3 trinn for å oppdage patentkrenkelse

Hjem / Blogg / Krenkelsessøk / 3 trinn for å oppdage patentkrenkelse

Patentkrenkelse

Et patent gir beskyttelse for en oppfinnelse til søkeren/oppfinneren/eieren av patentet. Beskyttelsen gis for en begrenset periode, vanligvis 20 år (ved brukspatenter). 

Under varigheten av patentets beskyttelse har søkeren/oppfinneren/eieren av patentet myndighet til å bestemme hvem som kan eller ikke kan bruke innovasjonen. Andre parter kan gis lisens av patentinnehaveren til å utnytte innovasjonen på gjensidig akseptable vilkår. Søker/oppfinner/eier kan også overføre patentet til ny eier ved å selge retten til oppfinnelsen til en tredjepart. Når en periode utløper, opphører innovasjonens beskyttelse og den går inn i det offentlige domene, noe som betyr at eieren ikke lenger har enerett til å utnytte oppfinnelsen kommersielt. 

Innholdsfortegnelse

Et brudd på rettigheter av søker/oppfinner/eieren eller friheten som søker/oppfinner/Eieren is berettiget omtales som en krenkelse. 

En forbudt handling ved bruk av en patentert oppfinnelse som er utført uten patenteierens samtykke, omtales som patentinngrep. Vanligvis gis tillatelse i form av en lisens. I mange jurisdiksjoner må en bruker være kommersiell (eller ha et forretningsmål) for å bryte et patent.  

3 trinn for å oppdage patentkrenkelse

Kravene til det utstedte patentet spesifiserer grensene for den patenterte oppfinnelsen eller beskyttelsesområdet. Med andre ord skisserer kravspråket hva som er forbudt uten patentinnehaverens samtykke fra allmennheten. Patenter er nasjonsspesifikke, og krenkelse er bare lovlig i nasjoner der de er aktive. For eksempel, hvis en patentsøknad er laget i USA, har ingen i USA lov til å produsere, bruke, selge eller anskaffe det patenterte produktet, selv om enkeltpersoner i andre land kan ha tillatelse til å gjøre det.  

Omfanget av beskyttelse kan variere fra nasjon til nasjon på grunn av de forskjellige patenterbarhetsstandardene som brukes av hvert lands eller regions patentkontor, noe som gjør det utfordrende å håndheve et utstedt patent internasjonalt. 

Typer av Patent Overtredelse 

Patentbrudd kan ha mange forskjellige former. Det er to typer patentkrenkelse, nemlig direct inkrenkelse og indirekte ibrudd. Lengre, ddirekte krenkelse er kategorisert i lgjentatte krenkelser og ekvivalensbrudd. Dessuten er indirekte krenkelse kategorisert i indusert krenkelse og medvirkende krenkelse. Beskrivelsen av nevnte begreper diskuteres i detalj nedenforl. 

3 trinn for å oppdage patentkrenkelse 1

Direkte krenkelse  

Den sier direkte at en tredjepart med vilje eller med vilje har stjålet teknologien fra søker/oppfinner/eieren uten hans forhåndstillatelse. Det oppstår når noen direkte lager, bruker eller selger den patenterte oppfinnelsen i landet. 

Bokstavelig krenkelse skjer når et produkt eller en metode nøyaktig tilfredsstiller alle kravene til et patentkrav. Det kan ikke anses som en bokstavelig krenkelse hvis bare ett element er endret. Fastsettelse av bokstavelig krenkelse gjøres ved å sammenligne elementer i et krav med elementene til et produkt eller en prosess en-til-en. For eksempel, hvis et patent har fem kravelementer og produktet som is å krenke kravet er å ha funksjoner/spesifikasjoner dekker alle kravelementene, så er produktet bokstavelig talt krenket den patenterte oppfinnelsen. 

Hvis elementets av produktet eller prosessen som er forskjellig fra kravelementene, er tilstede ved ekvivalens, deretter uunder loven om læren om tilsvarende, kan det fortsatt være krenkelse selv om et patent ikke er krenket direkte. Når de respektive komponentene i det påståtte produktet eller metoden ikke skiller seg vesentlig fra den tilsvarende begrensning i patentkravet, kan tilsvarende krenkelse ha funnet sted. 

Indirekte krenkelse

Når noen støtter direkte krenkende handling, er det indirekte krenkelse. Tilskyndelse eller medvirkende krenkelse er to eksempler på indirekte krenkelse. 

Når en enhet med en forståelse av patentet oppfordrer eller overbeviser en annen enhet til å engasjere seg i handlinger for krenkelse, er dette kjent som indusert krenkelse. 

Medvirkende krenkelse oppstår når noen gir deler av en oppfinnelse med visshet om at delene vil bli brukt til å bryte et patent. Komponenten må ikke ha noen vesentlige ikke-krenkende søknader om at medvirkende krenkelse kan oppstå. For eksempel kan det å selge et produkt som bare kan være nyttig når det er sammenkoblet med et patentert produkt anses å bidra til krenkelse. 

Tre trinn for å oppdage patentkrenkelse

Den grunnleggende ulempen med patentsystemet er at det bare gir en patentsøker/oppfinner/eier muligheten til å ekskludere, uten noen mekanisme for å hjelpe dem med å oppdage patentkrenkelse. Det er patentsøkerens/oppfinnerens/eierens ansvar å identifisere produkter som kan krenke kravene til deres patenter.  

Videre har en patentsøker/oppfinner/eier nå to alternativer:  

 1. Markedsundersøkelse: Hold deg informert om hvert produkt som slippes ut på markedet for å identifisere eventuelle patentbrudd. 
 2. Konsultasjon: Ta i bruk tjenestene til et patentkonsulent- eller advokatfirma for å hjelpe deg med å identifisere produktene som bruker oppfinnelsen din. 

For å avgjøre om patentet er krenket, krever den grunnleggende metoden følgende trinn:  

 1. Nøkkelfunksjonsutvinning (av produkt)
 2. Kartlegging av patentfunksjoner (av sett med patenter)
 3. Patentproduktkartlegging (for beste patent)
3 trinn for å oppdage patentkrenkelse 2
Grunnleggende tre-trinns porteføljer for å oppdage patentinngrep
 • Å bygge en taksonomi, som er en hierarkisk representasjon av en rekke funksjoner knyttet til et teknisk felt, er det første trinnet. Taksonomien er utviklet basert på typen, størrelsen, funksjonen og aktiveringsteknikkene til enhetene/produktene.  
 • Videre vil den vitenskapelige klassifiseringen inkludere faktorer som intern arkitektur, energibruk, prosessinnganger, automatiske/manuelle batterier, maskinvare- eller programvarebaserte innovasjoner og andre. 
 • En patentfunksjonskartlegging utføres i det andre trinnet av krenkelsesdeteksjonen. Å finne hvert patent på feltet (sett med relevante/potensielle patenter) og bestemme hvilke patenter som samsvarer med hvilke funksjoner som er målene for denne fasen.  
 • Dette stadiet innebærer å finne alle relevante patenter for det teknologiske feltet og bestemme hvilke patentaspekter som tilsvarer søkeren/oppfinneren/eierens oppfinnelse. På denne måten blir alle patenter analysert og sammenlignet i henhold til produktets/enhetens funksjoner. 
 • Den siste og mest utfordrende fasen er å knytte/kartlegge patenter til produkter. Denne fasen innebærer å finne produktet i markedet, lese håndboken og bestemme hvordan det fungerer. For å finne ut hva som fungerer og hva som ikke gjør det, analyseres eller testes hver komponent i et produkt.  
 • Ofte oppdages et produkt som ser ut til å være en potensiell krenkelse, men som er konstruert vesentlig annerledes. Deretter utføres en grundig studie av alle produktene på markedet, og produktene tilpasses det spesifikke patentet. 
 • Patent-produktkartlegging har også fordelen av å være spesielt nyttig for å bestemme patentets verdi. Som et resultat, jo flere produkter som bruker et patent, jo mer verdifullt er det. Dette er fordi mange patenter er verdsatt i henhold til produktene som er laget ved hjelp av dem. Som et resultat er det å fastslå krenkelse og å bestemme en porteføljes verdi de to funksjonene til denne funksjonen. 

Vurderer enten selskapsbasert patentovervåking eller teknologibasert patentovervåking, vil trinnet ovenfor generere et sett med patenter som er ytterligere screenet basert på taksonominodene, som er utarbeidet basert på nøkkelbegreper innen teknologi, og videre kategorisert for å generere rapporten sammen med bibliografisk informasjon. Den viktige delen er å med jevne mellomrom (ukentlig månedlig, kvartalsvis eller årlig) utføre søket ovenfor for å se eventuelle nye oppdateringer angående patenter eller patentsøknader som allerede er på listen, dvs. endring i juridisk status, undersøkelsesstatus, rettstviststatus, etc., eller enhver ny publikasjon i domenet eller av selskapet av interesse og fremhever det samme i rapporten.  

Den periodiske prosessen kan imidlertid utføres manuelt ettersom de daglige patentsøknadene øker, derfor vil manuell kontroll av konkurrentens IP ikke være fordelaktig, og det kreves sikkert en patenttjeneste som har en automatisk varslingssystem når noe nytt initieres i teknologidomenet eller ved ankomst av en ny oppdatering fra et spesifikt selskap som det opprinnelig ble søkt etter. 

Nedenfor er innsikten oppnådd av et selskap ved å bruke patentovervåking for å spore konkurrenter og deres patentansøgninger: 

Om TTC

Vi har hele tiden identifisert verdien av ny teknologi utført av vårt ganske dyktige lederteam med bakgrunn som våre profesjonelle. I likhet med IP-ekspertene vi styrker, er sulten vår etter utvikling uendelig. Vi IMPROVISERER, TILPASSER og IMPLEMENTERER på en strategisk måte.

TT konsulenter tilbyr en rekke effektive løsninger av høy kvalitet for din immaterielle forvaltning, alt fra

og mye mer. Vi gir både advokatfirmaer og selskaper i mange bransjer nøkkelferdige løsninger.

Kontakt oss
Share Article
TOPP

Be om tilbakeringing!

Takk for din interesse for TT Consultants. Vennligst fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg snart

  Popup

  LÅS OPP STRØMEN

  Av din Ideer

  Øk din patentkunnskap
  Eksklusiv innsikt venter i vårt nyhetsbrev

   Be om tilbakeringing!

   Takk for din interesse for TT Consultants. Vennligst fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg snart