Kan du endre en patentsøknad etter innlevering?

Hjem / Blogg / Patentutkast og illustrasjoner / Kan du endre en patentsøknad etter innlevering?

Innholdsfortegnelse

Introduksjon

Svaret på dette spørsmålet er ikke så enkelt. Om du kan endre en patentsøknad etter innlevering avhenger av emnet og de chAngels som du skal introdusere i din patentsøknad. For bedre å forstå, vil vi først diskutere hvorfor det er behov for endre en patentsøknad etter innlevering. 

Why det er behov for å endre en patentsøknad etter innlevering

Når en søker eller oppfinner sendte inn en patentsøknad for sin oppfinnelse. Nye ideer kan slå til oppfinneren etter patentinnlevering, og nå vil oppfinneren kanskje introdusere denne nye ideen i sin innleverte patentsøknad, eller oppfinneren introduserer nye funksjoner i produktprototypen hvis patent allerede er arkivert og nå ønsker å inkludere disse nye funksjonene i sin produktprototype. allerede inngitt patent også. Heldigvis tillater patentkontoret endringer i den innleverte patentsøknaden under noen betingelser og begrensninger som vi vil diskutere i neste avsnitt.  

Regler og tilstands forum de endringer ien patentsøknad etter innlevering

Det er hovedsakelig to områder hvor søkeren ønsker å gjøre endringer i den allerede utfylte patentsøknaden. 

 1. Den første er navnet på oppfinneren eller eieren av patentsøknaden. 
 2. Den andre er beskrivelsen, tegningene og kravene i patentsøknaden. 

  1. Regler og betingelser for endringer i navnet til oppfinneren eller eieren av patentsøknaden: 
  Mesteparten av tiden gjør søkeren feil når han sender inn navnet på oppfinneren eller eieren for patentsøknaden. Spesielt når flere oppfinnere eller eiere er involvert. Dette kan føre til juridiske problemer i fremtiden fordi i henhold til patentkontorloven er søkerne pålagt å avsløre alle oppfinnerne for at et patent skal være gyldig. 
  Heldigvis kan oppfinneren eller eieren av patentsøknaden ordne opp i denne feilen selv etter at patentsøknaden allerede er innlevert. Oppfinneren eller eieren kan sende inn en Opptaksforside til patentkontoret. Patentkontoret vil behandle registreringsforsiden og oppdatere den respektive patentsøknaden. 
  2. Regler og betingelser for endringer i beskrivelsen, tegningene og patentsøknadene: 
  La oss komme til scenariet der oppfinneren ønsker å gjøre endringer eller legge til nye funksjoner i beskrivelsen, tegningene og kravene til patentsøknaden som allerede er innlevert til patentkontoret. 

  For endringer og endringer i beskrivelsen av patentsøknaden (allerede innlevert), kan oppfinneren eller søkeren løse enhver grammatikkfeil og feil i avsnittsnummeret. Søkeren kan også legge til eller slette ord, setninger og avsnittet under forutsetning av at disse nylig lagt til tekstene i beskrivelsen av en allerede innlevert patentsøknad må ikke avsløre noe nytt emne. Med andre ord kan søkeren legge til eller slette teksten i beskrivelsen kun for å støtte og forklare kravene og tegningene til patentsøknaden. 
  Tilsvarende for endringer i kravene til patentsøknad (allerede innlevert), kan søkeren bare legge til eller slette emner som kan defineres av beskrivelsen eller tegningene til patentsøknaden (allerede innlevert). Dette betyr at omfanget av det nye søknadskravet etter å ha lagt til eller slettet emnet må være innenfor rammen av emnet som er avslørt i den originale patentsøknadens beskrivelse, tegninger eller krav. 
  For endringer i tegningene til patentsøknaden, søkeren har kun lov til å foreta rettelser i tegningsmerkingen. Søkeren kan kun introdusere de nye tegningene som kan defineres av den originale patentsøknadens beskrivelse eller krav. Søkeren har ikke lov til å legge til noen ny funksjon eller komponent i noen tegning av patentsøknaden (allerede innlevert). 
  Fra de ovennevnte reglene og betingelsene er det helt klart at patentkontoret tillater endringer i oppfinneren eller eiernavnet til patentsøknaden selv etter innlevering. Søkeren kan også gjøre mindre endringer i patentsøknaden (som allerede er innlevert). Patentstyret tillater imidlertid ikke at det legges til nytt emne i patentsøknaden etter innlevering. 
  Men det er noen metoder og prosesser som søkere kan bruke for å legge til nytt emne til den eksisterende patentsøknaden etter innlevering. Vi beskrev disse metodene og prosessene i neste avsnitt. 

Metoder og Prosesser til endring a patentsøknad etter innlevering

Søkeren kan legge til nytt emne til sin eksisterende patentsøknad etter innlevering ved å bruke to metoder og prosesser. 

 1. Fortsettelse delvis (CIP) 
 2. En foreløpig og ikke-foreløpig søknad 

  1. Fortsettelse delvis (CIP):
  Søkeren kan legge til nytt emne ved å sende inn en fortsettelse i delsøknad eller CIP. CIP lar søkeren legge til nytt emne eller nye oppfinnelsesfunksjoner med overordnede applikasjonsspesifikasjoner. Søkeren kan kreve basert på det nye emnet lagt til i fortsettelsen i delsøknaden. Det er imidlertid viktig å nevne at nylig lagt til emne og nye krav i CIP er berettiget til innleveringsdatoen for CIP-søknaden, mens det eksisterende emnet og kravene til overordnet søknad som er avslørt i CIP har rett til forelderens prioritetsdato. 
  2. Foreløpig og ikke-foreløpig søknad: |
  Søkeren kan sende inn en foreløpig søknad i gjenstanden for oppfinnelsen. Etter det i løpet av de kommende 12 månedene kan søkeren sende inn en ikke-foreløpig søknad og kreve emnet som ble avslørt i den forrige foreløpige søknaden. Den ikke-foreløpige søknaden og kravene vil ha rett til innleveringsdatoen for den tidligere inngitte foreløpige søknaden. 
  Men hvis søkeren ønsker å kreve en ny sak som ikke ble avslørt i den tidligere inngitte foreløpige søknaden, må søkeren opplyse om det i den ikke-foreløpige søknaden. Etter det kan søkeren kreve det nylig tilføyde emnet i den ikke-foreløpige søknaden. Det er ganske viktig å merke seg at emnet og krav basert på den foreløpige søknaden har rett til den foreløpige søknadsdatoen. Imidlertid har det nylig lagt til emnet og kravene til den ikke-foreløpige søknaden som ikke ble avslørt i den forrige foreløpige søknaden rett til innleveringsdatoen for ikke-foreløpig søknad. 

Om TTC

Vi har hele tiden identifisert verdien av ny teknologi utført av vårt ganske dyktige lederteam med bakgrunn som våre profesjonelle. I likhet med IP-ekspertene vi styrker, er sulten vår etter utvikling uendelig. Vi IMPROVISERER, TILPASSER og IMPLEMENTERER på en strategisk måte.

TT konsulenter tilbyr en rekke effektive løsninger av høy kvalitet for din immaterielle forvaltning, alt fra

og mye mer. Vi gir både advokatfirmaer og selskaper i mange bransjer nøkkelferdige løsninger.

Kontakt oss
Share Article
TOPP

Be om tilbakeringing!

Takk for din interesse for TT Consultants. Vennligst fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg snart

  Popup

  LÅS OPP STRØMEN

  Av din Ideer

  Øk din patentkunnskap
  Eksklusiv innsikt venter i vårt nyhetsbrev

   Be om tilbakeringing!

   Takk for din interesse for TT Consultants. Vennligst fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg snart