5 måter å beskytte selskapet ditt mot tyveri av intellektuell eiendom

Hjem / Blogg / Immateriell eiendom (IP) / 5 måter å beskytte selskapet ditt mot tyveri av intellektuell eiendom

5 måter å beskytte selskapet ditt mot tyveri av intellektuell eiendom

Originale ideer og innovasjoner er hjørnesteinen i en organisasjons suksess i dagens konkurransemiljø. Dette er uvurderlige eiendeler som må sikres for enhver pris, og likevel er IP-tyveri blant de vanligste og mest alvorlige farene en bedrift står overfor.  

Så hvordan sikrer man sikkerheten til deres immaterielle rettigheter og forhindrer økonomiske konsekvenser forbundet med det? Denne artikkelen utforsker noen få tiltak for å håndtere problemet. 

Innholdsfortegnelse

Viktigheten av IP-beskyttelse 

Beskyttelse mot tyveri av intellektuell eiendom er avgjørende for bedrifter uavhengig av størrelse. Her er grunnen til at du må forsvare dine IP-rettigheter: 

 • For å forsvare en inntektskilde: Ved å tjene penger på dine IP-rettigheter kan du være trygg på inntektsgenerering når virksomheten din trenger det. Derfor blir det avgjørende å sikre at de holder seg i virksomheten. 
 • For å forhindre at konkurrenter utnytter dem: Tapet av teknologien din til forretningsrivalene kan resultere i katastrofale økonomiske konsekvenser ettersom du mister fordelen du har over andre ved å eie teknologien. 
 • For å oppmuntre til FoU-aktiviteter: Kunnskapen om at nåværende og fremtidige innovasjoner er trygge, beroliger FoU-personalet og inspirerer dem til å utmerke seg i nye utviklinger.  

Typer IP-beskyttelse

Det finnes ulike typer IP-beskyttelse som opphavsrett, patenter, varemerker og forretningshemmeligheter. Hver av dem dekker ulike aspekter av åndsverk.

De beskytter "originale kunstneriske verk," som arkitektur, musikk, drama etc.

Brukes til å beskytte oppfinnelser og deres relaterte applikasjoner i en bestemt tidsperiode.

Ord, symboler, logoer etc. relatert til merkevarebygging forsvares av varemerker.

Informasjon som formler, data, programmer etc. som gir en part en økonomisk fordel fremfor en annen faller inn under forretningshemmeligheter.

Siden ideen er det første trinnet, genereres mange ideer og påfølgende filtrering av ideer er nødvendig for å velge den beste ideen, som kan konverteres til en oppfinnelse og senere til et patent ved å følge visse regler som er spesifikke for landet der patentet er arkivert.  

Alle de ovennevnte kravene vil gi en klar oversikt over hvorvidt man skal fortsette med patentsøking eller ikke under den spesifikke jurisdiksjonen som US/EP. 

Måter å forhindre tyveri av intellektuell eiendom

Selv om trusselen om at IP-rettigheter blir stjålet er reell, kan noen få trinn hjelpe deg med å forhindre at det skjer. Her er 5 viktige trinn som må følges:

    1. Signering av en NDA

Et ofte oversett trinn når du lager et salgsargument for å selge oppfinnelsen din, er NDA eller taushetserklæring. Før du avslører hemmelighetene til oppfinnelsen din kjent for en potensiell gruppe investorer/kjøpere, er det viktig at en NDA er signert med parten. Ved å gjøre det blir de juridisk forpliktet til ikke å avsløre eller røpe informasjon som er diskutert i møtet. Å ha et slikt system på plass virker avskrekkende mot tyveri av åndsverk.

    2. Søk om et foreløpig patent

Ved å sikre et foreløpig patent kan du beskytte oppfinnelsen/ideen din i en periode på 12 måneder (i USA). Du er dermed i stand til å få midlertidig beskyttelse for ditt ventende patent uten å måtte gå inn for mange juridiske krav. Foreløpige patenter gjør det mulig å fremme din innovasjon uten frykt for krenkelse. I løpet av den tiden som er tildelt for et provisorisk patent kan du også jobbe videre med å utvikle produktet. Foreløpige patenter er dermed en effektiv, rask og rimelig metode for å sikre dine ideer før du sikrer et faktisk patent.

    3. Tilordne en patentadvokat

En patentadvokat har med seg ekspertise og kunnskap om patentprosessen og relaterte aspekter. De konsulterer klienter ikke bare om utarbeidelse og innlevering av robuste patentsøknader som opphever smutthull, men også i å representere klienter i saker som angår patenter som lisensiering, krenkelse etc. En patentadvokat er derfor samlingspunktet for alle juridiske formaliteter knyttet til beskyttelse av IP-rettigheter.

    4. Sett opp cybersikkerhetstiltak

Enhver organisasjon som bruker en teknologisk enhet er utsatt for en verden av cyberangrep som utgjør en overhengende trussel mot sikkerheten til data i organisasjoner. Det begynner å bli viktig å vite hvordan man beskytter en nettstedside mot cyberangrep som skadelig programvare, phishing, Man-in-the-Middle Attack etc. som utgjør en fare for sensitiv informasjon. En enestående økning i nettkriminalitet og mangelen på robuste lover for å beskytte offeret gjør det tvingende nødvendig å bruke nettforsvarsprogrammer for å avverge datatyveri. Brannmurer, sikkerhetsprogramvare, oppdatert programvare osv. er få metoder for å holde risikoen for et nettangrep i sjakk. Mangel på et sterkt cybersikkerhetssystem gjør dataene dine sårbare for å bli angrepet, noe som resulterer i tap av både troverdighet og penger.

    5. Syngende ansattes konfidensialitetsavtaler

En ansattkonfidensialitetsavtale etablerer en kontrakt mellom selskapet og den ansatte for å beskytte den sensitive informasjonen til selskapet. Den sier tydelig at den ansatte ikke under noen omstendigheter kan røpe selskapets proprietære informasjon. En ECA gir arbeidsgiver muligheten til rettslig regress i tilfelle det er avtalebrudd. Det er best å signere avtalen på ansettelsestidspunktet for å opprettholde gjensidig tillit og tillit.

Oppsummering

Etter hvert som truslene mot deres IP-rettigheter øker, innser flere og flere selskaper viktigheten av å investere i nye midler for å beskytte deres immaterielle rettigheter. For å akselerere forretningsvekst og øke troverdigheten til virksomheten din er det av største betydning å beskytte dine IP-rettigheter. Det bør legges vekt på å ta i bruk en flerdimensjonal tilnærming som utforsket ovenfor og raskt ty til rettslige skritt i tilfelle et IP-tyveri.

Om TTC

Vi har hele tiden identifisert verdien av ny teknologi utført av vårt ganske dyktige lederteam med bakgrunn som våre profesjonelle. I likhet med IP-ekspertene vi styrker, er sulten vår etter utvikling uendelig. Vi IMPROVISERER, TILPASSER og IMPLEMENTERER på en strategisk måte.
TT Consultants tilbyr en rekke effektive løsninger av høy kvalitet for din immaterielle eiendomsforvaltning, alt fra patenterbarhetssøk, ugyldighetssøk, FTO (Freedom to Operate), patentporteføljeoptimalisering, patentovervåking, patentsøking, patentutkast og illustrasjoner, og mye mer. Vi gir både advokatfirmaer og selskaper i mange bransjer nøkkelferdige løsninger.
Kontakt oss
Share Article
TOPP

Be om tilbakeringing!

Takk for din interesse for TT Consultants. Vennligst fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg snart

  Popup

  LÅS OPP STRØMEN

  Av din Ideer

  Øk din patentkunnskap
  Eksklusiv innsikt venter i vårt nyhetsbrev

   Be om tilbakeringing!

   Takk for din interesse for TT Consultants. Vennligst fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg snart