Patentregistrering i UAE

Hjem / Blogg / Immateriell eiendom (IP) / Patentregistrering i UAE

Et patent er en intellektuell eiendom som gir eksklusive rettigheter over et produkt/prosess til dets oppfinner. Det hindrer andre i å lage, bruke eller selge oppfinnelsen uten tillatelse fra patentinnehaveren. Hvert land har sitt eget sett med regler og forskrifter for innlevering og tildeling av patenter. Denne veiledningen utdyper patentregistreringsprosessen for UAE.  

Innholdsfortegnelse

Juridiske krav

For å være kvalifisert for patent må oppfinnelsen være: 

 1. Globalt ny og unik 
 2. Ikke-opplagt, dvs. det skal ikke være åpenbart for en person som tilhører samme bransje 
 3. Praktisk anvendelig og kan brukes i industrielle applikasjoner. 

I henhold til artikkel 6(1) i patentloven kan et patent ikke registreres hvis det er ett av følgende: 

 • En matematisk/vitenskapelig oppdagelse/prinsipp/lov. 
 • En kirurgisk operasjon, behandling eller diagnostisk metode som kreves av mennesker eller dyr.  
 • En regel, veiledning eller metode som følges for å drive forretninger, utføre mentale aktiviteter eller spille spill 
 • Enhver oppfinnelse som kan krenke offentlig moral eller orden. 
 • En biologisk metode for å produsere dyr eller planter. 

Liste over dokumenter

I UAE håndterer økonomidepartementet (MOE) alle patentrelaterte søknader. En underavdeling kalt MoE Development of Innovation in the Economy and Patents Department (DIEPD) aksepterer alle patentdokumenter. Det må bemerkes at alle dokumenter må sendes inn på både engelsk og arabisk.  

Dokumentene som kreves varierer for fysiske personer bosatt i UAE, fysiske personer som ikke er bosatt i UAE, og juridiske personer bosatt i UAE. 

For fysiske personer bosatt i UAE:

 • Personlig informasjon 
 • Påstander (arabisk, engelsk) 
 • Detaljert beskrivelse (arabisk, engelsk) 
 • Eventuelle tegninger (arabisk, engelsk) 
 • Abstrakt (arabisk, engelsk) 
 • Skildring (hvis noen) 
 • Fullmakt (hvis noen) 
 • Patent Cooperation Treaty (PCT) dokumenter (hvis noen) 
 • Kopi av Emirates ID 
 • Attestert kopi av prioritert søknad 
 • Sekvensliste (bioteknologiske oppfinnelser) 
 • Andre dokumenter (hvis noen) 

For juridiske personer bosatt i UAE

 • Personlig informasjon 
 • Detaljert beskrivelse (arabisk, engelsk) 
 • Eventuelle tegninger (arabisk, engelsk) 
 • Påstander (arabisk, engelsk) 
 • Avskrift av handelsregister eller partnerskap 
 • Overdragelsesskjøte 
 • Abstrakt (arabisk, engelsk) 
 • Fremstilling 
 • Attestert kopi av prioritert søknad 
 • Sekvensliste (bioteknologiske oppfinnelser) 
 • Fullmakt (hvis noen) 
 • Patent Cooperation Treaty (PCT) dokumenter (hvis noen) 
 • Andre dokumenter (hvis noen) 

For fysiske personer som ikke er bosatt i UAE

 • Påstander (arabisk, engelsk) 
 • Detaljert beskrivelse (arabisk, engelsk) 
 • Eventuelle tegninger (arabisk, engelsk) 
 • Power of Attorney 
 • Abstrakt (arabisk, engelsk) 
 • Skildring (hvis noen) 
 • Attestert kopi av prioritert søknad 
 • Patent Cooperation Treaty (PCT) dokumenter (hvis noen) 
 • Sekvensliste (bioteknologiske oppfinnelser) 
 • Andre dokumenter (hvis noen) 

Til Juridiske personer som ikke er bosatt i UAE 

 • Personlig informasjon 
 • Påstander (arabisk, engelsk) 
 • Eventuelle tegninger (arabisk, engelsk) 
 • Detaljert beskrivelse (arabisk, engelsk) 
 • Avskrift fra handelsregister eller partnerskap 
 • Overdragelsesskjøte 
 • Power of Attorney 
 • Abstrakt (arabisk, engelsk) 
 • Skildring (hvis noen) 
 • Patent Cooperation Treaty (PCT) dokument 
 • Sekvensliste (bioteknologiske oppfinnelser) 
 • Bekreftet kopi av prioritert dokument 
 • Andre dokumenter (hvis noen) 

(Kilde: https://www.moec.gov.ae/en/apply-for-patent) 

Etter innlevering sendes dokumentene til gjennomgang og undersøkelse. Det kan ta opptil 2 år før dette stadiet er fullført. 

Trinn for patentregistreringsprosess i UAE

Prosessen med å søke om patent i UAE innebærer flere detaljerte trinn som er obligatoriske å følge for å oppnå et patent. Hvert trinn er ledsaget av et pålagt gebyr og dokumenter.  

En patentsøknad skal sendes til MoE. Et gebyr på 1000 AED belastes for enkeltpersoner og 2000 AED for bedrifter ved innsending av en ny søknad. 

Alle nevnte dokumenter (søknadsskjema og ovennevnte dokumenter) sendes til MoE for undersøkelse. 

Hvis alle dokumenter og søknadsskjemaer er funnet gyldige, er neste trinn eksamensprosessen. Patentkontoret utsteder en melding som informerer søkeren om det samme. Et første eksamensgebyr på AED 7000 for både bedrifter og enkeltpersoner må betales for oppstart av eksamen. Prioritetskravet studeres også i dette trinnet, og søkeren tilbys to til tre sjanser til å anvende de nødvendige anbefalingene.  

Når undersøkelsesstadiet er klarert, kan patentet enten godtas eller avvises. 

Hvis patentet er akseptert, må avgjørelsen publiseres i UAEs offisielle tidsskrift. Dette gjøres av MoE gratis. Deretter overholdes en ventetid på 60 dager fra publiseringsdatoen for eventuelle innvendinger mot patentet. Hvis det ikke er noen innvendinger, er patentet vellykket sanksjonert og søkeren vil motta et registreringsbevis fra MoE. Når patentet er gitt, er levetiden 20 år, og alle saker knyttet til det kan angripes ved UAEs rettsdomstoler.  

Det er også vanlig at patenter avvises dersom de ikke oppfyller lovkravene som nevnt i de foregående paragrafene, eller på grunn av manglende overholdelse av arkivformaliteter. Ved avslag kan søkeren be om ny undersøkelse innen 60 dager. I slike tilfeller vil det påløpe et gebyr for omprøving.  

Patent gyldighet og fornyelse

Patenter utstedt av MoE er gyldige i 20 år fra utstedelsesdatoen og kan ikke fornyes. Det påløper imidlertid et fornyelsesgebyr hvert år for å forhindre at patentet bortfaller. Hvis patentet ikke brukes av innehaveren i en periode på tre år, må lisensrettighetene gis til enhver interessert part.  

 

Oppsummering

Når et patent er gitt i De forente arabiske emirater, gis patenthaveren eksklusive rettigheter over den oppfunne teknologien. De har juridisk makt til å forhindre andre i å selge, produsere eller bruke produktet uten deres tillatelse. I tillegg er de juridiske arvingene til patentinnehaveren kvalifisert til å få et tilleggspatent for forbedring eller tillegg til oppfinnelsen.  

Patentregimet til De forente arabiske emirater kan være komplisert, men man kan lykkes med å kreve patent ved å nøye følge reglene og forskriftene oppført av MoE.  

Om TTC

Vi har hele tiden identifisert verdien av ny teknologi utført av vårt ganske dyktige lederteam med bakgrunn som våre profesjonelle. I likhet med IP-ekspertene vi styrker, er sulten vår etter utvikling uendelig. Vi IMPROVISERER, TILPASSER og IMPLEMENTERER på en strategisk måte.

TT konsulenter tilbyr en rekke effektive løsninger av høy kvalitet for din immaterielle forvaltning, alt fra

og mye mer. Vi gir både advokatfirmaer og selskaper i mange bransjer nøkkelferdige løsninger.

Kontakt oss
Share Article
TOPP

Be om tilbakeringing!

Takk for din interesse for TT Consultants. Vennligst fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg snart

  Popup

  LÅS OPP STRØMEN

  Av din Ideer

  Øk din patentkunnskap
  Eksklusiv innsikt venter i vårt nyhetsbrev

   Be om tilbakeringing!

   Takk for din interesse for TT Consultants. Vennligst fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg snart