Intel-patenter – nøkkelinnsikt og statistikk

Hjem / Bedriftstrender / Intel-patenter – nøkkelinnsikt og statistikk

Intels profil

Intel Corporation, grunnlagt i 1968, er et ledende globalt teknologiselskap kjent for sin sentrale rolle i utformingen av halvlederindustrien. Det spesialiserer seg på design og produksjon av mikroprosessorer, integrert grafikk, brikkesett og en rekke produkter relatert til databehandling og kommunikasjon.  

Intels prosessorer finnes i et stort utvalg enheter, fra personlige datamaskiner og servere til innebygde systemer og IoT-enheter, noe som gjør det til en hjørnestein i moderne databehandling. Selskapets innovasjoner har vært medvirkende til å drive fremskritt innen datakraft, energieffektivitet og tilkobling, og har etablert Intel som en nøkkelaktør i teknologisektoren.

Innholdsfortegnelse

 Kvantifisere Intels patenter

Fra slutten av 2023 står Intels patentportefølje som et vitnesbyrd om innovasjon og industrilederskap, med 13507 aktiv patent familier, 13911 som ikke lenger er aktive, og 7944 Avventer. Denne imponerende samlingen understreker Intels betydelige globale innflytelse og dens urokkelige forpliktelse til å fremme teknologi på tvers av ulike sektorer.

Kontakt vår ekspert for assistanse

Hvor mange patenter har Intel?

Intel-patenter – nøkkelinnsikt og statistikk

Dette sektordiagrammet viser antall aktive, ventende og døde patenter.

Intel har 21,451 13,911 levende og XNUMX XNUMX døde patentfamilier

Hvor mange patenter innleverte Intel hvert år?

Intel-patenter – nøkkelinnsikt og statistikk

Hvor mange Intel-patenter registreres i forskjellige land? 

Intel-patenter er innlevert mange land, som gjenspeiler dens internasjonale tilstedeværelse og den strategiske viktigheten av å beskytte oppfinnelsene over hele verden. Intel-landslisten 2023 inkluderer store markeder hvor Intel opererer og opprettholder sitt teknologiske lederskap. 

IPC-klassifisering Kloke patenttrender etter teknologidomene

Intel-patenter – nøkkelinnsikt og statistikk

IPC-klassifisering 

Kategori 

Opplegg for programstyring, f.eks. styreenheter  

(G06F9) 

Detaljer om halvledere eller andre solid state-enheter  

(H01L23) 

Prosesser eller apparater spesielt tilpasset for fremstilling eller behandling av halvleder- eller solid state-enheter eller deler av disse  

(H01L21) 

Detaljer som ikke dekkes av grupper og G06F3/00-G06F13/00 G06F21/00  

(G06F1) 

Tilgang, adressering eller allokering innenfor minnesystemer eller arkitekturer  

(G06F12) 

Sammenkobling av, eller overføring av informasjon eller andre signaler mellom, minner, inngangs-/utgangsenheter eller sentralbehandlingsenheter  

(G06F13) 

Inndataarrangementer for overføring av data som skal behandles til en form som kan håndteres av datamaskinen; Utgangsordninger for overføring av data fra prosesseringsenhet til utgangsenhet, f.eks. grensesnittarrangementer  

(G06F3) 

Halvlederanordninger spesielt tilpasset for å likerette, forsterke, oscillere eller bytte og som har minst én potensialhoppbarriere eller overflatebarriere; Kondensatorer eller motstander med minst en potensial-hoppbarriere eller overflatebarriere, f.eks. PN-krysset utarmingslag eller bærerkonsentrasjonslag; Detaljer om halvlederlegemer eller elektroder til disse  

(H01L29) 

Lokal ressursstyring, f.eks. valg eller tildeling av trådløse ressurser eller trådløs trafikkplanlegging  

(H04W72) 

Arrangementer, apparater, kretser eller systemer som ikke dekkes av én av gruppene H04L1/00-H04L27/00  

(H04L29) 

Intel-patenter er forskjellige, og dekker en rekke IPC-klassifiseringer fra ordninger for programkontroll, f.eks. kontrollenheter (G06F9) til ordninger, apparater, kretser eller systemer, som ikke dekkes av én av gruppene H04L1/00-H04L27/00 (H04L29) . Intel stats avsløre at selskapet ikke bare fokuserer på nåværende teknologiske behov, men også baner vei for fremtidige fremskritt. 

Nye trender innen datateknologi: et sammenlignende syn

Trekk 

G06F9 (elektriske digitale prosesseringssystemer) 

H01L23 (halvlederenheter) 

Fokus på innovasjon 

Maskinvareoptimalisering, distribuert databehandling, ressursstyring, spesialiserte arkitekturer for AI 

Materialvitenskap, enhetsfabrikasjon, miniatyrisering, nye funksjoner 

Viktige teknologiske fremskritt 

Edge computing for sanntidsapplikasjoner, heterogene dataarkitekturer, maskinvareakselerasjon (GPUer, FPGAer) for AI, virtualisering og containerisering (Kubernetes) 

Nye transistorteknologier (f.eks. GaN, Graphene), 3D-integrasjon og stabling, Avanserte litografiteknikker (EUV), Integrasjon av nye materialer (f.eks. spintronikk) 

Topp underkategorier for patentsøking (estimert) 

Edge databehandlingsløsninger og sikkerhet, Ressursadministrasjon i virtualiserte miljøer, Maskinvareakselerasjon for AI, Distribuerte databehandlingsarkitekturer. 

Nye transistorteknologier og fabrikasjonsmetoder, 3D-integrasjon og stablingsteknikker, Avanserte litografimetoder, Integrasjon av nye materialer og funksjoner. 

Innvirkning på industrier 

Cloud computing, datasentre, AI/ML-applikasjoner, høyytelses databehandling, Internet of Things (IoT) 

Forbrukerelektronikk, bilindustri, telekommunikasjon, datalagring, databehandling, kraftelektronikk 

Anslåtte fremtidige trender 

Fortsatt fokus på maskinvare/programvare co-design, spesialiserte dataarkitekturer for AI, dypere integrasjon av AI med ressursstyring, utvikling av edge- og tåkedatabehandling 

Utvikling av neste generasjons transistorer, fortsatt miniatyrisering og enhetsskalering, integrering av nye funksjoner (f.eks. nevromorfisk databehandling), utforskning av nye materialer og enhetsarkitekturer 

Sammenligning ulike aspekter av Intel patenter, som Semiconductor Integrated Circuits and Devices og Digital Image eller Graphic Processing, fremhever selskapets framsyn på områder som maskinlæring og kvanteberegning. Disse trendene er en indikasjon på hvor Intels oppfinnelser styrer fremtidens teknologi. 

Bemerkelsesverdige publikasjoner og siteringsfrekvens

Diagrammet nedenfor viser patentene med mest antall fremre siteringer. Disse patentene vil sannsynligvis være kilden til fremskritt i domenet og kan betraktes som verdifulle og kjerneoppfinnelser. 

konklusjonen

Fra 2013 til 2023, Intel Corporations patentportefølje viser sin varige innflytelse og innovasjon i teknologibransjen. Med 13507 aktive patentfamilier og betydelige registreringer på tvers av store globale markeder, demonstrerer Intel en forpliktelse til å fremme teknologi på nøkkelområder som halvlederenheter og dataarkitekturer.

Til tross for en trend med synkende patentbevilgningsrater, fremhever selskapets strategiske fokus på områder med høy effekt som digital bildebehandling og energieffektiv brikkedesign selskapets rolle i å forme fremtidige teknologiske fremskritt. Intels patenter, spesielt de som er høyt sitert, understreker dets grunnleggende bidrag og framsyn når det gjelder å adressere både nåværende og nye teknologitrender.

Merk: Disse dataene er hentet fra 2013 til 2023. 

Om TTC

At TT konsulenter, vi er en ledende leverandør av tilpasset intellektuell eiendom (IP), teknologiintelligens, forretningsforskning og innovasjonsstøtte. Vår tilnærming blander AI og Large Language Model (LLM)-verktøy med menneskelig ekspertise, og leverer uovertrufne løsninger.

Teamet vårt inkluderer dyktige IP-eksperter, tekniske konsulenter, tidligere USPTO-eksaminatorer, europeiske patentadvokater og mer. Vi henvender oss til Fortune 500-selskaper, innovatører, advokatfirmaer, universiteter og finansinstitusjoner.

tjenester:

Velg TT Consultants for skreddersydde, toppkvalitetsløsninger som redefinerer forvaltning av intellektuell eiendom.

Kontakt oss
Share Article
TOPP

Be om tilbakeringing!

Takk for din interesse for TT Consultants. Vennligst fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg snart

  Popup

  LÅS OPP STRØMEN

  Av din Ideer

  Øk din patentkunnskap
  Eksklusiv innsikt venter i vårt nyhetsbrev

   Be om tilbakeringing!

   Takk for din interesse for TT Consultants. Vennligst fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg snart