ChatGPT – Et AI-utstyrt verktøy for å forme fremtiden til neste generasjons informasjonsteknologi

Hjem / Blogg / AI & LLM / ChatGPT – Et AI-utstyrt verktøy for å forme fremtiden til neste generasjons informasjonsteknologi

ChatGPT av OpenAI ble utgitt for bare 1.5 måneder siden og er den raskest voksende AI-plattformen. Innen fem dager etter utgivelsen den 30. november 2022, var chatGPT vitne til over én million brukere, den høyeste noensinne av noen av applikasjonene som eksisterer i moderne teknologi. GPT-3, som chatGPT ble bygget på toppen av, tok selv nesten 2 år å nå dette tallet på 1 million brukere. 

«ChatGPT er skremmende bra. Vi er ikke langt unna farlig sterk AI,» dette var ordene til Elon Musk etter utgivelsen av chatGPT, som forble en av medgründerne av OpenAI. I følge The New York Times er ChatGPT den beste kunstig intelligens chatbot som noen gang er utgitt for publikum. 

Det antas at OpenAIs chatGPT kan være en økonomisk katastrofe for verdens kraftigste søkemotor Google, på grunn av dens evne til å levere overlegne svar enn Google. Dessuten gir Google lenker til nettsider og dokumenter, basert på angitte søk, og man må gå gjennom disse lenkene for å få et nøyaktig svar. På den annen side gir chatGPT en umiddelbar eller rask respons i en menneskelignende samtale, som er svært nøyaktig mesteparten av tiden. I følge en Artikkel i The Washington Post regnes chatGPT som en alvorlig trussel mot Google i Silicon Valley. 

Selv om det er noen ulemper forbundet med chatGPT, for eksempel at det noen ganger gir feil informasjon, partisk innhold, etc., som er innrømmet av utviklerne, forventes det fortsatt å endre fremtiden til kunstig intelligens i den kommende tiden. Videre er chatGPT utviklet av den ideelle organisasjonen OpenAI, som kontinuerlig jobber med å forbedre denne plattformen ytterligere basert på brukerinteraksjoner og offentlig respons. Derfor forventes det at nøyaktigheten og kunnskapen som leveres av chatGPT vil øke med mange ganger med den kontinuerlige innsatsen fra utviklerne.

Innholdsfortegnelse

Hva er ChatGPT? 

ChatGPT er en språkmodell utviklet av OpenAI, som bruker dyplæringsteknikker for å generere menneskelignende tekst. Modellen er basert på GPT-arkitekturen (Generative Pre-training Transformer), som har oppnådd toppmoderne resultater i en rekke naturlig språkbehandlingsoppgaver. 

En av nøkkelfunksjonene til ChatGPT er dens evne til å generere svært sammenhengende og flytende tekst, noe som gjør den egnet for et bredt spekter av applikasjoner som chatbots, språkoversettelse og tekstoppsummering. Modellen har blitt trent på en enorm mengde tekstdata, som gjør den i stand til å forstå konteksten og generere passende svar. 

I tillegg til sine naturlige språkgenereringsevner, har ChatGPT også muligheten til å utføre andre språkrelaterte oppgaver som svar på spørsmål og tekstfullføring. Modellen kan finjusteres til spesifikke oppgaver, som kundeservice chatbots, ved å trene den på et mindre datasett knyttet til den spesifikke oppgaven. 

En av fordelene med ChatGPT er dens evne til å generere tekst som ligner på et menneskes. Dette er fordi modellen har blitt trent på et mangfoldig utvalg tekstdata, som inkluderer bøker, artikler og nettsteder. Dette gjør at modellen kan forstå nyansene i menneskelig språk og generere tekst som er mer naturlig og sammenhengende.  

Hvordan fungerer ChatGPT? 

ChatGPT-modellen er opplært til å forutsi neste ord i en setning basert på de foregående ordene, slik at den er i stand til å generere sammenhengende og grammatisk korrekte svar som svar på spørsmål. Den bruker en teknikk kalt transformatorarkitektur som er kjent for sin evne til å håndtere store mengder data og sin evne til å modellere avhengighetene mellom ord i en setning. Dette lar ChatGPT generere mer nøyaktige og kontekstuelt relevante svar. 
 
ChatGPT-modellen har blitt opplært til å handle i henhold til brukerens intensjon. GPT-3-modellen, som chatGPT er utviklet på toppen av, bruker forsterkende læring fra menneskelig tilbakemelding (RLHF). Denne teknikken bruker menneskelige preferanser som et belønningssignal, som brukes til å finjustere GPT-modellene. For å lage en belønningsmodell for forsterkende læring samles det inn sammenligningsdata. Sammenligningsdataene omfatter to eller flere modellsvar rangert etter kvalitet. Rangeringen gjøres av AI-trenere basert på responsen generert av modellskrevne meldinger. Basert på raking blir belønningsmodellene trent til å svare på inndataspørsmålene. Prosessen er vist i figur 1. 
ChatGPT-diagram
Figur 1: Trening av GPT-modell ved bruk av forsterkende læring fra menneskelig tilbakemelding (RLHF) (kilde: https://OpenAI.com/blog/chatgpt/)

Evolusjon av ChatGPT 

ChatGPT er den siste versjonen av GPT (Generative Pre-training Transformer) språkmodell utviklet av OpenAI. Historien til ChatGPT kan spores tilbake til utviklingen av GPT og diskuteres kort nedenfor:

 • GPT: Den første versjonen av GPT (GPT-1) ble utgitt i 2018, og den ble trent på et enormt datasett med nettsider, bøker og artikler. GPT-1 var i stand til å generere menneskelignende tekst med høy sammenheng og flyt. 
 • GPT-2: I 2019 ga OpenAI ut GPT-2, som ble trent på et enda større datasett og hadde muligheten til å utføre et bredt spekter av språkrelaterte oppgaver, som tekstfullføring og spørsmålssvar. GPT-2 genererte tekst som var enda mer menneskelignende enn GPT-1. 
 • GPT-3: og GPT-3-baserte produkter: I 2020 ga OpenAI ut GPT-3, som anses å være den mest avanserte versjonen av GPT-modellen. GPT-3 ble trent på et massivt datasett med tekst og kan utføre et bredt spekter av språkrelaterte oppgaver, som tekstoppsummering, oversettelse og skriving. OpenAI ga også ut flere GPT-3-baserte produkter som OpenAIs GPT-3 Playground, GPT-3 in action og GPT-3-baserte applikasjoner. 
 • ChatGPT: ChatGPT er den nyeste versjonen av GPT-3 som har blitt finjustert spesielt for generering av konversasjonstekster, og den er designet for å generere svært sammenhengende og flytende tekst. 

 

utviklingen av chatgpt
Figur 2: Historien om chatGPT-utviklingen

Historien til ChatGPT er nært knyttet til utviklingen av GPT og OpenAI. Med hver iterasjon har modellen blitt mer avansert og dyktig. Med utgivelsen av ChatGPT har det blitt et viktig verktøy for utviklere og forskere innen naturlig språkbehandling. 

Innlevering av patentsøknader på lignende teknologier 

Naturlig språkbehandling med AI 

En undersøkelse med XLSCOUT har vist at 55,670 55,670 patentsøknader er inngitt på NLU ved bruk av kunstig intelligens (AI). Av disse 11805 21,810 søknadene er 3 10 patenter gitt og XNUMX XNUMX søknader er fortsatt i behandlingsfasen. Figur XNUMX viser patenter til forskjellige rettighetshavere inngitt i dette teknologidomenet de siste XNUMX årene. En betydelig økning i patentsøknader fra ulike rettighetshavere i dette teknologidomenet har blitt observert de siste par årene. 

ChatGPT - et-AI-utstyrt-verktøy-for-forme-fremtiden-for-neste-generasjons-informasjonsteknologi
Figur 3: Patentinnlevering på naturlig språkbehandling ved bruk av kunstig intelligens i løpet av de siste 10 årene av toppmottaker

Neste ordprediksjon ved hjelp av AI 

Vi har også undersøkt for å finne ut patenter på prediksjon av neste ord ved bruk av kunstig intelligens. Det ble funnet at 1,418 patentsøknader har blitt innlevert i dette teknologidomenet, som vist i figur 4. Interessant nok er det inngitt mer enn 1,418 patentsøknader av disse 1300 søknadene de siste 5 årene. Videre har Huawei, Amazon, Microsoft, Samsung, Google, Adobe og Salesforce kommet ut for å være toppmottakere innen dette teknologidomenet. 

Patentarkivering på Neste ord-forutsigelse ved bruk av kunstig intelligens
Figur 4: Patentarkivering på prediksjon av neste ord ved bruk av kunstig intelligens

Applikasjoner av ChatGPT 

Følgende er noen av de potensielle bruksområdene til chatGPT, som kan endre fremtiden til informasjonsteknologi for alltid 

 • Automatisk markedssøk – ChatGPT kan hjelpe til med markedssøk. For eksempel kan vi få de beste merkene i spesifikke domener ved å legge inn nødvendig informasjon på chatGPT. Resultatene levert av chatGPT er raske og sparer mye tid sammenlignet med manuelt søk. 
 • Kodeskriving og feilsøking – Det kan hjelpe utviklere med å skrive kode hvis de sitter fast et sted mens de programmerer. Det har blitt demonstrert av mange utviklere at kompliserte koder på forskjellige språk kan feilsøkes enkelt ved hjelp av ChatGPTs avanserte AI-teknologi. På denne måten forventes chatGPT å sette fart på kodeskrivingsprosessen for utviklere. 
 • Ansattstøtte – ChatGPT kan svare på hyppige spørsmål på ulike plattformer og frigjør dermed HR-teamet fra å svare på de samme spørsmålene igjen og igjen. På denne måten kan chatGPT hjelpe med å automatisere ansattstøtteprosessen. 
 • Salgsstøtte – Det kan hjelpe kundene ved å gi personlige anbefalinger basert på hva kunden ønsker. Videre, basert på søkehistorikk, kan den levere tilbud og anbefalinger til kunder basert på deres smak.   
 • chatbot – Chatbot er den mest utforskede applikasjonen av chatGPT. Chatbots og AI-teknologi settes inn i store programvareprodukter som Word, Excel, Outlook og mer gjennom Bing.  
 • Naturlig språkbehandlingsverktøy – Det regnes som et kraftig prosesseringsverktøy for naturlig språk som tilbyr et bredt spekter av applikasjoner til sine kunder. Videre er ChatGPT opplært til å svare på spørsmål på forskjellige språk som er populære over hele verden. 
 • YouTube-sammendrag – Det kan hjelpe YouTubere med å lage sammendrag og tekst som er relevant for videoene deres, ved å bare skrive inn noen få ord i chatGPTs grensesnitt. På denne måten spares det mye tid for innholdsskapere som ellers ville vært bortkastet med å skrive beskrivelser og sammendrag.   
 • Automatisk håndtering av e-post/WhatsApp/Twitter – ChatGPT kan programmeres til å automatisk svare på e-post, basert på brukerkrav. På samme måte kan den brukes til å legge til kommentarer i sosiale medier-applikasjoner på vegne av en bruker. WhatsApp og Twitter-svar kan også lages automatisk ved å trene chatGPT i henhold til en spesifikk bruker. 

Investeringer i ChatGPT 

ChatGPT, som er et produkt fra OpenAI, et privat AI-forskningslaboratorium, er ikke et frittstående selskap som investorer kan investere direkte i. Imidlertid er det flere store selskaper som har investert i OpenAI og investerer i utvikling og anvendelse av språkmodeller som ChatGPT: 

 • Microsoft: Microsoft har annonsert et flerårig partnerskap med OpenAI i juli 2019, med mål om å tilføre AI gjennom produktene og tjenestene, og bringe AI til flere mennesker og organisasjoner. Som en del av partnerskapet investerte Microsoft i OpenAI og bruker GPT-3 og ChatGPT i flere av produktene, inkludert Azure-skyplattformen og Dynamics 365 CRM-programvaren. 

Ifølge Nylige nyheter, Microsoft er satt til å investere 10 milliarder dollar i OpenAI som en del av en finansieringsrunde som vil verdsette selskapet til 29 milliarder dollar, rapporterte nyhetssiden Semafor tirsdag. Microsoft vil angivelig få en 75% andel av OpenAIs fortjeneste inntil de tjener tilbake pengene på investeringen, hvoretter selskapet overtar en eierandel på 49% i OpenAI. 

 • Amazon: Amazon annonserte et samarbeid med OpenAI i 2019, med mål om å forbedre ytelsen til sine naturlige språkbehandlingstjenester. Selskapet bruker GPT-3 og ChatGPT i Alexa-stemmeassistenten og Amazon Web Services (AWS)-plattformen. 
 • Google: Google har annonsert et partnerskap med OpenAI i 2020, med mål om å tilføre AI gjennom produktene og tjenestene sine, og bringe AI til flere mennesker og organisasjoner. Google bruker GPT-3 og ChatGPT i flere av produktene sine, inkludert Google Cloud Platform og Google Assistant. 
 • Salesforce: Salesforce kunngjorde et samarbeid med OpenAI i 2020, med mål om å forbedre ytelsen til sine naturlige språkbehandlingstjenester. Salesforce bruker GPT-3 og ChatGPT i sin Einstein AI-plattform for å tilby mer sofistikerte naturlig språkbehandlingsfunksjoner til sine kunder. 
Dette er bare noen få eksempler på store selskaper som investerer i utvikling og anvendelse av språkmodeller som ChatGPT. Ettersom teknologien fortsetter å utvikle seg, kan vi forvente å se flere selskaper investere i dette området, både når det gjelder finansielle investeringer og forskning og utvikling. 

Hvor verdig er det å investere i ChatGPT og andre språkmodeller 

ChatGPT, som er et produkt fra OpenAI, et privat AI-forskningslaboratorium, har ingen børsnoterte aksjer som kan investeres i. Det er imidlertid flere måter å investere i utviklingen og veksten av ChatGPT og andre språkmodeller: 

Investering i OpenAI: OpenAI er et privat selskap som støttes av en rekke høyprofilerte investorer, som Elon Musk, Sam Altman og Ilya Sutskever. Selv om selskapet ikke er børsnotert, har det samlet inn penger gjennom venturekapitalfinansieringsrunder. Ved å investere i venturekapitalfond som har investert i OpenAI, vil du indirekte investere i selskapet og dets produkter, inkludert ChatGPT. 

Investering i selskaper som bruker eller utvikler språkmodeller: Mange bedrifter, store og små, bruker eller utvikler språkmodeller som ChatGPT for sine produkter og tjenester. Å investere i selskaper som er i forkant av denne teknologien kan gi eksponering for veksten av språkmodeller og AI generelt. 

Investering i AI-fokuserte venturekapitalfond: Det er flere venturekapitalfond som fokuserer på å investere i AI-relaterte startups og selskaper. Ved å investere i disse fondene vil du få eksponering mot en mangfoldig portefølje av selskaper som jobber med banebrytende AI-teknologier, inkludert språkmodeller som ChatGPT. 

Nystartede selskaper som utvikler lignende modeller 

Nylig har det dukket opp noen få oppstartsbedrifter innen kunstig intelligens som utvikler eller jobber med lignende modeller for naturlig språkbehandling. En kort oversikt over noen av disse er gitt nedenfor:

 • Co:her: Co:here ble grunnlagt i 2019, og er en oppstart som jobber med prosesseringsmodeller for naturlig språk drevet av kunstig intelligens og maskinlæring. Modellene utviklet av co:here kan brukes av utviklere til å bygge AI-applikasjoner for bedrifter, inkludert verktøy for chatbots og andre funksjoner som kan forstå menneskelig tale og tekst. Medgründer og administrerende direktør for cohere er Aidan Gomez, en tidligere doktorgradsstudent ved University of Oxford. I følge a nyheter, er Google i samtaler med cohere for å investere minst 200 millioner dollar i denne oppstarten for å styrke kunstig intelligens-basert prosessering. 
 • AI21 Labs: AI2017 Labs ble grunnlagt i 21, og er et Israel-basert selskap som jobber med prosessering av naturlig språk og jobber med å utvikle toppmoderne prosesseringsmodeller for naturlig språk. Jurassic-1 autoregressiv språkmodell er den siste språkmodellen utviklet av AI21, som er i tråd med GPT-3. Selskapet tilbyr sine tjenester for å utvikle ulike applikasjoner på toppen av slike modeller. 
 • Klemende ansikt: En annen oppstart som jobber med naturlig språkbehandling og chatbots er Hugging Face. Dette selskapet ble grunnlagt av Clément Delangue, Julien Chaumond og Thomas Wolf i 2016. Hugging face lagrer og administrerer ulike åpen kildekode-modeller for naturlig språkbehandling og gjør det mulig for kundene å finjustere disse modellene som er utstyrt med kunstig intelligens i henhold til kravene. 
 • primer: Grunnlagt i 2015, Primer er en Francisco-basert oppstart som jobber med naturlig språkbehandling ved bruk av kunstig intelligens. Selskapet var i stand til å samle inn millioner av dollar i den første innsamlingsrunden. Primer tilbyr ulike prosesseringsmodeller for naturlig språk som kan stilles inn på domenespesifikke data. Dette selskapet leverer hovedsakelig sine tjenester til forsvar og myndigheter. 
 • Xiao-i: Xiao-i er en gammel aktør innen kunstig intelligent teknologi. Basert fra Kina, lanserte dette selskapet sin første chatbot i 2004, og siden den gang har det kontinuerlig arbeidet med naturlig språkbehandling med sikte på å forbedre kundeopplevelsen. I følge Xlscouts patentporteføljeanalyse har dette selskapet totalt 83 patenter innen naturlig språkbehandling, som vist i figur 9. Av disse patentene er 20 patenter aktive og 43 er på eksamensstadiet. 
Patenter av Xiao-i i NLU
Figur 9: Patenter av Xiao-i i NLU

I tillegg til disse selskapene, er Deep Discovery, Biologit, Ishield, AI Palette, Narrativa, Articolare, Mendel, Gleematic AI, og så videre, noen av de andre oppstartsbedriftene som jobber med naturlig språkbehandling ved bruk av kunstig intelligens og er forventes å bidra til dette teknologidomenet. 

ChatGPT for IPR – en casestudie  

Siden chatGPT har blitt trent på et stort datasett med tekstinformasjon, kan det derfor også utforskes innen IPR. For å finne ut dets applikasjoner innen IPR, for eksempel i patentteknologisøk, rettighetshaversøk, patentporteføljeanalyse og utforming av patentsøknader, brukt av advokater for å analysere oppfinnsom trinnvurdering (ISA) ved å bruke problemløsningstilnærmingen, etc., har vi satt noen få enkle spørsmål i chatGPT-grensesnittet og har forsøkt å finne ut informasjonen gitt av chatGPT.  

Først søkte vi etter toppmottakeren innen 5G-teknologi, øyeblikksbildet for informasjon gitt av chatGPT er vist i figur 5. Siden chatGPT har blitt trent med data frem til 2021, har det gitt resultater frem til 2021. I følge oppgitt informasjon av chatGPT, Qualcomm, Huawei, Ericsson, Samsung og så videre har innlevert maksimalt antall patenter i dette teknologidomenet. Informasjonen levert av patsnap konkurrerende landskapsanalyse for 5G-teknologi er også vist her for sammenligning (figur 6). Det ble observert at chatGPT har rettet seg mot de riktige spillerne, men patentantallet og rangeringen av rettighetshavere varierte i disse grensesnittene. 

Topp tildelte søk etter 5G-teknologi i chatGPT
Figur 5: Søk etter 5G-teknologi i chatGPT
Toppmottaker for 5G-teknologi i konkurrerende landskapsanalyse
Figur 6: Toppmottaker for 5G-teknologi i konkurrerende landskapsanalyse

For å utforske applikasjonen videre, prøvde vi å søke på forskjellige domener ved å begrense søket vårt ytterligere, dvs. vi innrammet søket vårt for å trekke ut patenter med maksimal sitering på quadcopter. Som svar på dette spørsmålet svarte chatGPT at den ikke har slik informasjon. Selv om det ga litt generell informasjon om denne teknologien, som vist øyeblikksbilde i figur 7. 

Spørring på Quadcopter i chatGPT
Figur 7: Spørring på Quadcopter i chatGPT

Mens vi utforsket chatGPT, fant vi en interessant ting. Vi skrev inn et patentnummer, US 9,509,410 B2 i chatGPT, som er relatert til optisk transceiver. Vi skrev inn dette patentnummeret, like etter vår forrige spørring på quadcopter. Skjermbildet illustrert i figur 8 viser svaret til chatGPT for det angitte patentnummeret. Det ble observert at chatGPT avslørte at dette patentnummeret er assosiert med quadcopter-teknologi og dets rettighetshaver er DJI-teknologi, som er feil.  

Feil svar levert av denne applikasjonen kan tilskrives det faktum at chatGPT er basert på neste ords prediksjon, dvs. den bruker historikk til å svare på spørsmål og endrer svaret i henhold til tidligere ord. Siden vår forrige spørring var assosiert med quadcopter, har den endret svaret i samsvar med forrige input. Informasjonen gitt av chatGPT angående utstedelsesdatoen for dette patentnummeret var imidlertid korrekt. 

svar fra chatGPT for det angitte patentnummeret
Figur 8

Derfor finner vi ut at chatGPT foreløpig ikke er i stand til å levere korrekt og svært nøyaktig informasjon om patenter sammenlignet med andre databaser. Men hvis trent riktig og i relevans for databaser som USPTO, WIPO, ESPACE, og så videre; det kan vise seg å være effektivt. Fordi informasjonen som tilbys av denne teknologien for tiden er i spedbarnsstadiet, vil derfor bare tiden vise hvordan denne teknologien eller lignende andre teknologier utvikler seg i IPR-domenet. 

konklusjonen

ChatGPT har revolusjonert måten vi kommuniserer med chatbots på, noe som gjør dem mer menneskelignende og i stand til å forstå og svare på brukerinnspill på en mer sofistikert måte. De avanserte evnene til behandling av naturlig språk til GPT muliggjør mer naturlige og engasjerende samtaler med chatbots. Tilgjengeligheten som API gjør det også enkelt å integrere i ulike applikasjoner, noe som åpner for nye muligheter for utviklere. 

Det er imidlertid også viktig å vurdere de etiske og personvernmessige implikasjonene av GPT i chatbot-teknologi, ettersom de har potensial til å opprettholde skjevheter og reise bekymringer om håndteringen av brukerdata. Samlet sett er ChatGPT en kraftig teknologi som har potensial til å forbedre kommunikasjonen vår med maskiner og omforme måten vi samhandler med teknologi på. Ettersom teknologien fortsetter å utvikle seg, kan vi forvente å se enda mer innovativ bruk av ChatGPT i fremtiden. 

Om TTC

Vi har hele tiden identifisert verdien av ny teknologi utført av vårt ganske dyktige lederteam med bakgrunn som våre profesjonelle. I likhet med IP-ekspertene vi styrker, er sulten vår etter utvikling uendelig. Vi IMPROVISERER, TILPASSER og IMPLEMENTERER på en strategisk måte.

TT konsulenter tilbyr en rekke effektive løsninger av høy kvalitet for din immaterielle forvaltning, alt fra

og mye mer. Vi gir både advokatfirmaer og selskaper i mange bransjer nøkkelferdige løsninger.

Kontakt oss
Share Article
TOPP

Be om tilbakeringing!

Takk for din interesse for TT Consultants. Vennligst fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg snart

  Popup

  LÅS OPP STRØMEN

  Av din Ideer

  Øk din patentkunnskap
  Eksklusiv innsikt venter i vårt nyhetsbrev

   Be om tilbakeringing!

   Takk for din interesse for TT Consultants. Vennligst fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg snart