360o Løsninger for teknologi og forretningsforskning

360o Markeds- og teknologiløsninger

Vår Målet er å gi våre kunder en one-stop-løsning for alle deres forretnings- og teknologiforskningsbehov. Løsningene dekker blant annet analyse av markedspotensial, konkurranselandskap, markedsstørrelse og prognose, teknologilandskap, teknologispeiding, juridiske/regulatoriske økosystem. 360°-løsninger er rettet mot å gjøre det mulig for bedrifter utrette bærekraftig vekst basert på en dyp forståelse av forretningsmiljøer og teknologilandskapet samtidig. 

360 graders side

Teknologi Forskning

Teknologilandskap og IP-innsikt
Litteraturgjennomgang og produktanalyse
White space Analyse
Teknologispeiding
Juridisk/regulatorisk økosystemanalyse
Konkurrent Bench merking & Analyse

engasjement Modeller

marked Forskning

Industri- og sektorrapporter
Markedsstørrelse og prognoser
Konkurransedyktig intelligens
Kundeprofiler
Medieovervåking
Ny markedsinngang / gå til
Markedsstrategi
Mulighetsvurdering

Tilpasset 360° Tjenester for teknologi og markedsundersøkelser

Hvorfor velge TT konsulenter

 • Tilgang til et bredt spekter av databaser for markedsundersøkelser. 
 • Utstyrt med kvalifiserte og erfarne teknologi- og forretningseksperter. 
 • Kombinerer ute-inn- og inn-ut-strategier. 
 • Tilbyr ulike engasjementsmodeller og forenkler kompleks datapresentasjon. 
 • Dyktig i å håndtere og tolke omfattende markedsdata. 
 • 17+ års erfaring i konsulentbransjen med 100+ suksesshistorier for kunder 
 • Bruker avansert teknologi for markedsundersøkelser. 
 • Vedtar ledende industrimetodikker. 
 • Jobber tett med kunder for å tilpasse forskningen til forretningsbehov. 
 • Skreddersydd forskning for spesifikke markeder og bransjer. 
adhoc

Ad hoc modell

 • Kunden samarbeider med oss ​​på prosjekt-til-prosjekt-basis.
 • Egnet for engangsprosjektforespørsler.
holderen

Holdermodell

 • Kunden melder seg på et fast antall timer som kan utnyttes over en periode på ett år. 
 • Egnet for kunder som har flere forespørsler, men med inkonsekvent frekvens.
 • Mer økonomisk enn ad hoc-modell.
fulltidsmodell

Engasjementsmodell på heltid

 • Dedikert team av en eller flere analytikere jobber som heltidsansatt (FTE) i en periode på ett år.
 • Egnet for kunder med store mengder arbeid på konsekvent basis.
 • Mer økonomisk enn Retainer-modellen.

engasjement Modeller

Ad-hoc-krav for teknologiskanninger i tidlig stadium

360 siders bilde

Pågående gjennomgang og markedsskanninger av nøkkelteknologier

Gruppe 377@2x

System oppsett

Innledende teknisk oppsett, kriterier, skanningsomfang, nøkkelord og rapporteringsformater.

Gruppe 378@2x

Forslag og bevis på konsept

Uforpliktende forslag med kostnadsalternativer og leverbare eksempler.

Gruppe 379@2x

Rapportering

Regelmessig kvartalsvis/månedlig overvåking og rapportering om teknologisk utvikling.

Gruppe 377@2x

Effektivitet og periodiske oppdateringer

Identifisere prosessgevinster for kunder og avgrense søkealgoritmen basert på nye konsepter.

Klenter Tilbakemeldinger fra kunder

Sak Studier

Spørsmål og svar

Hvordan bidrar teknologiforskning generelt til en helhetlig analyse av markedspotensialet for virksomheter?

Teknologiforskning spiller en sentral rolle ved gi en helhetlig forståelse av markedspotensialet, tilrettelegging virksomheter i identifisering lukrative muligheter og potensielle utfordringer som er avgjørende for å lage informerte og strategiske forretningstilnærminger. 

I en bredere forstand, hvilken verdifull innsikt kan bedrifter få fra å analysere konkurranselandskapet gjennom teknologiforskning?

Å omfavne teknologiforskning gir bedrifter dyptgående innsikt i det konkurransedyktige landskapet, og tilbyr en nyansert forståelse av konkurrentenes styrker, svakheter og strategier. Dette bredere perspektivet gir bedrifter mulighet til å strategisk posisjonere seg for et konkurransefortrinn. 

Teknologiforskning, i en bredere skala, gir bedrifter mulighet til å estimere markedsstørrelsen nøyaktig og forutsi fremtidige trender. Denne omfattende innsikten muliggjør datadrevet beslutningstaking, slik at virksomheter kan utnytte nye muligheter og navigere effektivt i utfordringer. 

Hvilke spesifikke aspekter av teknologilandskapet dekker TT Consultants i sine forskningstjenester, tatt i betraktning et bredere spekter?

TT Consultants, i et bredere omfang, dekker omfattende teknologilandskapet, inkludert nye teknologier, trender og innovasjoner. Denne ekspansive tilnærmingen sikrer at bedrifter holder seg i forkant av teknologiske fremskritt og tar informerte strategiske beslutninger. 

Hvordan nytter teknologispeiding gjennom forskning bedrifter ved å ligge i forkant av industriinnovasjoner?

Teknologispeiding, innenfor en bredere forretningskontekst, innebærer proaktiv identifisering av Emery teknologier, som gir bedrifter tidlig innsikt for å ligge i forkant, tilpasse seg raskt og integrere innovasjoner effektivt, og fremme en kultur for kontinuerlig forbedring. 

Helt klart inkluderer teknologiforskning, i generell skala, en grundig analyse av juridiske og regulatoriske faktorer, som sikrer at virksomheter er godt informert og følger opp med å navigere i det intrikate juridiske landskapet, og minimerer risikoer og forbedre operasjonell effektivitet. 

Utover markedsanalyse og teknologispeiding, hvilke andre viktige områder dekker teknologiforskning i en bredere forretningskontekst?

Teknologiforskning strekker seg utover markedsanalyse og teknologispeiding for å dekke viktige aspekter som regulatoriske landskap, industritrender og juridiske hensyn. Denne omfattende tilnærmingen gir bedrifter et helhetlig syn for mer effektiv og strategisk beslutningstaking. 

I en generell forstand, hvordan kan teknologiforskning hjelpe bedrifter med å identifisere potensielle forstyrrelser i markedet?

Teknologiforskning, i bredere forstand, hjelper bedrifter identifisere potensielle forstyrrelser ved å gjennomføre en grundig analyse av teknologilandskapet, slik at bedrifter kan proaktivt forutse og tilpasse seg endringer i markedsmiljøet. 

TT Consultants, i en bredere sammenheng, bruker avanserte metoder, inkludert datamodellering og trendanalyse, for å forutsi teknologitrender og markedsdynamikk nøyaktig. Denne forpliktelsen til sofistikert analyse sikrer at bedrifter får pålitelig innsikt som veiledning for deres strategiske planlegging. 

På en generell skala, kan teknologiforskning hjelpe bedrifter med å tilpasse sine strategier med nye markedskrav?

Absolutt, teknologiforskning, i en generell skala, er medvirkende til å tilpasse bedrifters strategier med nye markedskrav. Denne justeringen sikrer at virksomheter møter kundenes behov effektivt, holder seg relevante og trives i et dynamisk og stadig utviklende markedslandskap. 

TOPP

Be om en gratis prøve

Våre sosiale profiler:

  Be om tilbakeringing!

  Takk for din interesse for TT Consultants. Vennligst fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg snart

   Sikre innovasjonene dine og lås opp markedspotensialet med vår AI integrert tilnærming.

   Skriv inn e-postadressen din nedenfor for å komme i kontakt med våre eksperter

    Forvandle ideer til strategiske eiendeler

    Be om tilbakeringing!

    Takk for din interesse for TT Consultants. Vennligst fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg snart