Consultants har spesialisert seg på Patentforfølgning og kontorets handlingssvar, gir ekspert bistand å adressere og overvinne sensorens bekymringer.

Vår tilnærming innebærer en grundig analyse av kontorets handlinger, strategiske endringer i krav om nødvendig, og en overbevisende argumentasjon som svar som er i tråd med patentlovgivning og presedenser. Dette skreddersydde svaret øker sannsynligheten for å fremme søknaden din mot bevilgning. 

Hvordan kan jeg beskytte de tekniske detaljene i oppfinnelsen min effektivt i patentsøknaden?

Å beskytte de tekniske detaljene i oppfinnelsen din krever en omfattende og strategisk tilnærming til patentutforming. Med TT-konsulenter Patenttegnings- og illustrasjonstjeneste, sikrer vi at alle aspekter av oppfinnelsen din er dokumentert på en detaljert og juridisk forsvarlig måte.

Våre erfarne patenttegnere jobber tett med ditt tekniske team for å innkapsle alle kritiske funksjoner og potensielle variasjoner av oppfinnelsen din, ivareta nyheten og utvide beskyttelsesomfanget. 

Hvilke strategier kan jeg bruke for å håndtere avslag eller innvendinger under patentsøknadsfasen?

Håndtering av avslag eller innvendinger i patentsøknadsfasen krever en strategisk og informert tilnærming. TT-konsulenter Patentpåtale og responstjeneste for kontorhandling gir ekspertveiledning om hvordan du kan håndtere avslag effektivt.

Vi analyserer grunnlaget for sensorens innvendinger, utvikler argumenter eller endringer som følger patentretten, og utarbeider utfyllende dokumentasjon som kan avklare uklarheter og forsterke søknadens sterke sider. Vår proaktive styring av påtaleprosessen tar sikte på å maksimere sjansene dine for et gunstig resultat. 

Hvordan kan jeg sikre at patentsøknaden min stemmer overens med globale patentstandarder hvis jeg har tenkt å sende inn i flere land?

Å sikre at patentsøknaden din stemmer overens med globale standarder er avgjørende når du planlegger å sende inn flere jurisdiksjoner. TT-konsulenter Utforming og påtalestøtte inkluderer å forberede patentsøknaden din for å møte ulike internasjonale patentlover og krav.

Teamet vårt har lang erfaring med nyansene til forskjellige patentsystemer og kan tilpasse søknaden din for å sikre samsvar og forbedre dens levedyktighet i flere land. Denne globale tilnærmingen hjelper til med å strømlinjeforme internasjonale registreringer og beskytter oppfinnelsen din i større skala. 

Hvordan kan jeg forstå den nåværende teknologien i min bransje for å planlegge mine FoU-investeringer effektivt?

For å strategisk planlegge FoU-investeringene dine, er en dyp forståelse av det nåværende teknologiske landskapet i din bransje avgjørende. TT Consultants tilbyr omfattende Patentlandskapsanalyse ved å bruke en AI & LLM-basert hybrid tilnærming.

Denne metoden kombinerer avansert dataanalyse med ekspertinnsikt for å levere en detaljert kartlegging av eksisterende patenter, trender og nøkkelaktører. Av identifisering modne områder og fremvoksende teknologier, gir vi deg handlingskraftig intelligens for å fokusere investeringene dine der de kan generere mest effekt og sikre at du forbli i forkant av innovasjon. 

Hvilke strategier kan jeg bruke for å oppdage nye teknologier som kan påvirke virksomheten min?

Identifisere fremvoksende teknologier tidlig kan betydelig innvirkning din bedrifts konkurranseposisjon og strategiske utvikling. TT-konsulenter Teknologi speidertjenester bruke en AI & LLM basert hybrid tilnærming for systematisk søk ​​og evaluering nye teknologier på tvers av globale markeder.

Denne tjenesten hjelper deg med å oppdage innovasjoner som kan forstyrre din bransje eller gi nye muligheter for vekst, som gjør at du proaktivt kan tilpasse eller integrere disse teknologiene i forretningsmodellen din. 

Hvordan kan jeg holde styr på utviklingen innen spesifikke teknologier som er kritiske for virksomheten min?

Å holde seg oppdatert på utviklingen innen teknologier som er kritiske for virksomheten din er nøkkelen til opprettholde konkurransefordel. TT Konsulenter leverer Teknologi sporingstjenester, kontinuerlig overvåking teknologiske fremskritt ved hjelp av sofistikerte dataanalyseverktøy.

Vi leverer periodiske rapporter som beskriver fremgang i teknologier av interesse, inkludert patentsøknader, akademisk forskning og industrinyheter, og hjelper deg med å ta informerte beslutninger om teknologiadopsjon og utvikling. 

Hvordan kan jeg evaluere mine konkurrenters styrker og svakheter for å bedre posisjonere bedriften min?

Evaluering av konkurrentenes styrker og svakheter innebærer omfattende analyser for å forstå deres evner og strategiske posisjoner. TT Konsulenter tilbyr Tjenester for konkurrentovervåking og benchmarking, ved hjelp av avanserte analyser for å samle inn data om konkurrentenes patentaktiviteter, produktstrategier og markedsytelse.

Denne informasjonen lar deg benchmarke virksomheten din mot industriledere og identifisere strategiske muligheter for å differensiere dine tilbud eller forbedre din markedsposisjon. 

Hva kan jeg gjøre for å identifisere uutnyttede muligheter innenfor mitt teknologiske domene?

Identifisere uutnyttede muligheter krever en grundig analyse av ditt teknologiske domene for å finne områder som mangler innovasjon. TT Consultants har spesialisert seg på Whitespace og teknologiprognoseanalyse, som bruker en AI & LLM-basert hybrid tilnærming for å forutsi fremtidige teknologitrender og identifisere hull i dagens marked.

Denne fremtidsrettede analysen gir et veikart for hvor virksomheten din kan lede innovasjon, og veileder dine strategiske beslutninger mot områder med mindre konkurranse og høyt potensial for vekst. 

Hvordan sikrer jeg at teknologiutviklingen min ikke dupliserer eksisterende løsninger?

Å sikre at teknologiutviklingen din er unik og ikke bare duplisering innebærer grundig forskning på eksisterende teknologier og patenter. TT-konsulenter Tjeneste for patentlandskapsanalyse gir en omfattende oversikt over alle relevante teknologier innen ditt felt.

By identifisering eksisterende løsninger og patenter, kan du rette din FoU-innsats mot virkelig innovative eller betydelig forbedrede løsninger, som sikrer effektiv bruk av ressurser og forbedrer din immaterielle portefølje. 

Hvordan kan jeg forutse teknologiske endringer i bransjen min for å opprettholde et konkurransefortrinn?

Å forutse teknologiske endringer krever en analytisk tilnærming for å forstå hvordan innovasjoner utvikler seg i din bransje. TT-konsulenter Tjeneste for analyse av teknologiprognoser bruker prediktiv analyse og markedstrenddata for å forutsi fremtidig teknologisk utvikling.

Denne innsikten lar virksomheten din forberede seg på forhånd for markedsendringer, tilpasse strategier raskt og innovere proaktivt, og sikre et konkurransefortrinn etter hvert som bransjen din utvikler seg. 

Hvilke metoder kan jeg bruke for å finne nye teknologier som kan revolusjonere mine nåværende produkter?

Finne nye teknologier som kan revolusjonere produktene dine innebærer speiding utover tradisjonelle grenser og integrering av innsikt fra ulike felt. Hos TT Consultants, vår Teknologi speidertjenester er designet for å identifisere skjærekant teknologier og applikasjoner som kan heve produkttilbudet ditt.

Vi analyserer innovasjoner fra globale kilder og vurderer deres anvendelighet og potensielle innvirkning på produktene dine, og sikrer at du er først på markedet med transformative løsninger. 

Hvordan kan jeg overvåke bransjen min for potensielle trusler fra nye aktører eller teknologier?

Overvåking av potensielle trusler fra nye aktører eller forstyrrende teknologier krever en årvåken tilnærming til bransjeanalyse. TT Consultants kombinerer Konkurrentovervåking med Teknologisporing å tilby en helhetlig oversikt over både etablerte og nye aktører.

Dette doble fokuset sikrer at du er godt forberedt på potensielle forstyrrelser, slik at du enten kan tilpasse strategiene dine som svar eller gripe fordelene ved å ta i bruk førstemann. nye teknologier. 

Hvordan finner jeg hull i markedet som bedriften min kan utnytte for teknologisk utvikling?

Finne hull i markedet som kan utnyttes til teknologisk fremskritt innebærer en strategisk analyse av nåværende og anslåtte markedsbehov kontra eksisterende løsninger. TT Konsulenter utfører dybde Whitespace-analyse for å oppdage disse hullene.

Denne tjenesten gir innsikt i områder med lav innovasjonstetthet og høy markedsetterspørsel, og gir deg muligheten til å utvikle nye produkter eller teknologier som dekker disse udekkede behovene og posisjonere din bedrift som en innovasjonsleder. 

Hvordan kan vi utnytte bærekraftstrender for å innovere i vår produktlinje?

Ettersom bærekraft blir en nøkkeldriver i forbrukernes preferanser, er det viktig å forstå hvordan man kan innovere i tråd med bærekraftige fremskritt. TT-konsulenter kan bistå i kartlegging av teknologilandskap basert på bærekraftige trender, lage veikart for bærekraft og scenarioplanlegging for å sikre at produktinnovasjonene dine stemmer overens med både nåværende og nye miljøbevisste markedskrav.

I tillegg kan vi analysere policydrivere og reguleringer som påvirker bærekraft for å sikre at produktutviklingen din oppfyller industristandarder og forbrukernes forventninger. 

Vi må forstå de siste FoU-trendene for å holde vår innovasjonspipeline konkurransedyktig. Kan du hjelpe?

For å holde din innovasjonspipeline konkurransedyktig krever innsikt i de siste FoU-trendene innen din bransje.

TT konsulenter tilbyr tjenester for å spore og analysere FoU-innsatsen til nøkkelaktører, og gir deg en klar forståelse av innovasjonssporet og teknologiske beredskapsnivåer (TRLs).

Vi kan også hjelpe til identifisering mellomrom og speide etter nye teknologier for å sikre at din FoU-innsats er ledende og din pipeline robust. 

Hvordan kan vi identifisere og vurdere nye teknologier for å opprettholde vår ledelse i markedet?

Identifisere og vurdering av nye teknologier er avgjørende for opprettholde markedslederskap. TT konsulenter kan utføre en grundig teknologivurdering, inkludert IP-analyse og litteraturgjennomganger, for å sikre at du er klar over og kan dra nytte av de siste teknologiske innovasjonene.

Vår produkt- og teknologisammenbrudd, kombinert med benchmarking, gir deg en strategisk fordel i å forstå og utnytte disse teknologiene effektivt.

I møte med aggressiv konkurranse, hvordan kan vi strategisk posisjonere IP-porteføljen vår?

Strategisk posisjonering av IP-porteføljen din i møte med aggressiv konkurranse krever en detaljert forståelse av IP-landskapet. TT konsulenter kan utføre en grundig analyse av konkurrentens IP- og produktporteføljer, og gi innsikt i deres påtalestrategier og aktiviteter.

Denne konkurransemessige intelligensen lar deg strategisk posisjonere IP-porteføljen din for å styrke markedsposisjonen din og forsvare deg mot konkurransepress. 

Vi ønsker å forutsi teknologitrender for å veilede vår langsiktige strategiske planlegging. Kan du gi denne framsyninga?

Prognose teknologitrender er avgjørende for langsiktig strategisk planlegging. TT-konsulenter kan hjelpe til med dette ved å gjennomføre en omfattende teknologiprognoseanalyse.

Ved å evaluere store aktører og startups, teknologiske tidslinjer og innovasjonsspor, kan vi gi deg fremsynet som trengs for å veilede dine strategiske beslutninger. Dette sikrer at virksomheten din ikke bare reagerer på dagens trender, men også er godt forberedt på fremtidig markedsutvikling. 

Hvordan kan vi forutse og forberede oss på regulatoriske endringer i vår bransje for å sikre fortsatt overholdelse og markedstilgang?

Navigering av reguleringsendringer krever en proaktiv og informert tilnærming.

TT-konsulenter kan gjennomføre en detaljert Geografisk trend og regulatorisk analyse, slik at bedriften din kan forutse kommende endringer i retningslinjer og forskrifter. Vi vurderer implikasjonene av disse endringene på dine produkter og operasjoner, og gir deg en strategisk fordel i samsvarsplanlegging.

Denne fremsynet lar deg justere prosessene og produktspesifikasjonene dine på forhånd, og sikrer uavbrutt markedstilgang og et fortsatt konkurransefortrinn. 

Hvordan kan vi utnytte industripartnerskap og investornettverk for å akselerere vår teknologikommersialisering?

Utnytte industripartnerskap og investornettverk is nøkkelen til vellykket teknologikommersialisering. TT-konsulenter kan legge til rette identifisering av potensielle partnere, investorer eller utstillere som er i tråd med dine forretningsmål og teknologitilbud.

Vår tjeneste inkluderer å analysere finansieringstrender og investeringsmønstre, bistå deg i å lage overbevisende pitches, og posisjonere teknologien din på en måte som resonerer med interessenter. Denne tilnærmingen akselererer ikke bare kommersialiseringsprosessen, men øker også potensialet for fruktbare samarbeid og økte investeringsmuligheter. 

Når vi utvikler vår go-to-market-strategi, hvordan kan vi sikre at den støttes av robust markeds- og konkurranseinformasjon?

Å utvikle en solid go-to-market-strategi krever inngående markedsforståelse og konkurransemessig intelligens. TT Konsulenter leverer Markeds- og konkurranseetterretningstjenester, som inkluderer en detaljert vurdering av markedsstørrelse, vekstbaner, etterspørselsdynamikk og konkurransedyktig benchmarking.

Vi dykker dypt inn i det konkurransedyktige landskapet, analyserer markedsandeler, vekststrategier og posisjonering av nøkkelaktører for å utstyre deg med handlingskraftig innsikt. Denne intelligensen informerer din gå-til-marked-strategi, og sikrer at den er velbegrunnet og strategisk forsvarlig. 

Hvordan kan vi effektivt spore og administrere vår teknologiutviklingspipeline for å ligge i forkant av markedskrav og teknologiske endringer?

Effektiv styring av din teknologiutviklingspipeline er avgjørende for å holde tritt med markedskrav og teknologiske endringer. TT Consultants tilbyr tjenester for å spore din teknologipipeline, vurdere muligheten og risikoen knyttet til hvert utviklingstrinn.

vi ansetter teknologispeiding og mellomromsanalyse til identifisere områder for innovasjon, som sikrer at rørledningen din reflekterer nye markedsbehov og holder deg i forkant. Ved kontinuerlig overvåking fremdrift og justering av prioriteringer, hjelper vi vedlikeholde ditt teknologiske lederskap. 

Organisasjonen vår utforsker bærekraftig innovasjon som en kjernestrategi. Hvordan kan vi samordne vårt bærekraftarbeid med bransjens standarder og beste praksis?

Å tilpasse seg bransjestandarder og beste praksis er avgjørende når man omfavner bærekraftig innovasjon. TT konsulenter spesialiserer seg på å utføre teknologilandskapsanalyse basert på bærekraftige fremskritt.

Vi gir deg bærekraftige veikart og scenarioplanlegging, og hjelper deg med å se for deg og legge strategier for bærekraftig praksis som er i tråd med bransjens referanser. Dessuten vurderer vi drivere og reguleringer som påvirker bærekraft for å sikre at innsatsen din ikke bare er nyskapende, men også er i samsvar med regelverket og sosialt ansvarlig. Denne strategiske justeringen hjelper deg med å ikke bare møte, men overgå industristandarder, og posisjonere organisasjonen din som en leder innen bærekraftig innovasjon. 

Hva menes med immaterielle rettigheter (IPR)?

Immaterielle rettigheter (IPR) dekker sinnets kreasjoner og gis av respektive myndigheter til IP-skapere for nye og originale ideer. Ingen kan bruke andres immaterielle rettigheter uten deres tillatelse. Disse privilegiene kommer med et visst nivå av monopol og eksklusivitet.

Kan jeg lansere et produkt som allerede er på markedet?

Ja, du kan lansere et produkt, men før lansering må du validere produktet ditt slik at produktet ditt er trygt og ikke kan krenke andre oppfinnelser som allerede er på markedet.

Hvordan kan vi beskytte patentet vårt mot andre?

Etter innlevering av patent hjelper regelmessig praksis deg med å beskytte patentet ditt mot å ugyldiggjøre eller krenke andre sitater.

Hva er et patent? Typer patenter?

"Et patent er en rettighet gitt til en oppfinner av den føderale regjeringen som tillater oppfinneren å ekskludere andre fra å lage, selge eller bruke oppfinnelsen i en periode på 20 år.

Typer - Utility Patent, Design Patent og Plant patent

Kan programvareapplikasjoner patenteres?

Ja, i USA er programvarebaserte oppfinnelser fortsatt patenterbare. Imidlertid må programvarepatentsøknader oppfylle visse tekniske krav og være utformet ekstremt nøye for å være patentkvalifisert.

Kan en forretningsmetode patenteres?

I følge den indiske patentloven seksjon 3, som omhandler oppfinnelser som ikke anses som patenterbare, er ingen matematisk metode eller forretningsmetode eller et dataprogram eller algoritmer patenterbare.

Hva er de forskjellige typene søk i IP?

I vårt firma "TT Consultants" tilbyr vi ulike typer søk som:

 • Søk etter patenterbarhet
 • Søk etter validering/ugyldiggjøring
 • Krenkelsessøk
 • FTO-søk
 • Teknologispeiding
 • Landskap og mer.
Hva er landskapsforskning?

A Patentlandskapsforskning er et bredt søk etter patenter innen et bestemt teknologisk område. I hovedsak er dette søket dypere enn et State of Art-søk etter at det er fullført. Å se på enorme sett med patentdata kan hjelpe deg med å få et bedre perspektiv på det større bildet og ta mer informerte beslutninger.

Hva er teknologispeiding?

Teknologispeiding er en del av trendforskning som omhandler regelmessig og systematisk observasjon av teknologisk utvikling og tidlig gjenkjennelse av nye teknologier.

Hva er patentscoring og -rangering? Hvordan er det nyttig?

Evaluering (poengsum eller rangering) av patentene dine kan hjelpe deg med å bestemme den faktiske verdien av patentet ditt, og forstå de kommende fremtidige trendene. På grunnlag av poengsummen kan patenter praktiseres med jevne mellomrom for å identifisere markedsveksten og dens krav.

Kan jeg registrere et patent i flere land?

Ja, du kan registrere et patent i flere land med flere språk. Et godt alternativ er å sende inn en internasjonal søknad under Patent Cooperation Treaty (PCT), administrert av WIPO.

Hva er PCT (Patent Cooperation Treaty)?

Patent Cooperation Treaty (PCT) er en internasjonal traktat som lar en kreve innenlandsk prioritet i PCT-medlemsland. Gjennom PCT kan man sende inn søknader i land av interesse innen 30 måneder etter prioritetsdatoen. En patentsøkerapport leveres under PCT-systemet, og en foreløpig vurdering av en søknad utføres på forespørsel. Denne tilleggsinformasjonen gjør at investeringen kan utsettes i 30 måneder.

Hvor lang tid tar det å gi patent?

Rundt 3 til 5 år å gi patent.

Hva er livssyklusen til et patent?

Levetiden til et patent er ikke lenger enn 20 år fra innleveringsdatoen.

IP-tjenester

Hva er kravene for patenterbarhet?

Patentsøknaden din går gjennom parametrene slik som oppfinnelsen din må være -  

Nyhet - Den skal ikke være tilgjengelig i noen form før patentinnleveringsdatoen. Selv om amerikansk patentlov gir deg et fristår før du sender inn en patentsøknad. 

Nyttig - Patentloven krever at oppfinnelsen din skal være nyttig og industrielt anvendelig. 

Krav til ikke-opplagthet – Oppfinnelsen din må være unik og bør ikke være modifikasjon av noe objekt. Det må ikke se ut som tidligere kjente. 

Hvilke skritt bør jeg ta hvis jeg mistenker at oppfinnelsen min kanskje ikke er unik eller kan ha blitt avslørt tidligere?

Hvis du har bekymringer om det unike ved oppfinnelsen din eller mulige tidligere avsløringer, kan du gjennomføre en Søk etter patenterbarhet med TT Consultants er et avgjørende skritt.

Tjenesten vår undersøker omfattende globale databaser for patenter og ikke-patentlitteratur for å evaluere oppfinnelsens nyhet og ikke-opplagthet. Vi utnytte sofistikerte AI-teknologier og ekspertise av erfarne IP-fagfolk for å gi en detaljert vurdering, som inkluderer potensielle likheter og eksisterende åndsverk som kan påvirke patenterbarheten. Dette lar deg avgrense oppfinnelsen din eller vurdere om du skal fortsette med en patentsøknad, dermed optimalisere dine ressurser og strategisk planlegging. 

Hvordan kan jeg effektivt utfordre en konkurrents patent som jeg mener ikke burde vært gitt fordi lignende teknologier allerede eksisterer?

Å utfordre en konkurrents patent krever solid bevis på at patentet ikke burde vært gitt på grunn av eksisterende lignende teknologier, kjent som kjent teknikk. TT-konsulenter Ugyldiggjøring av patent Søk Er designet for identifisere slik kjent teknikk som potensielt kan ugyldiggjøre et patent.

Vår hybrid metodikk kombinerer dyp AI-analyse med ekspertvurdering på tvers av omfattende databaser. Vi leverer detaljerte rapporter indikerer sårbarheter i patentets krav og gi strategiske råd om hvordan utnytte denne informasjonen i juridiske utfordringer eller forhandlinger, hjelper deg å fjerne konkurransehinder og vedlikeholde markedsintegritet. 

Hva er formålet med patentinngrepsanalysen?

Krenkelsessøk kan brukes i ulike typer analyser som

Kravendring under påtalefasen 

Identifikasjon av ulovlig bruk av den patenterte oppfinnelsen 

Lisensmuligheter (Lensing-IN & Licensing-Out) 

Patentinntektsgenerering 

Patentbeskjæring 

Hva er risikoen ved å gå inn i et marked uten å forstå det eksisterende patentlandskapet, og hvordan kan disse risikoene reduseres?

Å gå inn i et marked uten forståelse av det eksisterende patentlandskapet utsetter et selskap for betydelige juridiske og økonomiske risikoer, inkludert potensielle søksmål for patentinngrep. Gjennomføring av en Freedom to Operate (FTO)-søk med TT Consultants minimerer disse risikoene ved å gi en omfattende gjennomgang av relevante patenter i ditt målmarked.

Vår detaljerte analyse inkluderer lovlig status og omfang av håndhevbare patenter som kunne innvirkning produktets lansering. Denne essensielle innsikten informerer om strategiske beslutninger, for eksempel å finjustere produktfunksjoner eller forfølge lisensavtaler, for å sikre at din inngang på markedet er juridisk sikker og kommersielt forsvarlig. 

Kan du hjelpe til med å beskytte et unikt design som jeg ønsker å patentere, og hvordan skiller prosessen seg fra brukspatentsøk?

Å beskytte et unikt design gjennom et patent innebærer å utføre et designpatentsøk, som er forskjellig fra brukspatentsøk som fokuserer mer på funksjonaliteten til en oppfinnelse. TT Consultants har spesialisert seg på design patentsøk som utforsker visuelle egenskaper og estetikk registrert i designpatentdatabaser.

Våre AI-forbedrede søkeverktøy, supplert med ekspertanalyse, identifisere eksisterende design som potensielt kan komme i konflikt med ditt. Vi gir en detaljert rapport om designlandskapet, og tilbyr strategiske råd om designmodifikasjoner eller sannsynligheten for vellykket patentregistrering, for å sikre ditt design forblir både nyskapende og beskyttet. 

Hvordan kan jeg holde meg oppdatert på de siste teknologiske fremskritt i min bransje for å lede selskapets forsknings- og utviklingsstrategi?

Å holde seg à jour med de siste teknologiske fremskritt er avgjørende for å styre bedriftens FoU-strategi. TT-konsulenter State-of-the-art Søke service sporer forkant av teknologisk utvikling som er relevant for ditt felt.

Ved å bruke AI-drevet analyse og ekspertkurering, samler vi data fra patenter, vitenskapelige publikasjoner og industritrender til gi et omfattende syn på nåværende innovasjoner og fremtidige retninger. Denne detaljerte innsikten støtter din strategiske beslutningstaking, og hjelper deg tildele FoU-ressurser effektivt, forutse markedstrender, og vedlikeholde et konkurransefortrinn. 

Hva er den beste tilnærmingen til å administrere Standard Essential Patents (SEP-er) i min teknologisektor for å unngå juridiske problemer?

Administrerende Standard essensielle patenter (SEPs) effektivt er avgjørende for overholde industristandarder og unngå juridiske fallgruver. TT Consultants tilbyr eksperttjenester innen identifisering og navigering av SEP-er innen teknologisektoren din.

Vår tilnærming integrerer AI-verktøy med dybdeanalyse fra vårt erfarne team til identifisere relevante SEP-er og evaluer deres implikasjoner for produktene og tjenestene dine. Vi gi strategiske råd om håndtering av lisensiering, sikring av samsvar med industristandarder, og unngå brudd, og støtter dermed sømløs drift og markedsposisjonering. 

Hvordan kan din proprietære AI-teknologi, XLSCOUT, forbedre effektiviteten og nøyaktigheten til forskning og analyse av intellektuell eiendom?

XLSCOUT, TT Consultants proprietære AI-teknologi, revolusjonerer forskning på intellektuell eiendom ved å forbedre både effektiviteten og nøyaktigheten til tjenestene våre. Denne plattformen bruker avanserte maskinlæringsalgoritmer for å automatisere og avgrense søke- og analyseprosessene, noe som drastisk reduserer tiden som trengs for omfattende IP-undersøkelser.

XLSCOUTs evner lar oss raskt identifisere relevant kjent teknikk, vurdere patenterbarhet og analysere patentlandskap, og gi våre kunder presis, handlingskraftig innsikt. Denne teknologien setter kundene våre i stand til å ta informerte, strategiske beslutninger raskt, og sikrer at de ligger foran i et raskt utviklende immaterialrettsmiljø. 

Hvor mye koster et grunnleggende nyhets-/patenterbarhetssøk hos TT Consultants?

Hos TT Consultants, en grunnleggende Nyhet eller Søk etter patenterbarhet varierer vanligvis i pris fra $300 til $2,000. Denne prisvariasjonen avhenger av flere faktorer, inkludert kompleksiteten til den involverte teknologien, bredden i søket påkrevd, og de spesifikke kravene til kunden.

Et grunnleggende søk inkluderer vanligvis en grundig undersøkelse av eksisterende patenter og offentlige avsløringer (ikke-patentlitteratur) til bestemme hvis en oppfinnelse er ny og ikke åpenbar. Målet er å gi kundene en klar forståelse av den potensielle patenterbarheten til oppfinnelsen deres, slik at de kan ta informerte beslutninger om å søke patent. Denne tjenesten er avgjørende for oppfinnere og selskaper som ønsker å beskytte nye innovasjoner samtidig som de sikrer effektiv bruk av IP-budsjettet.

Hvor mye koster et grunnleggende invalideringssøk hos TT Consultants?

En grunnleggende Ugyldighetssøk hos TT kan konsulenter koste mellom $500 og $10,000. Kostnaden er påvirket av kompleksiteten til det aktuelle patentet, dybden av forskning påkrevd å utfordre dens gyldighet, og jurisdiksjoner som må dekkes.

Ugyldighetssøk er vanligvis mer detaljerte og krever et bredere undersøkelsesområde sammenlignet med patenterbarhetssøk, da de tar sikte på å avdekke tidligere kjent teknikk som potensielt kan ugyldiggjøre et eksisterende patent. Denne typen søk er avgjørende for selskaper som står overfor potensielle krenkelsesproblemer eller de som ønsker å bestride gyldigheten av en konkurrents patent.

Den høye delen av kostnadsområdet reflekterer søk som krever omfattende undersøkelser av globale databaser og ekspertanalyser, og sikrer at klienter får robust støtte i sine juridiske og strategiske bestrebelser. 

Jeg har avslørt oppfinnelsen min på en konferanse; kan den tilsvarende publikasjonen stoppe meg fra å få patent?

Den tidligere kjente forfatningen varierer mellom forskjellige jurisdiksjoner. For eksempel - den amerikanske patentloven aksepterer ""your disclosure"" hvis den er gjort innen et år før innleveringsdatoen for patent. 

Men europeiske patentlover er på en eller annen måte ekstreme på det siden de ikke tillater en slik frist for søkeren. Du bør kontakte landets opphavsretts- og patentmyndighet. 

 
Jeg har avslørt oppfinnelsen min på en konferanse; kan den tilsvarende publikasjonen stoppe meg fra å få patent? 

"Den kjente grunnloven varierer mellom ulike jurisdiksjoner. For eksempel - den amerikanske patentloven aksepterer ""your disclosure"" hvis den er gjort innen et år før innleveringsdatoen for patent. 

Men europeiske patentlover er på en eller annen måte ekstreme på det siden de ikke tillater en slik frist for søkeren. Du bør kontakte landets opphavsretts- og patentmyndighet. 

Markedsundersøkelser

Hvordan kan vi utnytte bærekraftstrender for å innovere i vår produktlinje?

Ettersom bærekraft blir en nøkkeldriver i forbrukernes preferanser, er det viktig å forstå hvordan man kan innovere i tråd med bærekraftige fremskritt. TT-konsulenter kan bistå i kartlegging av teknologilandskap basert på bærekraftige trender, lage veikart for bærekraft og scenarioplanlegging for å sikre at produktinnovasjonene dine stemmer overens med både nåværende og nye miljøbevisste markedskrav.

I tillegg kan vi analysere policydrivere og reguleringer som påvirker bærekraft for å sikre at produktutviklingen din oppfyller industristandarder og forbrukernes forventninger. 

Vi må forstå de siste FoU-trendene for å holde vår innovasjonspipeline konkurransedyktig. Kan du hjelpe?

For å holde din innovasjonspipeline konkurransedyktig krever innsikt i de siste FoU-trendene innen din bransje.

TT konsulenter tilbyr tjenester for å spore og analysere FoU-innsatsen til nøkkelaktører, og gir deg en klar forståelse av innovasjonssporet og teknologiske beredskapsnivåer (TRLs).

Vi kan også hjelpe til identifisering mellomrom og speide etter nye teknologier for å sikre at din FoU-innsats er ledende og din pipeline robust. 

Hvordan kan vi identifisere og vurdere nye teknologier for å opprettholde vår ledelse i markedet?

Identifisere og vurdering av nye teknologier er avgjørende for opprettholde markedslederskap. TT konsulenter kan utføre en grundig teknologivurdering, inkludert IP-analyse og litteraturgjennomganger, for å sikre at du er klar over og kan dra nytte av de siste teknologiske innovasjonene.

Vår produkt- og teknologisammenbrudd, kombinert med benchmarking, gir deg en strategisk fordel i å forstå og utnytte disse teknologiene effektivt.

I møte med aggressiv konkurranse, hvordan kan vi strategisk posisjonere IP-porteføljen vår?

Strategisk posisjonering av IP-porteføljen din i møte med aggressiv konkurranse krever en detaljert forståelse av IP-landskapet. TT konsulenter kan utføre en grundig analyse av konkurrentens IP- og produktporteføljer, og gi innsikt i deres påtalestrategier og aktiviteter.

Denne konkurransemessige intelligensen lar deg strategisk posisjonere IP-porteføljen din for å styrke markedsposisjonen din og forsvare deg mot konkurransepress. 

Vi ønsker å forutsi teknologitrender for å veilede vår langsiktige strategiske planlegging. Kan du gi denne framsyninga?

Prognose teknologitrender er avgjørende for langsiktig strategisk planlegging. TT-konsulenter kan hjelpe til med dette ved å gjennomføre en omfattende teknologiprognoseanalyse.

Ved å evaluere store aktører og startups, teknologiske tidslinjer og innovasjonsspor, kan vi gi deg fremsynet som trengs for å veilede dine strategiske beslutninger. Dette sikrer at virksomheten din ikke bare reagerer på dagens trender, men også er godt forberedt på fremtidig markedsutvikling. 

Hvordan kan vi forutse og forberede oss på regulatoriske endringer i vår bransje for å sikre fortsatt overholdelse og markedstilgang?

Navigering av reguleringsendringer krever en proaktiv og informert tilnærming.

TT-konsulenter kan gjennomføre en detaljert Geografisk trend og regulatorisk analyse, slik at bedriften din kan forutse kommende endringer i retningslinjer og forskrifter. Vi vurderer implikasjonene av disse endringene på dine produkter og operasjoner, og gir deg en strategisk fordel i samsvarsplanlegging.

Denne fremsynet lar deg justere prosessene og produktspesifikasjonene dine på forhånd, og sikrer uavbrutt markedstilgang og et fortsatt konkurransefortrinn. 

Hvordan kan vi utnytte industripartnerskap og investornettverk for å akselerere vår teknologikommersialisering?

Utnytte industripartnerskap og investornettverk is nøkkelen til vellykket teknologikommersialisering. TT-konsulenter kan legge til rette identifisering av potensielle partnere, investorer eller utstillere som er i tråd med dine forretningsmål og teknologitilbud.

Vår tjeneste inkluderer å analysere finansieringstrender og investeringsmønstre, bistå deg i å lage overbevisende pitches, og posisjonere teknologien din på en måte som resonerer med interessenter. Denne tilnærmingen akselererer ikke bare kommersialiseringsprosessen, men øker også potensialet for fruktbare samarbeid og økte investeringsmuligheter. 

Når vi utvikler vår go-to-market-strategi, hvordan kan vi sikre at den støttes av robust markeds- og konkurranseinformasjon?

Å utvikle en solid go-to-market-strategi krever inngående markedsforståelse og konkurransemessig intelligens. TT Konsulenter leverer Markeds- og konkurranseetterretningstjenester, som inkluderer en detaljert vurdering av markedsstørrelse, vekstbaner, etterspørselsdynamikk og konkurransedyktig benchmarking.

Vi dykker dypt inn i det konkurransedyktige landskapet, analyserer markedsandeler, vekststrategier og posisjonering av nøkkelaktører for å utstyre deg med handlingskraftig innsikt. Denne intelligensen informerer din gå-til-marked-strategi, og sikrer at den er velbegrunnet og strategisk forsvarlig. 

Hvordan kan vi effektivt spore og administrere vår teknologiutviklingspipeline for å ligge i forkant av markedskrav og teknologiske endringer?

Effektiv styring av din teknologiutviklingspipeline er avgjørende for å holde tritt med markedskrav og teknologiske endringer. TT Consultants tilbyr tjenester for å spore din teknologipipeline, vurdere muligheten og risikoen knyttet til hvert utviklingstrinn.

vi ansetter teknologispeiding og mellomromsanalyse til identifisere områder for innovasjon, som sikrer at rørledningen din reflekterer nye markedsbehov og holder deg i forkant. Ved kontinuerlig overvåking fremdrift og justering av prioriteringer, hjelper vi vedlikeholde ditt teknologiske lederskap. 

Organisasjonen vår utforsker bærekraftig innovasjon som en kjernestrategi. Hvordan kan vi samordne vårt bærekraftarbeid med bransjens standarder og beste praksis?

Å tilpasse seg bransjestandarder og beste praksis er avgjørende når man omfavner bærekraftig innovasjon. TT konsulenter spesialiserer seg på å utføre teknologilandskapsanalyse basert på bærekraftige fremskritt.

Vi gir deg bærekraftige veikart og scenarioplanlegging, og hjelper deg med å se for deg og legge strategier for bærekraftig praksis som er i tråd med bransjens referanser. Dessuten vurderer vi drivere og reguleringer som påvirker bærekraft for å sikre at innsatsen din ikke bare er nyskapende, men også er i samsvar med regelverket og sosialt ansvarlig. Denne strategiske justeringen hjelper deg med å ikke bare møte, men overgå industristandarder, og posisjonere organisasjonen din som en leder innen bærekraftig innovasjon. 

Patentporteføljeanalyse

Hvordan kan jeg sikre at firmaets patentportefølje er i tråd med vår forretningsstrategi?

Å sikre at patentporteføljen din stemmer overens med forretningsstrategien din er avgjørende for å utnytte intellektuell eiendom effektivt for å støtte selskapets mål. TT Consultants gir detaljert Patent Portfolio Management tjenester hvor vi analyserer din nåværende patentbeholdning opp mot dine forretningsmål for å sikre sammenheng.  

Dette inkluderer å evaluere den teknologiske og kommersielle relevansen til hvert patent, identifisere hull i porteføljen din som kan kreve nye patenter, og foreslå avvikling av patenter som ikke lenger tjener dine strategiske interesser. Gjennom denne tjenesten hjelper vi deg å strømlinjeforme porteføljen din for å bedre støtte virksomhetens vekst og konkurranseposisjon. 

 • Vår tilnærming: 
  • Strategiske innrettingsvurderinger 
  • Gap-analyse i IP-dekning 
  • Anbefalinger for patenterverv eller avhendelser 
Hva bør jeg vurdere under due diligence for en fusjon eller et oppkjøp som involverer betydelige immaterielle eiendeler?

Ved fusjoner eller oppkjøp er due diligence-prosessen for immaterielle rettigheter sentralt. Den vurderer ikke bare verdien og styrken til IP-eiendeler, men identifiserer også eventuelle juridiske risikoer som kan påvirke transaksjonen.

TT Consultants gjennomfører grundige M&A – Patent Due Diligence, undersøker hvert patents gyldighet, håndhevbarhet og samsvar med virksomhetens strategiske mål.

Vi ser også på potensielle krenkelsesproblemer og friheten til å operere, og sikrer at IP-porteføljen øker verdien av avtalen i stedet for å utgjøre et ansvar. Våre omfattende rapporter støtter informert beslutningstaking under oppkjøp. 

 • Løsninger som tilbys: 
  • IP-verdivurdering og risikovurdering 
  • Lovoverholdelse og bruddanalyse 
  • Strategisk IP-integreringsplanlegging
Hvordan finner jeg ut hvilke patenter i porteføljen min som har størst verdi?

bestemme verdien av patenter i porteføljen din innebærer en systematisk evaluering basert på juridiske, tekniske og kommersielle kriterier. TT Konsulenter tilbyr Patentrangeringstjenester som vurderer virkningen, markedspotensialet og den teknologiske betydningen av hvert patent.

Vi bruker en rekke beregninger, inkludert siteringsanalyse, markedsanalyse og potensial for fremtidig innovasjon, for å rangere patenter og identifisere hvilke som gir det høyeste potensialet for inntektsgenerering eller strategiske fordeler. Denne informasjonen er avgjørende for å prioritere innsats og ressurser for IP-administrasjon. 

Hvilke strategier kan jeg bruke for å overvåke nye patenter som kan påvirke selskapets markedsposisjon?

Overvåking av nye patenter er avgjørende for å opprettholde et konkurransefortrinn.

TT-konsulenter Patentovervåkingstjenester gi kontinuerlig overvåking av nylig utstedte patenter og publiserte søknader i din bransje. Vi leverer skreddersydde rapporter som identifiserer potensielle trusler eller muligheter fra disse nye patentene, slik at virksomheten din kan reagere proaktivt – enten gjennom å justere FoU-retningen din, vurdere lisensieringsalternativer eller forberede seg på potensielle tvister. 

 • Vår tilnærming: 
  • Regelmessige oppdateringer om relevante nye patenter 
  • Konkurransedyktige analyser og strategisk innsikt 
  • Risikostyring og mulighetsidentifikasjon 
Hvordan kan jeg kommersialisere patentporteføljen min for å generere ytterligere inntektsstrømmer?

Kommersialisering av patentporteføljen din innebærer identifisering og utnytte muligheter for å tjene penger på IP-en din gjennom lisensiering, salg eller partnerskap. TT Consultants har spesialisert seg på Kommersialisering av patentporteføljeâ € <, vurderer hvert patent for dets markedspotensiale og matcher det med potensielle kjøpere eller lisensinnehavere.

Denne strategiske tilnærmingen øker ikke bare porteføljens verdi, men bidrar også til bedriftens bredere økonomiske mål.

Jeg er bekymret for potensielle patentutløp. Hvordan kan jeg administrere dette i porteføljen min?

Å håndtere patentutløp strategisk er avgjørende for opprettholde integriteten og verdien av patentporteføljen din.

TT konsulenter hjelper deg identifisere hvilke patenter nærmer seg utløp og evaluerer deres fortsatte verdi for virksomheten din. For patenter som fortsatt har betydelig kommersiell eller strategisk verdi, kan vi bistå i søknad om patentutvidelser der det er aktuelt eller foreslå alternative strategier som å utvikle og patentere nye forbedringer eller derivater. For de patentene som er mindre kritiske, kan vi anbefale å la dem utløpe for å frigjøre ressurser for mer verdifulle IP-investeringer.

Denne proaktive ledelsestilnærmingen sikrer at porteføljen din forblir robust og tilpasset virksomheten din mål. 

Hvordan håndterer jeg en stor portefølje med patenter innen ulike teknologifelt?

Å håndtere en stor, mangfoldig patentportefølje krever en organisert tilnærming for å administrere eiendeler på tvers av ulike teknologifelt effektivt.

TT konsulenter tilbyr omfattende tjenester som inkluderer segmentering av porteføljen din etter teknologisektor, vurdering av den kommersielle og strategiske relevansen til patenter innenfor hvert segment, og tilpassede styringsstrategier skreddersydd for hver sektors spesifikasjoner. Vår helhetlig tilnærming sikrer at hvert segment av porteføljen din er optimalisert for konkurransefortrinn og tilpasset sektorspesifikke trender og muligheter. 

Hva er de beste fremgangsmåtene for å redusere kostnadene forbundet med å opprettholde en patentportefølje?

Optimalisering av kostnadseffektiviteten til opprettholde en patentportefølje innebærer kritisk evaluering og strategisk beskjæring av mindre virkningsfulle patenter. TT konsulenter hjelper deg med å analysere hvert patent for kostnad kontra nytte, med tanke på faktorer som vedlikeholdsgebyrer, juridiske forsvar og markedsrelevans.

Vi anbefaler avvikler patenter som ikke lenger gir strategisk verdi eller har høye vedlikeholdskostnader i forhold til fordelene. I tillegg kan vi foreslå måter å tjene penger på underpresterende patenter gjennom lisensiering eller salg, og dermed transformere potensielle økonomiske avløp til inntektskilder. Vår strategiske kostnadsstyring bidrar til å sikre at din portefølje forblir mager og potent. 

Hvordan kan jeg bruke mine patenter til å styrke min posisjon mot konkurrenter?

strategisk utnytte patenter for å styrke din markedsposisjon innebærer å håndheve dine IP-rettigheter for å blokkere konkurrenter og utforske muligheter for krysslisensiering. TT konsulenter gir veiledning for å bruke din patentportefølje aggressivt ved identifisering nøkkelpatenter som kan tjene som adgangsbarrierer for konkurrenter i kjernemarkedene dine.

Vi også legge til rette forhandling av krysslisensavtaler var fordelaktig, slik at du kan utnytte dine IP-eiendeler samtidig som du reduserer risikoen for rettssaker og fremmer bransjeforhold. 

Hva bør jeg gjøre hvis jeg finner ut at deler av patentporteføljen min ikke presterer dårlig?

Å adressere underytelse i patentporteføljen din er avgjørende for opprettholde dens generelle helse og effektivitet. TT konsulenter gjennomfører en grundig analyse for å identifisere underpresterende patenter og gir strategiske anbefalinger basert på deres nåværende og potensielle verdi.

Vi kan foreslå å reposisjonere disse patentene gjennom ekstra FoU, forfølge nye markeder eller styrke patentkrav for å forbedre deres kommersielle levedyktighet. Alternativt, hvis visse patenter ikke lenger stemmer overens med dine strategiske mål, kan vi administrere avhendelsen av dem eller anbefale å la dem bortfalle for å omfordele ressurser mer effektivt. 

Utforming og påtalestøtte

Hva kan jeg gjøre for å sikre at patentsøknaden min blir akseptert?

Sikre at patentsøknaden din oppfyller høye standarer påkrevd for aksept innebærer grundig forberedelse og strategisk utforming. TT Consultants tilbyr omfattende Utforming og påtalestøtte for å hjelpe deg med å navigere i denne prosessen.

Vårt team bistår i å lage en klar, detaljert og bred nok patentsøknad som tar for seg alle lovpålagte krav til patenterbarhet samtidig som den beskytter oppfinnelsen din på en adekvat måte. Vi fokuserer på kravenes klarhet og spesifikasjonens grundighet, faktorer som er avgjørende for en vellykket gjennomgang av patentgranskere. 

Hvordan kan illustrasjoner av høy kvalitet øke sjansene for suksess for patentsøknaden min?

Illustrasjoner av høy kvalitet er avgjørende for å gjøre patentsøknaden din mer forståelig. TT Konsulenter leverer Patenttegnings- og illustrasjonstjenester, hvor fagtegninger genereres delvis gjennom vår generative AI & LLM-er-drevne verktøy, som sikrer presis og tydelig skildring av oppfinnelsens tekniske detaljer.

Disse illustrasjonene hjelper til med å formidle det unike og funksjonaliteten til oppfinnelsen din til patentgranskere, og reduserer tvetydigheter og potensielt fremskynde eksamensprosessen. 

Jeg har mottatt en kontorsak fra patentkontoret. Hvordan skal jeg svare for å sikre at søknaden min går videre?

Å motta en kontorhandling kan være et kritisk punkt i patentsøknadsprosessen. TT Consultants har spesialisert seg på Patentforfølgning og kontorets handlingssvar, gir ekspert bistand å adressere og overvinne sensorens bekymringer.

Vår tilnærming innebærer en grundig analyse av kontorets handlinger, strategiske endringer i krav om nødvendig, og en overbevisende argumentasjon som svar som er i tråd med patentlovgivning og presedenser. Dette skreddersydde svaret øker sannsynligheten for å fremme søknaden din mot bevilgning. 

Hvordan kan jeg beskytte de tekniske detaljene i oppfinnelsen min effektivt i patentsøknaden?

Å beskytte de tekniske detaljene i oppfinnelsen din krever en omfattende og strategisk tilnærming til patentutforming. Med TT-konsulenter Patenttegnings- og illustrasjonstjeneste, sikrer vi at alle aspekter av oppfinnelsen din er dokumentert på en detaljert og juridisk forsvarlig måte.

Våre erfarne patenttegnere jobber tett med ditt tekniske team for å innkapsle alle kritiske funksjoner og potensielle variasjoner av oppfinnelsen din, ivareta nyheten og utvide beskyttelsesomfanget. 

Hvilke strategier kan jeg bruke for å håndtere avslag eller innvendinger under patentsøknadsfasen?

Håndtering av avslag eller innvendinger i patentsøknadsfasen krever en strategisk og informert tilnærming. TT-konsulenter Patentpåtale og responstjeneste for kontorhandling gir ekspertveiledning om hvordan du kan håndtere avslag effektivt.

Vi analyserer grunnlaget for sensorens innvendinger, utvikler argumenter eller endringer som følger patentretten, og utarbeider utfyllende dokumentasjon som kan avklare uklarheter og forsterke søknadens sterke sider. Vår proaktive styring av påtaleprosessen tar sikte på å maksimere sjansene dine for et gunstig resultat. 

Hvordan kan jeg sikre at patentsøknaden min stemmer overens med globale patentstandarder hvis jeg har tenkt å sende inn i flere land?

Å sikre at patentsøknaden din stemmer overens med globale standarder er avgjørende når du planlegger å sende inn flere jurisdiksjoner. TT-konsulenter Utforming og påtalestøtte inkluderer å forberede patentsøknaden din for å møte ulike internasjonale patentlover og krav.

Teamet vårt har lang erfaring med nyansene til forskjellige patentsystemer og kan tilpasse søknaden din for å sikre samsvar og forbedre dens levedyktighet i flere land. Denne globale tilnærmingen hjelper til med å strømlinjeforme internasjonale registreringer og beskytter oppfinnelsen din i større skala. 

Teknologi intelligens

Hvordan kan jeg forstå den nåværende teknologien i min bransje for å planlegge mine FoU-investeringer effektivt?

For å strategisk planlegge FoU-investeringene dine, er en dyp forståelse av det nåværende teknologiske landskapet i din bransje avgjørende. TT Consultants tilbyr omfattende Patentlandskapsanalyse ved å bruke en AI & LLM-basert hybrid tilnærming.

Denne metoden kombinerer avansert dataanalyse med ekspertinnsikt for å levere en detaljert kartlegging av eksisterende patenter, trender og nøkkelaktører. Av identifisering modne områder og fremvoksende teknologier, gir vi deg handlingskraftig intelligens for å fokusere investeringene dine der de kan generere mest effekt og sikre at du forbli i forkant av innovasjon. 

Hvilke strategier kan jeg bruke for å oppdage nye teknologier som kan påvirke virksomheten min?

Identifisere fremvoksende teknologier tidlig kan betydelig innvirkning din bedrifts konkurranseposisjon og strategiske utvikling. TT-konsulenter Teknologi speidertjenester bruke en AI & LLM basert hybrid tilnærming for systematisk søk ​​og evaluering nye teknologier på tvers av globale markeder.

Denne tjenesten hjelper deg med å oppdage innovasjoner som kan forstyrre din bransje eller gi nye muligheter for vekst, som gjør at du proaktivt kan tilpasse eller integrere disse teknologiene i forretningsmodellen din. 

Hvordan kan jeg holde styr på utviklingen innen spesifikke teknologier som er kritiske for virksomheten min?

Å holde seg oppdatert på utviklingen innen teknologier som er kritiske for virksomheten din er nøkkelen til opprettholde konkurransefordel. TT Konsulenter leverer Teknologi sporingstjenester, kontinuerlig overvåking teknologiske fremskritt ved hjelp av sofistikerte dataanalyseverktøy.

Vi leverer periodiske rapporter som beskriver fremgang i teknologier av interesse, inkludert patentsøknader, akademisk forskning og industrinyheter, og hjelper deg med å ta informerte beslutninger om teknologiadopsjon og utvikling. 

Hvordan kan jeg evaluere mine konkurrenters styrker og svakheter for å bedre posisjonere bedriften min?

Evaluering av konkurrentenes styrker og svakheter innebærer omfattende analyser for å forstå deres evner og strategiske posisjoner. TT Konsulenter tilbyr Tjenester for konkurrentovervåking og benchmarking, ved hjelp av avanserte analyser for å samle inn data om konkurrentenes patentaktiviteter, produktstrategier og markedsytelse.

Denne informasjonen lar deg benchmarke virksomheten din mot industriledere og identifisere strategiske muligheter for å differensiere dine tilbud eller forbedre din markedsposisjon. 

Hva kan jeg gjøre for å identifisere uutnyttede muligheter innenfor mitt teknologiske domene?

Identifisere uutnyttede muligheter krever en grundig analyse av ditt teknologiske domene for å finne områder som mangler innovasjon. TT Consultants har spesialisert seg på Whitespace og teknologiprognoseanalyse, som bruker en AI & LLM-basert hybrid tilnærming for å forutsi fremtidige teknologitrender og identifisere hull i dagens marked.

Denne fremtidsrettede analysen gir et veikart for hvor virksomheten din kan lede innovasjon, og veileder dine strategiske beslutninger mot områder med mindre konkurranse og høyt potensial for vekst. 

Hvordan sikrer jeg at teknologiutviklingen min ikke dupliserer eksisterende løsninger?

Å sikre at teknologiutviklingen din er unik og ikke bare duplisering innebærer grundig forskning på eksisterende teknologier og patenter. TT-konsulenter Tjeneste for patentlandskapsanalyse gir en omfattende oversikt over alle relevante teknologier innen ditt felt.

By identifisering eksisterende løsninger og patenter, kan du rette din FoU-innsats mot virkelig innovative eller betydelig forbedrede løsninger, som sikrer effektiv bruk av ressurser og forbedrer din immaterielle portefølje. 

Hvordan kan jeg forutse teknologiske endringer i bransjen min for å opprettholde et konkurransefortrinn?

Å forutse teknologiske endringer krever en analytisk tilnærming for å forstå hvordan innovasjoner utvikler seg i din bransje. TT-konsulenter Tjeneste for analyse av teknologiprognoser bruker prediktiv analyse og markedstrenddata for å forutsi fremtidig teknologisk utvikling.

Denne innsikten lar virksomheten din forberede seg på forhånd for markedsendringer, tilpasse strategier raskt og innovere proaktivt, og sikre et konkurransefortrinn etter hvert som bransjen din utvikler seg. 

Hvilke metoder kan jeg bruke for å finne nye teknologier som kan revolusjonere mine nåværende produkter?

Finne nye teknologier som kan revolusjonere produktene dine innebærer speiding utover tradisjonelle grenser og integrering av innsikt fra ulike felt. Hos TT Consultants, vår Teknologi speidertjenester er designet for å identifisere skjærekant teknologier og applikasjoner som kan heve produkttilbudet ditt.

Vi analyserer innovasjoner fra globale kilder og vurderer deres anvendelighet og potensielle innvirkning på produktene dine, og sikrer at du er først på markedet med transformative løsninger. 

Hvordan kan jeg overvåke bransjen min for potensielle trusler fra nye aktører eller teknologier?

Overvåking av potensielle trusler fra nye aktører eller forstyrrende teknologier krever en årvåken tilnærming til bransjeanalyse. TT Consultants kombinerer Konkurrentovervåking med Teknologisporing å tilby en helhetlig oversikt over både etablerte og nye aktører.

Dette doble fokuset sikrer at du er godt forberedt på potensielle forstyrrelser, slik at du enten kan tilpasse strategiene dine som svar eller gripe fordelene ved å ta i bruk førstemann. nye teknologier. 

Hvordan finner jeg hull i markedet som bedriften min kan utnytte for teknologisk utvikling?

Finne hull i markedet som kan utnyttes til teknologisk fremskritt innebærer en strategisk analyse av nåværende og anslåtte markedsbehov kontra eksisterende løsninger. TT Konsulenter utfører dybde Whitespace-analyse for å oppdage disse hullene.

Denne tjenesten gir innsikt i områder med lav innovasjonstetthet og høy markedsetterspørsel, og gir deg muligheten til å utvikle nye produkter eller teknologier som dekker disse udekkede behovene og posisjonere din bedrift som en innovasjonsleder. 

general

Hva menes med immaterielle rettigheter (IPR)?

Immaterielle rettigheter (IPR) dekker sinnets kreasjoner og gis av respektive myndigheter til IP-skapere for nye og originale ideer. Ingen kan bruke andres immaterielle rettigheter uten deres tillatelse. Disse privilegiene kommer med et visst nivå av monopol og eksklusivitet.

Kan jeg lansere et produkt som allerede er på markedet?

Ja, du kan lansere et produkt, men før lansering må du validere produktet ditt slik at produktet ditt er trygt og ikke kan krenke andre oppfinnelser som allerede er på markedet.

Hvordan kan vi beskytte patentet vårt mot andre?

Etter innlevering av patent hjelper regelmessig praksis deg med å beskytte patentet ditt mot å ugyldiggjøre eller krenke andre sitater.

Hva er et patent? Typer patenter?

"Et patent er en rettighet gitt til en oppfinner av den føderale regjeringen som tillater oppfinneren å ekskludere andre fra å lage, selge eller bruke oppfinnelsen i en periode på 20 år.

Typer - Utility Patent, Design Patent og Plant patent

Kan programvareapplikasjoner patenteres?

Ja, i USA er programvarebaserte oppfinnelser fortsatt patenterbare. Imidlertid må programvarepatentsøknader oppfylle visse tekniske krav og være utformet ekstremt nøye for å være patentkvalifisert.

Kan en forretningsmetode patenteres?

I følge den indiske patentloven seksjon 3, som omhandler oppfinnelser som ikke anses som patenterbare, er ingen matematisk metode eller forretningsmetode eller et dataprogram eller algoritmer patenterbare.

Hva er de forskjellige typene søk i IP?

I vårt firma "TT Consultants" tilbyr vi ulike typer søk som:

 • Søk etter patenterbarhet
 • Søk etter validering/ugyldiggjøring
 • Krenkelsessøk
 • FTO-søk
 • Teknologispeiding
 • Landskap og mer.
Hva er landskapsforskning?

A Patentlandskapsforskning er et bredt søk etter patenter innen et bestemt teknologisk område. I hovedsak er dette søket dypere enn et State of Art-søk etter at det er fullført. Å se på enorme sett med patentdata kan hjelpe deg med å få et bedre perspektiv på det større bildet og ta mer informerte beslutninger.

Hva er teknologispeiding?

Teknologispeiding er en del av trendforskning som omhandler regelmessig og systematisk observasjon av teknologisk utvikling og tidlig gjenkjennelse av nye teknologier.

Hva er patentscoring og -rangering? Hvordan er det nyttig?

Evaluering (poengsum eller rangering) av patentene dine kan hjelpe deg med å bestemme den faktiske verdien av patentet ditt, og forstå de kommende fremtidige trendene. På grunnlag av poengsummen kan patenter praktiseres med jevne mellomrom for å identifisere markedsveksten og dens krav.

Kan jeg registrere et patent i flere land?

Ja, du kan registrere et patent i flere land med flere språk. Et godt alternativ er å sende inn en internasjonal søknad under Patent Cooperation Treaty (PCT), administrert av WIPO.

Hva er PCT (Patent Cooperation Treaty)?

Patent Cooperation Treaty (PCT) er en internasjonal traktat som lar en kreve innenlandsk prioritet i PCT-medlemsland. Gjennom PCT kan man sende inn søknader i land av interesse innen 30 måneder etter prioritetsdatoen. En patentsøkerapport leveres under PCT-systemet, og en foreløpig vurdering av en søknad utføres på forespørsel. Denne tilleggsinformasjonen gjør at investeringen kan utsettes i 30 måneder.

Hvor lang tid tar det å gi patent?

Rundt 3 til 5 år å gi patent.

Hva er livssyklusen til et patent?

Levetiden til et patent er ikke lenger enn 20 år fra innleveringsdatoen.

TOPP

Be om tilbakeringing!

Takk for din interesse for TT Consultants. Vennligst fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg snart

  Be om tilbakeringing!

  Takk for din interesse for TT Consultants. Vennligst fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg snart